załączniku - Politechnika Śląska

advertisement
Prezydent Miasta Rybnika
oraz
Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu
i Zrównoważonego Rozwoju
mają zaszczyt zaprosić na
MIĘDZYNARODOWY KONGRES ETYKI BIZNESU
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
31 maja 2016 r.
Kampus, ul. Rudzka 13
Rybnik
Patronat Honorowy
Komitet Honorowy
dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
dr Andrea Bekić - Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce
prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek dr h.c. mult. - Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001
Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, I Wiceprezes Krajowej
Izby Gospodarczej, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki w latach 1998-2001
dr hab. Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Związku Miast Polskich
prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski - Członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN,
kierownik Katedry Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Etyki Biznesu
(CEBI) w Warszawie
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik dr h.c., Rektor Politechniki Śląskiej
Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
prof. PŚ. dr hab. Aleksandra Kuzior - Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego
Rozwoju, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej
Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Elekt Politechniki Śląskiej, Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego PŚ
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak - Założyciel Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji
Mirella Panek-Owsiańska - Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Wiktor Pawlik- Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN
Polska, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM
prof. dr hab. inż. Marian Turek - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski
dr inż. Tomasz Zieliński - Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Rybnickiego
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, UE w Katowicach
prof. dr hab. Leszek Żabiński - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Andrzej Żylak - Konsul honorowy Republiki Chorwacji, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
Komitet Naukowy
prof. dr. Petra Ahrweiler - European Academy GmbH, Head of Department “Innovation Lab”,
Niemcy
prof. dr Michael Aßländer - Technishe Universität Dresden Internationales Hochshulinstitut Zittau,
Niemcy, member of Executive Committe of EBEN
MinRat Prof. DDr. Heinrich Badura - Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, Katowice;
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, dep.
Wissenschaftsvermittlung, Stabstelle – Support International, Wiedeń, Austria
prof. dr Gerhard Banse - Berliner Zentrum Technik & Kultur, Niemcy
prof. UE dr hab. inż. Piotr Bartkowiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Jan Brzóska - Politechnika Śląska
prof. APS dr hab. Helena Ciążela - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
doc. Ing. Phd. Helena Cierna - Technical University in Zvolen, Słowacja
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała - Uniwersytet Śląski
dr hab. Małgorzata Dobrowolska - Uniwersytet Śląski
prof. PB dr hab. inż. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. PhDr. Daniela Fobelova, PhD - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD - kierownik Katedry Etyki i Etyki Stosowanej, Wydział Filozofii,
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
prof. dr Armin Grunwald - Karlsruhe Institute of Technology, Head of the Office of Technology
Assessment at the German Bundestag, Niemcy
prof. dr hab. Zbigniew Hull - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk - kierownik Zakładu Zarządzania Informacją i
Wiedzą Politechniki Częstochowskiej
prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski - Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej, Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska - Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak - dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej,
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - dyrektor Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
prof. dr hab. Andrzej Kiepas - kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji,
Uniwersytet Śląski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii
prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka - Polska Akademia Nauk
dr hab. inż. Mariusz Ligarski - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Alla Lobanova - Krivoy Rog National University, Krzywy Róg, Ukraina
prof. Pol. Śl, dr hab. inż. Anna Michna - Politechnika Śląska
doc. PhDr. Zuzana Palovičová - CSc., Slovenská Akadémia Vied, Słowacja
prof. UKW dr hab. Andrzej Papuziński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. Pol. Lub. dr hab. Artur Pawłowski - Profesor Politechniki Lubelskiej
prof. PhDr. Zlatica Plasienkova, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja
prof. PhD Yaroslav Shramko - Vice-rector for Research, Krivoy Rog National University, Ukraina
dr hab. Zbigniew Spendel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. UO dr hab. Piotr Stec - dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
dr hab. Danuta Szwajca - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Nicanor Ursua - University of Basque Country, Hiszpania
