skrypt-historia-powszechna-michala

advertisement
POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego
I.DESPOTIE WSCHODNIE
Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw:
a)dolina Nilu (Egipt)
od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju
Egiptu przez Rzym
b) dorzecze Eufratu i Tygrysu-(Mezopotamia)- ośrodek imperiów, które wielokrotnie zmieniały swą
nazwę i władców
III/IItys. p.n.e.- Mezopotamia przedmiotem rywalizacji ludów sumeryjskich i semickich
1850p.n.e.- na gruzach państwa Ur powstał Babilon (panowanie Hammurabiego)
1650p.n.e.- rządy Hettytów
1530p.n.e.- rządy Kasytów
VIIIw.p.n.e.- na terenie Babilonu powstało państwo aryjskie, później królestwo Medów a potem
królestwo chaldejskie VIw.pn.e.- duże znaczenie państwa perskiego
330r.p.n.e.- Aleksander Macedoński podbija państwo perskie. Aleksander rządzi także Grecją,
Egiptem i Azją aż po Indus. Po jego śmierci Imperium rozpada się na monarchie hellenistyczne
(księstwo Macedonii, zachodnio- azjatyckie królestwo Selenkidów, Egipt pod rządami
ptolomeuszy), które następnie zostały podbite przez Rzym
Źródła prawa w despotiach rzymskich:
-setki tysięcy tablic zapisanych pismem klinowym- mają wielkie znaczenie dla poznania stosunków
społecznych i gospodarczych na Bliskim Wschodzie. Zapiski o treści prawniczej ilustrują praktykę
prawniczą, lecz nie zawierają ogólniejszych norm prawnych
-1901-odkrycie w Suzie spisu praw państwa babilońskiego z XVII w. p.n.e. Kodeksu
Hammurabiego- tekst jest wyryty na bazaltowej skale ok. 2 metrów (obecnie przechowywany w
Luwrze). Liczy około 300 paragrafów, zawierających przepisy z dziedziny prawa procesowego,
karnego i prywatnego (pomieszane). Sformułowane są kazuistycznie. Przepisy prawa mają charakter
klasowy. Szeroko znane są przepisy normujące karę talionu (oko za oko ząb za ząb) i kary
odzwierciedlające (ukradł- odciąć rękę). Brak w nich jakiejkolwiek konstrukcji teoretycznej ani
jakiegokolwiek systemu oraz logiki abstrakcyjnej.
-inspiracje Ksiąg Starego Testamentu- kultura prawnicza Izraelu- zwłaszcza 5-cio ksiąg
Mojżeszowy
Cechy starożytnych despotii:
1.Rozciągały się głownie na wielkich przestrzeniach i miały charakter kontynentalny
2.Gospodarka opierała się na pracy niewolników
3.Monarcha miał despotyczna władzę (o charakterze teokratycznym- powiązane z religią). Jednostka
była całkowicie podporządkowana państwu
4.Państwo zarządzane centralistycznie przez urzędników podporządkowanych monarsze. Odległość
miedzy władzą centralną a organami lokalnymi utrudniały lub wykluczały trwałości centralizacji
państwowej (źródło słabości despotii i przyczyna częstego rozpadania się ich)
II.STAROZYTNE PAŃSTWA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Państwa narodowe - wykład
Walka o dominum mundi - doktryna monarchii narodowej i suwerenności państwa
Głowa państwa w państwach narodowych - omówienie
Administracja Niemiec - wykład
Niemcy - XVI - XVIII - omówienie
Niemcy - monarchia wczesnofeudalna
Reklama
Powiązane zagadnienia

Najwyższy Trybunał Administracyjny




Absolutyzm oświecony
Szkoła historyczna
Morze Północne
Pokój westfalski































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download