starozytnosc - tomaszkaczmarek

advertisement
NAJDAWNIEJSZE DZIEJE CZŁOWIEKA
Tryb koczowniczy
Tryb osiadły
Rewolucja neolityczna – przejście od trybu
koczowniczego do osiadłego (IX-III tysiąclecie p.n.e.)
Żyzny Półksiężyc –
na jego obszarze
powstały pierwsze
cywilizacje
CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU
1 – Egipt
2 - Izrael
3 - Mezopotamia
STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA
Zikkurat - świątynia
Kodeks Hammurabiego –
zawierał zasadę „oko za oko,
ząb za ząb”, powstał w
Babilonie
Pismo klinowe – najstarszy rodzaj pisma,
Stworzony przez Sumerów
STAROŻYTNY EGIPT
„Egipt darem Nilu” –
życie w Egipcie
uzależnione było od
wylewów Nilu
Podstawowe pojęcia związane z cywilizacją starożytnego Egiptu:
Piramida – grobowiec
faraona
Politeizm –
wiara w wielu
bogów
Mumifikacja - proces
balsamowania ciała zmarłego
faraona zapobiegający jego
rozkładowi
Hieroglify – obrazkowe
pismo starożytnych
Egipcjan
STAROŻYTNY IZRAEL
(Izraelici, Żydzi, Hebrajczycy)
Gwiazda Dawida
Menora –
siedmioramienny
świecznik
Tora – święta księga
judaizmu
Podstawowej pojęcia
związane ze
starożytnym Izraelem:
Jahwe – Bóg żydowski
Monoteizm – wiara w jednego Boga
Mojżesz –wyprowadził Żydów z
niewoli egipskiej, otrzymał od
Boga Dekalog (10 przykazań)
Synagoga – świątynia
żydowska
Osiągnięcia starożytnych Greków:
1/ Demokracja – „władza ludu”, system rządów zrodzony w starożytnych
Atenach (obywatele podejmują decyzje polityczne)
Perykles –uznawany za głównego
twórcę demokracji ateńskiej; przez
kilkanaście lat pełnił urząd stratega w
Atenach,
A to ciekawe!
Grecy raz w roku pisali na
glinianych tabliczkach nazwisko
osoby, którą uważali za wroga
demokracji. Ten kto był najczęściej
typowany musiał na 10 lat opuścić
polis – procedura ta nazywała się
„sądem skorupkowym”
2/ Igrzyska
olimpijskie – pierwsze odbyły się w Olimpii w 776 r. p.n.e.
Pięciobój olimpijski:
3/ Teatr– dwa rodzaje sztuk: tragedie (poważna treść, zazwyczaj śmierć
głównego bohatera) oraz komedie (lekkie, ośmieszające wady polityków)
Sofokles –
dramaturg, autor
„Antygony”
4/ Literatura grecka:
- mity (opowieści o bogach i
bohaterach greckich)
- twórczość Homera – autora „Iliady”
oraz „Odysei”
5/ Filozofia - umiłowanie mądrości,
nauka zajmująca się poszukiwaniem
odpowiedzi na pytania o sens życia
6/ Architektura
grecka
Partenon – świątynia w Atenach
Powiedzenia historyczne związane ze starożytną Grecją:
„Spartańskie warunki” – skromne, proste, surowe,
bez wygód (tak wychowywano w Sparcie dzieci)
„Mówić lakonicznie” – wyrażać się krótko i na temat
– bez rozgadywania się,
Wrócić z tarczą” – odnieść zwycięstwo
„Wrócić na tarczy” – ponieść klęskę
Cywilizacja rzymska
Formy ustrojowe starożytnego Rzymu
753 r. p.n.e. – założenie Rzymu
509 r. p.n.e. – ustanowienie republiki rzymskiej
27 r. p.n.e. – Rzym stał się cesarstwem
Dziedzictwo starożytnego Rzymu
- architektura:
Łuk triumfalny – budowany na cześć
zwycięskiego wodza
Koloseum - amfiteatr
Akwedukty - wodociągi
Panteon - świątynia rzymska
- Prawo rzymskie – Prawo XII Tablic
„należy wysłuchać obu stron”
„nieznajomość prawa szkodzi”
„prawo nie działa wstecz”
JUDAIZM
Chrystogram –
symbol
chrześcijaństwa
CHRZEŚCIJAŃSTWO
(ci, którzy w Jezusie Chrystusie
uznali obiecanego Mesjasza)
Narodziny chrześcijaństwa
Biblia – święta
księga
chrześcijaństwa
Jezus Chrystus –
mesjasz
476 r. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
(koniec starożytności, początek średniowiecza)
Download