szanowni rodzice! - Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi nr 291

advertisement
NASZ ADRES
UL. SIENNICKA 19 B
Tel.: 022 810 54 59
Redaktor wydania:
Fax: 022 810 54 59
Wioleta Milewska
E– mail:
04– 394 WARSZAWA [email protected]
www.przedszkole291.waw.pl
W tym numerze:
Dziecko przez dłuższy czas przygląda się pluszowej zabawce, po chwili podchodzi do nauczyciela i mówi: ,,Ta zabawka jest chyba z Chin”.
—————————————————————————————————————————
Nauczyciel : ,,Czemu nie jesz jabłka?”.
Dziecko spoglądając na nieobrany owoc: ,,Ale ja mam rabat na skórkę”.
—————————————————————————————————————————Nauczyciel: ,,Dzisiaj rano wstałeś”.
Dziecko: ,,Tak… lewą nogą”.
——————————————————————————————————————————
Dziecko patrząc na zabawkę pyta: ,,To się kiedyś świeciało
(zamiast świeciło)?”
Przypominamy, że gazetka jest wydawana raz na kwartał. Jej sugerowana cena wynosi 2 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup papieru i
tuszu do drukarki.
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi do treści zawartych w gazetce lub
propozycje własnych artykułów bardzo prosimy o kontakt z jej redaktorem.
ŻYCZĘ MIŁEGO CZYTANIA:)
Redaktor
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
2
MAMO, TATO
POCZYTAJ MI…
BAJKOTERAPIA
3- 4
KĄCIK DLA
DZIECI
5– 7
ANALIZA STOPNIA INTEGRACJI DZIECI
PEŁNOSPRAWNYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI
W NASZYM
PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
8– 11
PRAWIDŁOWE
POŁYKANIE A
ARTYKULACJA
GŁOSEK
12- 13
ZABAWY
14- 15
SZANOWNI RODZICE!
Witamy wszystkich czytelników naszej
gazetki w nowym roku szkolnym 2013/2014.
W tym numerze polecamy artykuł naszego logopedy zatytułowany ,,Prawidłowe
połykanie a artykulacja głosek” oraz analizę stopnia integracji dzieci pełnosprawnych
z niepełnosprawnymi w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2012/2013.
Zachęcamy do przeczytania zabaw ułatwiających naukę czytania i pisania.
DLA DZIECI
ZŁOTE MYśLI
DZIECI
Numer 13
LISTOPAD 2013
16
Życzymy miłego czytania.
Redakcja
03-04.09.2013r.- grupa III oraz IV wybrały się na wycieczkę do Galerii Wola
Park na zajęcia ,,Podróż w krainę dźwięków”.
09.09.2013r.- dzieci z gr. I zwiedzały przedszkole– integrowały się z dziećmi z
pozostałych oddziałów.
13.09.2013r.– grupa II integrowała się z oddziałem ,,Misie”. ,,Żabki” przekazały
nowo przyjętym dzieciom własnoręcznie zrobionego misia.
25.09.2013r.- grupa IV wybrała się na wycieczkę do Łazienek Królewskich na
lekcję muzealną.
30.09.2013r.– ,,Biedronki” były w Parku im. Obwodu Armii Krajowej, gdzie poszukiwały oznak i skarbów jesieni, zbierały liście i określały nazwy drzew, z których spadły.
03.10.2013r.– grupa II wybrała się do pobliskiego salonu fryzjerskiego.
08.10.2013r.- ,,Motyle” były na spektaklu p.t. ,,Gdzie jest Pinokio?" przy Instytucie Teatralnym.
14.10.2013r.- z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej dzieci z gr. III przygotowały część artystyczną dla pracowników przedszkola.
15.10.2013r.- gr. IV była w pizzerii ,,Dominium”.
15.10.2013r.- ,,Żabki” udały się do lasu. Dzieci odpoczywały od miejskiego gwaru.
16.10.2013r.- w naszym przedszkolu została przeprowadzona akcja ,,Pola Nadziei”- dzieci tego dnia sadziły cebulki żonkili.
23.10.2013r.- nasze przedszkole odwiedziła pan policjant.
25.10.2013r.- dzieci z gr. II wraz z paniami wybrały się na pobliskie skrzyżowanie w celu utrwalenia zasad właściwego zachowania się w ruchu drogowych.
06.11.2013r.– gr. II odwiedziła pobliską pocztę.
07.11.2013r.– ,,Motylki” odwiedziły pobliski zakład krawiecki.
08.11.2013r.– ,,Biedronki” wybrały się do pizzerii ,,Dominium”.
13.11.2013r.– odbyło się spotkanie integracyjne p.t. ,,Święto ogórka” dla Rodziców i dzieci z grupy ,,Misie".
