Imię i nazwisko

advertisement
Imię i nazwisko ................................................................................ Klasa VI .......... Grupa A
Część II. Państwo
Rozdział 1. Państwo w cieniu piramid
Polecenie 1. (3 punkty)
Przyjrzyj się uważnie piramidzie zależności między
mieszkańcami starożytnego
Egiptu.
a) Wpisz w wykropkowanym
miejscu przy piramidzie brakującą informację.
faraon
...................
b) Napisz poniżej, jaką funkcję pełniła w starożytnym
Egipcie wskazana strzałką
postać.
urzędnicy, kapłani i
oficerowie
chłopi, rzemieślnicy,
kupcy i żołnierze
niewolnicy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Polecenie 2. (1 punkt)
Dopasuj podpis do ilustracji. Wpisz w miejsce
wykropkowane literę A lub B.
A. Ofiara dla Boga Ra
B. Zmarły przed bogiem Ozyrysem
..........
Polecenie 3. (2 punkty)
Napisz, jakie obowiązki ciążyły na pisarzach w starożytnym Egipcie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
źródło: KLUB PODRÓŻNIKÓW W CZASIE GALEON /www.galeon.gwo.pl
Imię i nazwisko ................................................................................ Klasa VI .......... Grupa B
Część II. Państwo
Rozdział 1. Państwo w cieniu piramid
Polecenie 1. (3 punkty)
Przyjrzyj się uważnie piramidzie zależności między
mieszkańcami starożytnego
Egiptu.
a) Wpisz w wykropkowanym
miejscu przy piramidzie brakującą informację.
b) Napisz poniżej, jaką funkcję pełniła w starożytnym
Egipcie wskazana strzałką
postać.
. .....................
wezyr
urzędnicy, kapłani
i oficerowie
chłopi, rzemieślnicy,
kupcy i żołnierze
niewolnicy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Polecenie 2. (1 punkt)
Dopasuj podpis do ilustracji. Wpisz w miejsce
wykropkowane literę A lub B.
A. Ofiara dla Boga Ra
B. Zmarły przed bogiem Ozyrysem
..........
Polecenie 3. (2 punkty)
Napisz, jakie obowiązki ciążyły na wyższych urzędnikach w starożytnym Egipcie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
źródło: KLUB PODRÓŻNIKÓW W CZASIE GALEON /www.galeon.gwo.pl
Część II. Państwo
Rozdział 1. Państwo w cieniu piramid − model odpowiedzi
Grupa A
Polecenie 1. (0–3)
a) (0–1)
wezyr
b) (0–2) Przykładowa odpowiedź:
Władzę wezyra można nazwać wykonawczą. Był „oczami i uszami króla”. Przekazywał
rozkazy monarchy podległym sobie urzędnikom. Pilnował, aby uchwalone prawa zostały
wprowadzone w życie i żeby wszyscy ich przestrzegali. Nakazywał ściąganie podatków,
zarządzał pobór do wojska, pełnił funkcję ministra sprawiedliwości.
Polecenie 2. (0–1)
B
Polecenie 3. (0–2)
Przykładowa odpowiedź:
Pisarze należeli do niższych urzędników. Notowali objętość zboża odnoszonego do
magazynów, dokumentowali ilość materiałów budowlanych zużytych przy budowlach,
mierzyli pola.
Grupa B
Polecenie 1. (0–3)
a) (0–1)
faraon
b) (0–2) Przykładowa odpowiedź:
Faraon był monarchą despotycznym, sprawował niczym nieograniczoną władzę. Stanowił
prawo, któremu sam nie podlegał. Był dowódcą wojsk i najwyższym kapłanem. Uważano go
za syna Boga Ra.
Polecenie 2. (0–1)
A
Polecenie 3. (0–2)
Przykładowa odpowiedź:
Wyżsi urzędnicy odpowiadali (tak jak dzisiejsi ministrowie) za jakąś dziedzinę gospodarki,
np. za rolnictwo, prace publiczne, handel itp. Nosili takie tytuły jak np. „nadzorca większych
przedsięwzięć”.
źródło: KLUB PODRÓŻNIKÓW W CZASIE GALEON /www.galeon.gwo.pl
Download