Zapraszamy do składania aplikacji do 16 września 2011 r.

advertisement
Pracodawcy Pomorza i Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,
we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz
RSM Erasmus University jako instytucją walidującą, zapraszają do udziału
W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE MBA GFKM
KLASA MISTRZOWSKA
Program MBAGdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
jest klasyfikowany w Klasie Mistrzowskiej w ratingu SEM FORUM.
Studia MBA prowadzone przez GFKM mają charakter programu Executive.
Oznacza to, iż adresowane są do osób z co najmniej 4-letnim doświadczeniem zawodowym.
Zapraszamy do składania aplikacji do 16 września 2011 r.
Studia MBA w GFKM prowadzone są od 1991 roku. Początkowo zagranicznym partnerem był
University of Strathclyde w Glasgow, a od 2000 roku jest nim renomowana Rotterdam School
of Management, Erasmus University, lokowana przez Financial Times i The Economist w ścisłej
czołówce szkół biznesu w Europie.
GFKM posiada międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation)
przyznawaną przez Central and East European Management Development Association
(CEEMAN) wyróżniającym się instytucjom szkoleniowym w naszej części Europy. CEEMAN jest
największym stowarzyszeniem rozwoju zarządzania krajów Europy środkowej, zrzeszającym
169 organizacji szkoleniowych i doradczych z 39 krajów w Europie, Północnej Ameryce, Afryce i
Azji. GFKM uzyskała International Quality Accreditation jako pierwsza firma szkoleniowa
w Polsce i szósta w Europie.
GFKM była pięciokrotnie gospodarzem sesji środkowo-europejskich światowego programu
OneMBA, organizowanego przez partnera GFKM – RSM Erasmus University we współpracy z
czołowymi szkołami biznesu z USA, Meksyku, Brazylii i Hong-Kongu. Sesje te, w których
uczestniczyło po ok. 100 menedżerów z kilkunastu krajów całego świata, dotyczyły
transformacji w gospodarkach Europy Środkowej.
GFKMznajduje się na liście opublikowanej przez organizację EDUNIVERSAL wśród tysiąca
najlepszych szkół biznesu na świecie, z tytułem”3 Palms – EXCELLENT Business School” w
strefie Europa Wschodnia.
Międzynarodowy Program MBA GFKMzostał wyróżniony Medalem Europejskimprzez Komitet
Integracji Europejskiej za wysoki poziom odpowiadający standardom europejskim.
Międzynarodowy Program MBA GFKMjest sklasyfikowany w najwyższej „KLASIE
MISTRZOWSKIEJ” w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i Rzeczpospolitej.
Po pomyślnym ukończeniu programu absolwenci otrzymują dyplom MBA podpisany przez
wszystkie partnerskie instytucje: GFKM, Uniwersytet Gdański i RSM Erasmus University.
Międzynarodowy Program MBA GFKM
l.p. Przedmiot
Semestr I (189 godzin)
Sposób zaliczenia
Liczba godzin
A
18
Zachowania w organizacji
PK, E
18
3.
Zarządzanie strategiczne
E
27
4.
Ekonomiczne aspekty zarządzania
PK, E
36
5.
Rachunkowość zarządcza
PK, E
36
6.
Statystyka w biznesie
A
18
7.
Kierowanie zespołem
A
18
8.
Pamięć dla sukcesu
A
18
1.
Zarządzanie procesem
GPD
18
2.
Zarządzanie projektem
E
18
3.
Zarządzanie finansowe
PK, E
36
4.
Zarządzanie marketingowe
PK, E
36
5.
Systemy informacyjne biznesu
PK
18
6.
Biznes globalny – różnice kulturowe
A
9
7.
Etyka organizacji
PK
9
8.
Metodologia projektu dyplomowego
A
9
1.
Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa
2.
Semestr II (153 godziny)
Semestr III (153 godziny)
1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
PK, E
36
2.
Biznes globalny
PK, E
18
3.
Zarządzanie jakością
GPD
18
4.
Podstawy prawa gospodarczego
PK, E
36
5.
Elementy prawa międzynarodowego
E
18
6.
Strategiczne studium przypadku
A
18
Semestr IV (124 godziny)
1.
Gra strategiczna
A
27
2.
Przywództwo i coaching
A
27
3.
Przedmiot do wyboru obligatoryjny I
PK
27
4.
Przedmiot do wyboru obligatoryjny II
PK
27
5.
Konsultacje projektu dyplomowego
16
RAZEM:
E – 11, PK – 12, GPD –
2, A – 9
610
E – egzamin pisemny; PK – praca kontrolna; GPD – grupowy projekt doradczy; A – aktywne uczestnictwo w zajęciach
Warunki przyjęcia:
Ukończone studia wyższe
Co najmniej czteroletni staż pracy
Znajomość języka angielskiego
Terminy:
Data składania dokumentów i wniesienia opłaty za rozmowę kwalifikacyjną: do
16 września 2011r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 20 i 21 września 2011r.
Wniesienie opłaty za I semestr: do 23 września 2011r.
Rozpoczęcie studiów: październik 2011r.
Opłaty:
Czesne za jeden semestr wynosi 8.950 zł (plus 23% VAT)
Opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 300 zł (plus 23% VAT)
Cena za semestr III i IV może ulec zmianie o wskaźnik inflacji.
Oferta specjalna dla członków Pracodawców Pomorza (dotyczy zapisów kierowanych do
biura Pracodawców Pomorza):
przy zapisaniu się 3 osób z jednej firmy – 1 osoba gratis
przy zebraniu co najmniej 15 zgłoszeń od chętnych, przez biuro Pracodawców Pomorza,
możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu rozpoczęcia studiów
Szczegółowe informacje o studiach MBA znaleźć można na stronie internetowej:
www.gfkm.pl lub w biurze MBA: tel. 58 558 58 58 w. 383, [email protected], ul. Pomorska 68,
pok. 305, gdzie można otrzymać:
Materiały informacyjne
Kwestionariusz kandydata
Przykładowe testy kwalifikacyjne
Zgłoszenia
oraz
zapytania
prosimy
również
kierować
[email protected] lub telefonicznie 58/340 08 92
na
adres
e-mail:
Download