13.11.2013r.– p. Agnieszka Krysiak była z dziećmi (gr. II i III) po odbiór nagród
zdobytych w konkursie plastycznym ,,Czarno na białym”.
18.11.2013r.– gr. III była w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, mieszczącego się
w Łazienkach Królewskich na lekcji p.t. ,,Podróże w dalekie strony" .
19.11.2013r.- ,,Żabki” pojechały obejrzeć wystawę prac konkursu plastycznego, w którym brały udział ,,Jesienne nastroje”.
20.11.2013r.– dzieci z gr. II i IV były w Centrum Promocji Kultury na przedstawieniu p.t. ,,Bajka o komputerowym rycerzu i księżniczce z bajki”.
NASZE PLANY:
27.11.2013r.– ,,Motyle” wybierają się do pobliskiej biblioteki.
28.11.2013r.– gr. IV jedzie na wycieczkę do radia.
29.11.2013r.- ,,Motyle” wystawią przedstawienie dla dzieci i rodziców p.t. Witajcie w naszej bajce...”.
05.12.2013r.– odbędzie się uroczystość z okazji 40-lecia naszej placówki.
Str. 2
Analogicznie ćwiczymy różnicowanie głosek: g-k. s-z, dź-ć.
Przykładowa lista wyrazów podobnie brzmiących: biurko - piórko, buty
- budy, koza - kosa, sieci - siedzi, góra - kura, bucik - budzik, wąs wąż, miś- mysz, myszka - miska.
5. Dobieranie litery do obrazka: wybieranie tych ilustracji, które rozpoczynają się od usłyszanej głoski i przyporządkowanie mu odpowiedniej
litery.
6. Układanie wyrazów z sylab: z kartoników z wypisanymi sylabami.
Polecamy dziecku układać wyrazy, początkowo proste - dwusylabowe,
potem coraz dłuższe, 3- 4- sylabowe.
7. Ćwiczenia odtwarzania rytmu: np.: wyklaskujemy jakiś rytm, a
dziecko powtarza.
mgr Aleksandra Balzam
Str. 15
PRZEDRUK
DWUMIESIĘCZNIK ,,PRZYJACIEL” nr 6 (25),
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010
I. Usprawnianie funkcji słuchowych:
1. Zabawa w „wyrazy": prosimy dziecko, aby powiedziało jakiś wyraz
na daną głoskę (mogą to być imiona; nazwy zwierząt itp.)
2. Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.
3. Lokalizacja głoski w wyrazie : (wypowiadamy jakiś wyraz i pytamy :"Co słyszysz na początku?" np.: klocki, następnie pytamy: „co słyszysz po „ł", a co na końcu tego wyrazu?. Stopniowo dajemy dziecku
coraz trudniejsze wyrazy do analizy.
4. Czytamy pary wyrazów podobnie brzmiących np.: półka - bułka i
prosimy aby podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b', a nic nie robiło gdy słyszy „p".
Str. 14
Str. 3
Prawidłowe połykanie z końcem języka ułożonym na podniebieniu powinno
być dobrze opanowane do rozpoczęcia wymiany zębów mlecznych na stałe.
Przerwa po zębach mlecznych utrzymująca się do czasu pojawienia się zębów stałych stanowi bodziec do ciągłego wciskania końca języka w to miejsce, co może przyczynić się do utrwalenia nieprawidłowego połykania i wymowy między-zębowej – seplenienie
B.
Pozycja języka w czasie niemowlęcego połykania (A) oraz połykania typu
dorosłego (B)
mgr Joanna Mierzejewska– logopeda, psycholog
Str. 4
Str. 13
KĄCIK DLA DZIECI
Niemowlę połyka pokarmy płynne i półpłynne z językiem wysuniętym między bezzębne szczęki przy silnym skurczu mięśni policzków i warg. Początkowo jama ustna niemowlęcia jest płaska, a język ją wypełniający może jedynie wykonywać ruchy w poziomie. Po pełnym wyrośnięciu zębów mlecznych, czyli około 3, najpóźniej 4 roku życia, zwiększa się pionowy wymiar
jamy ustnej. Powstaje wówczas dostatecznie dużo miejsca dla ruchów pionowych końca języka, a zęby mleczne stanowią przeszkodę w wysuwaniu
języka do przodu. Kończy się wówczas okres połykania niemowlęcego, a
rozpoczyna połykanie typu dorosłego, z końcem języka skierowanym
do przedniej części podniebienia. Umiejętność spionizowania końca języka stwarza również warunki do poprawnej artykulacji.

Nieprawidłowe połykanie, bez pionizacji języka ma ujemny
wpływ na zgryz dziecka oraz jego wymowę.
Zbyt długie karmienie z butelki, stosowanie smoczków

oraz ssanie palców, utrudnia docieranie języka do podniebienia. Unoszący się język napotyka wówczas na przeszkodę i z konieczności przemieszcza się do przodu.
