część i, godzina 10.00-12.45 aula f 405

advertisement
Przerwa obiadowa 14.45 – 15.45
Program
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”
w dniu 28 maja 2016 r.
Sesja plenarna, część II, godzina 15.45-18.00 aula F 405
Referenci:
JUDr., PhD., MBA Mária Mariničová
Spojrzenie na wartości i na intensywność współczesnego życia
Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Vízia rozvoja človeka ako protiklad sociálnej degradácie v sociálnych encyklikách
Doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Legálna a nelegálna migrácia na území Slovenskej Republiky
Sprawozdania przewodniczących Sekcji
Podsumowanie i zakończenie obrad: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Dr Teresa Panas
Kierownik Katedry Psychologii WSM w Warszawie
Rejestracja uczestników od godz. 9.00,
ul. Kawęczyńska 36, IV piętro (budynek F)
Sesja plenarna, część I, godzina 10.00-12.45 aula F 405
Przewodnicząca obrad: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Powitanie Uczestników
Wystąpienie JM Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Prof. zw. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c.
Ekspozycja artystyczna (przez cały czas trwania konferencji)
Wystąpienie JE Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisława Dawidziuka, Dr. h.c.
przygotowana przez:
Lek. med. Dimitr Kostrica „Moje przyszłe miejsce pracy”
Dr Mieczysław Dudek, mgr. Renata Nowak - Koło Naukowe Pedagogów „EDUKATOR” „Kim będę w przyszłości” ; „Mój ideał”
Wystąpienie JM Rektora Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovakia
Prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M dr. h. c. brigádny generál v zálohe
Hol IV piętro WSM
Wystąpienie JM Prorektora Newton College, Prague, Czech Republic
Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
Referenci:
UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY
Prof. zw. dr hab. Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wiceprzewodniczący Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
Osiągnięcia akademickie i ich psychologiczne uwarunkowania
Prof. nadz. dr hab. Vołodymyr Rudenko, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Państwowy
Uniwersytet Humanistyczny, Równe, Ukraina
Wartości, znaczenie i sens, jako elementy treści kształcenia i wychowania
Prof. zw. dr hab. Leszek Szewczyk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Psychofizjologia zaburzeń psychosomatycznych
Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski, Uczelnia Warszawska im. Marii Curie-Skłodowskiej
Językowe sposoby wyrażania wartości w polskim dyskursie politycznym (od 1918)
Przerwa kawowa 12.45-13.00
Obrady w sekcjach 13.00-14.45
Sekcja I, sala F 405
Dr Mariola Krakowczykowa
Jak zarządzać emocjami
Referenci:
Dr Roland Łukasiewicz
Koncepcja Nie-miejsc Marca Auge w kontekście adaptacji przestrzeni społecznej przez bezdomnych
Dr inż. Mirosław Matosek
Emocje i powściągliwość w biznesie międzynarodowym
Ks. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD ,Presovška univerzita v Prešov, Slovak Republik
Obraz človeka - obraz spoločenstva. (Obraz człowieka - obraz wspólnoty)
Dr Alicja Zagrodzka
Dialogi z dziećmi w sytuacji konfliktu małżeńskiego rodziców – słowa i emocje
Doc., Ing., Ph.D., MBA Jiří Koleňák, PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
Research of Management Skills in Challenging Situations for Business Environment
Dr Jadwiga Serkowska – Mąka
Ewolucja preferowanych przez młodzież wartości i aspiracji życiowych w latach 1990-2013 oraz 2016 – przegląd
badań
Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. Leszek Szewczyk
Współprzewodniczący: dr Teresa Panas
Doc. dr Natalia Rudenko
Niepokój dzieci wieku przedszkolnego w systemie stosunków dziecięco-rodzicielskich
JUDr., PhD., MBA Mária Mariničová, prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.
Spojrzenie na wartości i na intensywność współczesnego życia
Lic. Gil Kamila, dr Magdalena Wiśniowiecka
Ekspresja emocji w obrazach osób z zaburzeniami psychicznymi
Dr Monika Stawiarska- Lietzau, dr Magdalena Łużniak-Piecha
Lęk w miejscu pracy i jego konsekwencje
Dr Teresa Panas, prof. UMCS dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska
Ja w słowie - o osobistym emocjonalnym znaczeniu słów
Dr Patrycja Sroka-Oborska
Znaczenie słów i obrazów w terapii zaburzeń lękowych u dzieci
Mgr Magdalena Nowak
Praca, jako komponent kondycji psychospołecznej w systemie wartości człowieka
Mgr Marzena Zaremba
Wartości piękna w poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jej wychowawcze znaczenie.
