9 Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj niżej podane polecenia

advertisement
Test 2 EGIPT
1. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia przyporządkowując je do danego kraju
a) Oktawian August pierwszym cesarzem
b) Panowanie Menesa (Narmera )
c) Wyprawa Hannibala do Italii
d) Podbój Galii przez Cezara
e) Kodeks Hammurabiego
f) Nabuchodonozor II podbija Jerozolimę i uprowadza Żydów do niewoli
g) Mojżesz przekracza morze Czerwone
h) Rządy Dawida i Salomona
i) Romulus i Remus karmieni przez wilczycę
j) Homer pisze Iliadę i Odyseję
k) Powstanie Spartakusa
l) Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persje
m) Wyprawa Kserksesa na Grecję
n) Prawo XII tablic
2. Wyjaśnij pojęcia
Nom Monarchia despotyczna –
Księga Umarłych 3. Najwyższa piramida w Egipcie jest piramida:
a) Cheopsa b)Dożera c) Mykerynosa
5. Religie starożytności uzupełni tabelkę
Egipt
Izrael
Grecja
Rzym
Chrzescijaństwo
Mumia, piramida,monoteizm, politeizm , Jahwe, apostołowie, mit, Jezus, Izyda, Apollo,
Talmud,synagoga,pascha, Posejdon, ewangelia,biskupi ,Re, sarkofag ,westalki , Jowisz,
6.Postacie historyczne
1.Aleksander Wielki
2.Hammurabi
3. Ramzes II
4. Menes
5.Oktawian August
a. władca Macedonii, podbił Egipt w 332 r. p.n.e.
b. zjednoczył Dolny i Górny Egipt
c. za jego panowania Egipt miał największy zasięg terytorialny
d. twórca kodeksu , władca Babilonii
e. Przyłączył do Rzymu Egipt w 30r.p.n.e.
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
7. Uzasadnij stwierdzenie:
,, Historia zaczyna się w Sumerze“.
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Uzasadnij poniższe stwierdzenie i napisz kto jest jego autorem.
,, Egipt darem rzeki Nil”.
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
9 Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj niżej podane polecenia
10. Najstarsza cywilizacja na świecie powstała
a) w Rzymie
b) w Grecji
c) w Mezopotamii
d) w Egipcie
11. Dopasuj niżej wymienione terminy do odpowiedniej cywilizacji:
*zigguraty * pismo klinowe * Re * wiszące ogrody królowej Semiramidy * hieroglify * alfabet * sfinks*
Dolina Królów *
Mezopotamia
Egipt
Fenicja
12. Dopasuj władców do państw
* Hammurabi * Asurbanipal * Tutanchamon * Ramzes II * Nabuchodonozor II * Dawid
Babilonia
13
Asyria
Egipt
Izrael
a) literą A zaznacz na mapie Egipt
b) zamaluj na mapie rejon Międzyrzecza
c) literą F zaznacz na mapie Fenicje
Download