Str. 12
Str. 5
ZAPROJEKTUJ SWÓJ WYMARZONY PARASOL
nauczyciel wspomagający (86%), jak również terapeuta SI (63%), dyrektor (60%), logopeda (52%), a także rehabilitant wzroku (39%) oraz ruchu (30%). Otrzymane wyniki
świadczą o dużym wzajemnym zaufaniu rodziców i nauczycieli pracujących w przedszkolu.
Potwierdzają to również wyniki ankiety dotyczące stopnia zadowolenia rodziców i nauczycieli z efektów integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolu.
Wszyscy biorący udział w badaniu (100% odpowiedzi) twierdzą, że są zadowoleni z
efektów uspołecznienia dzieci w placówce uzasadniając swoje odpowiedzi tym, że
chętnie uczęszczają do przedszkola, dobrze czują się w przedszkolu, wychodzą zadowolone, przebywając wśród różnych dzieci, stają się wrażliwsze na krzywdę innych, w sposób naturalny uczą się tolerancji i relacji w rówieśnikami, także niepełnosprawnymi.
Niewątpliwie wpływ na to mają wszelkie działanie integracyjne podejmowane w przedszkolu takie jak: wspólne zabawy, wyjścia, pikniki, przedstawienia, a przede wszystkim
udział w codziennych czynnościach (jedzenie posiłków, czytanie bajek i inne), uświadamianie dzieci w grupie przez nauczycielki w miłej i ciepłej atmosfera sprzyjającej akceptacji i bezpieczeństwu na temat niepełnosprawności innych,, zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, wspólne rozwiązywanie problemów, angażowanie dzieci niepełnosprawnych we wszystkie rodzaje aktywności, w tym artystycznej (konkursy, występy), a przez to możliwość odnoszenia sukcesów, a także obecność pedagoga specjalnego w grupie.
Podsumowując wyniki przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, że zarówno nauczyciele jak i rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego nr 291 są bardzo zadowoleni z efektów uspołecznienie dzieci w placówce, co wskazuje na bardzo
wysoki poziom integracji dzieci pełnosprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami w przedszkolu. Odzwierciedleniem działań służących integracji dzieci podejmowanych w przedszkolu jest poziom funkcjonowania dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolu, gdzie dzieci niepełnosprawne uczą się pozytywnych zachowań i funkcjonowania w grupie od swoich sprawnych rówieśników, a dzieci pełnosprawne są bardziej pomocne i wrażliwe na potrzeby swoich niepełnosprawnych kolegów.
Opracowała mgr Aneta Grzeszczuk– psycholog
Str. 6
Str. 11
Wynik ten potwierdzają odpowiedzi na kolejne pytanie, z którego wynika, że ponad połowa rodziców nie zwraca w ogóle uwagi na niepełnosprawność kolegów dziecka w
przedszkolu, wyrażając opinię, że niepełnosprawność kolegów dziecka nie ma dla nich
znaczenia, jeśli jednak zwracają uwagę na niepełnosprawność innych (28%) to w sensie
pozytywnym, jak rozmowa i nawiązanie kontaktu z rodzicami dziecka czy przychylnego
zwracania się do dziecka.
Wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu zwracają uwagę zarówno na dzieci pełnosprawne jak i niepełnosprawne, twierdząc zdecydowanie (100% badanych), że w każdej grupie przedszkolnej dzieci pełnosprawne swobodnie bawią się i nawiązują kontakty
ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami, oferując także swoją pomoc niepełnosprawnym rówieśnikom podczas zajęć dydaktycznych, spacerów i zabaw, a także przy czynnościach samoobsługowych.
Większość nauczycieli (66%) jest zdania, że same dzieci również zwracają uwagę na
niepełnosprawność swoich kolegów dopytując o niektóre zachowania i trudności dzieci
niepełnosprawnych szczególnie na początku znajomości i wtedy, gdy zachowania te wykraczają poza przyjęte w grupie zasady i reguły. Pozostała część nauczycieli (34% badanych) twierdzi, że dzieci pełnosprawne nie zwracają uwagi na niepełnosprawność swoich kolegów w przedszkolu.
Wszyscy rodzice biorący udział w ankiecie zarówno dzieci pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych zgodnie twierdzą, że nie spotkali się w przedszkolu z jakimkolwiek
przejawem braku tolerancji związanej z niepełnosprawnością dziecka (100% odpowiedzi). Tego samego zdania jest zdecydowana większość nauczycieli, chociaż niektórzy
dostrzegają pewne przejawy braku tolerancji dzieci w grupie wobec ich niepełnosprawnych kolegów w różnych codziennych sytuacjach zabawowych np. w czasie zabawy
klockami czy gry w piłkę nożną.