Mgr Paweł Krasuski
Rzeczywistość malowana słowem i obrazem w terapii rodzin. Zastosowanie metody genogramu w pracy z rodzinami
z problemem separacji
Sekcja III, sala F 317
Przewodniczący obrad: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski
Współprzewodniczący: dr Mieczysław Dudek
Referenci:
Lek. med. Dimitr Kostrica
Nowoczesne metody neuroobrazowania, jako zwierciadło emocji procesów myślowych
Prof. nadz. dr hab. Aneta Majkowska
Idee i wartości w słowach polityków
Sekcja II, sala F 313
Prof. PL dr hab. Halina Rarot
Psychoterapia filozoficzna wobec porażek i błędów życiowych
Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Vołodymyr Rudenko
Współprzewodniczący: dr Jadwiga Serkowska-Mąka
Referenci:
Prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka
Wartości, idee, emocje w edukacji-spojrzenie retrospektywne historyka wychowania
Ass. Prof., Ing., PhD., MBA, LL.M Jaroslava Kmecova
Sugestie, pomysły i inspiracje w kierunku rozwoju człowieka
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., PeadDr. Ľubica Varečková
Psychological aspects of coping in education process
PhDr., MBA, LL.M Vladimir Melko
Tímová práca a vodcovstvo v podnikaní
Dr Mieczysław Dudek
Aspiracje i wartości studentów pedagogiki
Doc.ThDr. Peter Tirpak, PhD.
Katechéza ako premisa zdravého interpersonálneho vývoja
Mgr Joanna Grochala
W poszukiwaniu tego, co u podstaw ogłady. Wartości i obraz ogłady w poradnikach savoir­vivr
Mgr Dorota Obrycka
Język emocji w sylwetce prasowej Lecha Wałęsy
Obrady w sekcjach 13.00-14.45
Sekcja I, sala F 405
Dr Mariola Krakowczykowa
Jak zarządzać emocjami
Referenci:
Dr Roland Łukasiewicz
Koncepcja Nie-miejsc Marca Auge w kontekście adaptacji przestrzeni społecznej przez bezdomnych
Dr inż. Mirosław Matosek
Emocje i powściągliwość w biznesie międzynarodowym
Ks. Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD ,Presovška univerzita v Prešov, Slovak Republik
Obraz človeka - obraz spoločenstva. (Obraz człowieka - obraz wspólnoty)
Dr Alicja Zagrodzka
Dialogi z dziećmi w sytuacji konfliktu małżeńskiego rodziców – słowa i emocje
Doc., Ing., Ph.D., MBA Jiří Koleňák, PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
Research of Management Skills in Challenging Situations for Business Environment
Dr Jadwiga Serkowska – Mąka
Ewolucja preferowanych przez młodzież wartości i aspiracji życiowych w latach 1990-2013 oraz 2016 – przegląd
badań
Przewodniczący obrad: prof. zw. dr hab. Leszek Szewczyk
Współprzewodniczący: dr Teresa Panas
Doc. dr Natalia Rudenko
Niepokój dzieci wieku przedszkolnego w systemie stosunków dziecięco-rodzicielskich
JUDr., PhD., MBA Mária Mariničová, prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.
Spojrzenie na wartości i na intensywność współczesnego życia
Lic. Gil Kamila, dr Magdalena Wiśniowiecka
Ekspresja emocji w obrazach osób z zaburzeniami psychicznymi
Dr Monika Stawiarska- Lietzau, dr Magdalena Łużniak-Piecha
Lęk w miejscu pracy i jego konsekwencje
Dr Teresa Panas, prof. UMCS dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska
Ja w słowie - o osobistym emocjonalnym znaczeniu słów
Dr Patrycja Sroka-Oborska
Znaczenie słów i obrazów w terapii zaburzeń lękowych u dzieci
Mgr Magdalena Nowak
Praca, jako komponent kondycji psychospołecznej w systemie wartości człowieka
Mgr Marzena Zaremba
Wartości piękna w poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jej wychowawcze znaczenie.