W zdarzających się trudnych sytuacjach rozwojowych i wychowawczych dotyczących
dzieci wszyscy badani zarówno nauczyciele jak i rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola są zdania, że mogą liczyć na wsparcie pracowników przedszkola.
Najczęściej jest to nauczyciel prowadzący (97% odpowiedzi), psycholog (87%),
Źródło– zbiory własne
Str. 10
Str.7
Analiza stopnia integracji
dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi
w Przedszkolu Integracyjnym nr 291
w Warszawie
w roku szkolnym 2012/2013
integracji i uspołecznienia dzieci pełnosprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Wskazują na to wysokie wyniki procentowe dotyczące uczęszczania dzieci do
przedszkola oraz dobrego samopoczucia w grupie przedszkolnej (100% wśród nauczycieli oraz rodziców odpowiedziało, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i dobrze czują się w swojej grupie przedszkolnej).
Główną ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników. Biorąc pod uwagę rodzaj naszej placówki zależy nam na tym,
aby wszystkie dzieci dobrze czuły się i miło spędzały czas w przedszkolu, dlatego też celem naszej pracy jest dążenie do uspołecznienia dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.
Kontakt dzieci niepełnosprawnych - pod względem fizycznym lub umysłowym - z pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same
siebie mobilizują do pracy natomiast dzieci pełnosprawne uczą się empatii, szacunku tolerancji, otwartości oraz bezinteresownego pomagania, tym którzy potrzebują pomocy.
Zarówno rodzice jak i nauczyciele dostrzegają przede wszystkim pozytywne strony
placówki integracyjnej. W uzasadnieniu najczęściej powtarzały się opinie o kształtowaniu większej wrażliwości dziecka, empatii i tolerancji dla odmienności innych, pomaganiu słabszym, ale także mniejszą liczebność grup i obecność pedagoga wspomagającego
w grupie, wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, podmiotowy sposób traktowania dziecka, możliwość korzystania z indywidualnych zajęć terapeutycznych dostosowanych do niepełnosprawności dziecka oraz zapewnianie wszystkim dzieciom wielokierunkowego rozwoju.
Celem badania przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 było określenie stopnia
integracji dzieci niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami oraz poziomu
zadowolenia rodziców i nauczycieli z efektów integracji w Przedszkolu Integracyjnym.
Narzędziem badania była specjalnie opracowana ankieta skierowana do rodziców dzieci
uczęszczających do naszego przedszkola oraz do nauczycieli. Zawierała ona 12 pytań dla
rodziców oraz 13 pytań skierowanych do nauczycieli. Pytania dotyczyły pozytywnych i
negatywnych stron placówki integracyjnej, relacji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, tolerancji wobec niepełnosprawności innych, wsparcia pracowników przedszkola w trudnych sytuacjach rozwojowych i wychowawczych dzieci, a także stopnia zadowolenia z uczęszczania dzieci do placówki integracyjnej oraz efektów integracji dzieci
w przedszkolu.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola podzieleni zostali na dwie grupy: rodziców, których dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci pełnosprawnych.
Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że zarówno rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola jak i nauczyciele wykazują bardzo wysoki poziom zadowolenia z poziomu
Str. 8
Wśród negatywnych stron placówki integracyjnej rodzice zwracali uwagę na konieczność dojazdów, trudności w nauczaniu wynikające z zaburzeń dzieci niepełnosprawnych oraz brak możliwości korzystania z poobiednich zajęć dodatkowych. Nauczyciele
natomiast dostrzegali również przejmowanie negatywnych zachowań od dzieci niepełnosprawnych, trudności w prowadzeniu zajęć grupowych, zbyt duże absorbowanie swoim zachowaniem dzieci pełnosprawnych przez niepełnosprawne i tym samym mniej
czasu dla dzieci pełnosprawnych zwłaszcza popołudniami.
Zapisując dziecko do przedszkola rodzice kierowali się przede wszystkim dobrą opinią
innych rodziców o placówce, bliskością miejsca zamieszkania, małą liczebnością grup i
lepszą opieką nad dziećmi, ale także integracją dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, poznawaniem odmienności innych ludzi, możliwością „zetknięcia się” z różnymi
niepełnosprawnościami innych dzieci, a także nauką zrozumienia i tolerancji dla nich.
Jednak jak wynika z przeprowadzonych badań tylko 50% rodziców jest zdania, że ich
dziecko nawiązuje i bawi się ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami w przedszkolu,
pozostali twierdzą, że ich dziecko nie ma kolegów z niepełnosprawnością (12%) lub o
nich w ogóle nie wie (38%), twierdząc, że w przedszkolu nie ma dzieci z takim stopniem niepełnosprawności, który byłby widoczny lub zwracał uwagę ich dziecka.
Str. 9
Download