Mgr Paweł Krasuski
Rzeczywistość malowana słowem i obrazem w terapii rodzin. Zastosowanie metody genogramu w pracy z rodzinami
z problemem separacji
Sekcja III, sala F 317
Przewodniczący obrad: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski
Współprzewodniczący: dr Mieczysław Dudek
Referenci:
Lek. med. Dimitr Kostrica
Nowoczesne metody neuroobrazowania, jako zwierciadło emocji procesów myślowych
Prof. nadz. dr hab. Aneta Majkowska
Idee i wartości w słowach polityków
Sekcja II, sala F 313
Prof. PL dr hab. Halina Rarot
Psychoterapia filozoficzna wobec porażek i błędów życiowych
Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Vołodymyr Rudenko
Współprzewodniczący: dr Jadwiga Serkowska-Mąka
Referenci:
Prof. APS dr hab. Jacek Kulbaka
Wartości, idee, emocje w edukacji-spojrzenie retrospektywne historyka wychowania
Ass. Prof., Ing., PhD., MBA, LL.M Jaroslava Kmecova
Sugestie, pomysły i inspiracje w kierunku rozwoju człowieka
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., PeadDr. Ľubica Varečková
Psychological aspects of coping in education process
PhDr., MBA, LL.M Vladimir Melko
Tímová práca a vodcovstvo v podnikaní
Dr Mieczysław Dudek
Aspiracje i wartości studentów pedagogiki
Doc.ThDr. Peter Tirpak, PhD.
Katechéza ako premisa zdravého interpersonálneho vývoja
Mgr Joanna Grochala
W poszukiwaniu tego, co u podstaw ogłady. Wartości i obraz ogłady w poradnikach savoir­vivr
Mgr Dorota Obrycka
Język emocji w sylwetce prasowej Lecha Wałęsy
Przerwa obiadowa 14.45 – 15.45
Program
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”
w dniu 28 maja 2016 r.
Sesja plenarna, część II, godzina 15.45-18.00 aula F 405
Referenci:
JUDr., PhD., MBA Mária Mariničová
Spojrzenie na wartości i na intensywność współczesnego życia
Doc. ThDr. Peter Vansač, PhD.
Vízia rozvoja človeka ako protiklad sociálnej degradácie v sociálnych encyklikách
Doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Legálna a nelegálna migrácia na území Slovenskej Republiky
Sprawozdania przewodniczących Sekcji
Podsumowanie i zakończenie obrad: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Dr Teresa Panas
Kierownik Katedry Psychologii WSM w Warszawie
Rejestracja uczestników od godz. 9.00,
ul. Kawęczyńska 36, IV piętro (budynek F)
Sesja plenarna, część I, godzina 10.00-12.45 aula F 405
Przewodnicząca obrad: prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Powitanie Uczestników
Wystąpienie JM Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Prof. zw. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA, Dr h.c.
Ekspozycja artystyczna (przez cały czas trwania konferencji)
Wystąpienie JE Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisława Dawidziuka, Dr. h.c.
przygotowana przez:
Lek. med. Dimitr Kostrica „Moje przyszłe miejsce pracy”
Dr Mieczysław Dudek, mgr. Renata Nowak - Koło Naukowe Pedagogów „EDUKATOR” „Kim będę w przyszłości” ; „Mój ideał”
Wystąpienie JM Rektora Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovakia
Prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M dr. h. c. brigádny generál v zálohe
Hol IV piętro WSM
Wystąpienie JM Prorektora Newton College, Prague, Czech Republic
Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
Referenci:
UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY
Prof. zw. dr hab. Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wiceprzewodniczący Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
Osiągnięcia akademickie i ich psychologiczne uwarunkowania
Prof. nadz. dr hab. Vołodymyr Rudenko, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Państwowy
Uniwersytet Humanistyczny, Równe, Ukraina
Wartości, znaczenie i sens, jako elementy treści kształcenia i wychowania
Prof. zw. dr hab. Leszek Szewczyk, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Psychofizjologia zaburzeń psychosomatycznych
Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski, Uczelnia Warszawska im. Marii Curie-Skłodowskiej
Językowe sposoby wyrażania wartości w polskim dyskursie politycznym (od 1918)
Przerwa kawowa 12.45-13.00
Download