prof. em. UMK dr hab. Ryszard Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski - dyrektor Centrum Zarządzania Projektami Politechniki
Śląskiej
dr hab. Mariusz Wojewoda - Uniwersytet Śląski
prof. PŚ dr hab. inż. Radosław Wolniak - Politechnika Śląska
prof. PO dr hab. Mariusz Zieliński - Politechnika Opolska
Komitet Organizacyjny
prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior - przewodnicząca
dr Anna Piekacz - zastępca przewodniczącego
dr inż. Anna Kochmańska
mgr Paulina Kuzior
mgr Remigiusz Kozubek
Violetta Stelmach
Program Kongresu
Od 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 – Spotkanie przedstawicieli zarządów Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego
Rozwoju, Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji oraz Centrum Doradztwa Etycznego przy Katedrze
Etyki i Etyki Stosowanej Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – podpisanie listów
intencyjnych o współpracy
10.00-10.30 – Rozpoczęcie Kongresu
 Powitanie gości – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl. prezes Śląskiego Centrum Etyki
Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
 Wystąpienie Prezydenta M. Rybnika Piotra Kuczery
 Wystąpienie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka
 Wystąpienie Rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika
 Wystąpienie Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Izby PrzemysłowoHandlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Andrzeja Żylaka
 Wystąpienie Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
prof. Mariana Turka
10.30 -11.00
 Wykład plenarny – prof. Gerhard Banse (Berliner Zentrum Technik & Kultur) – “Sustainable
Development and Technology” (tłumaczenie symultaniczne)
 Dyskusja
11.00 – 12.30
 Jak samorządy mogą wspierać etyczny biznes? – dyskusja panelowa
Udział w dyskusji zapowiedzieli:
- MinRat Prof. DDr. Heinrich Badura (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft, dep. Wissenschaftsvermittlung, Stabstelle – Support International, Austria)
- Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego)
- Kazimierz Karolczak (Członek Zarządu Województwa Śląskiego)
- Mieczysław Kieca (Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Związku Gmin i
Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego)
- Piotr Kuczera (Prezydent Miasta Rybnika)
- Małgorzata Mańka-Szulik (Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego)
- Moderator – Aleksandra Kuzior (Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i
Zrównoważonego Rozwoju)
12.30 – 13.00
Przerwa na kawę
13.00 – 14.30
 CSR między teorią a praktyką – dyskusja panelowa
Udział w dyskusji zapowiedzieli:
- prof. Michael Asslaender (Technishe Universität Dresden Internationales Hochshulinstitut
Zittau, Niemcy, member of Executive Committe of EBEN)
- dr Mieczysław Bąk (Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej)
- Paulina Bednarz (Dyrektor ds. projektów unijnych i komunikacji Instytutu Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – Fundacja Krajowej Izby Gospodarczej)
- dr inż. Janusz Karwot (Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Rybniku)
- prof. Alla Lobanova (Krivoy Rog National University, Ukraina)
- Jan Makowski (Prezes Zarządu Fundacji EDF)
- Moderator
14.30 – 15.00
Przerwa na obiad
15.00 – 18.00
Referaty w sekcjach tematycznych
18.00
Koncert
PROGRAM SESJI POPOŁUDNIOWYCH
15.00 – 18.00
Referaty w sekcjach tematycznych (referat 15 min.)
I sekcja (angielskojęzyczna)
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas
1. Prof. dr Michael Aßländer (Technishe Universität Dresden Internationales Hochshulinstitut
Zittau, Executive Committe of EBEN) –
CSR as Subsidiary Co-Responsibility - Lessons Learned from the Social Encyclicals
2. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski)
Corporate Social Responsibility - dilemmas, possibilities and limitations
3. Dr Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska)
Humanistic dimension of business ethics
4. Dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski)
May ethical acting pay off?
5. Mgr Paulina Kuzior (Politechnika Śląska)
Responsible state fiscal policy
6. Mgr Remigiusz Kozubek (Politechnika Śląska)
Sustainable development of the company - challenges for managing a modern organization
7. Dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)
Thoughts and work of Buckminster Fuller and the idea of sustainable development
8. Dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
The practical application of knowledge management on the example of e-teaching platform of
CJO UR
9. Mgr Karolina Wantulok (Uniwersytet Śląski)
Cooperation in the field of social commitment to health promotion
II sekcja
Przewodnicząca: Prof. PhDr. Daniela Fobelova, PhD.
1. Prof. dr hab. Alexander Kholod (National University of Culture and Arts Kyiv)
Men and women in business: speech etiquette conflicts
2. Prof. PhDr. Daniela Fobelova, PhD (University of Matej Bel, Slovakia)
Environmental Ethics and Business Ethics - the Role of the Two Sub-disciplines of
Applied Ethics in the Process of Sustainable Development
3. Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD, PhD, mgr Monika Fobelova (University of Matej Bel,
Slovakia)
Business Ethics - Theoretical Trends and Practical Implications
4. PhDr. Andrea Klimková, PhD., PhDr. Bednár Marián, PhD. (Department of Applied Ethics,
Faculty of Arts, UPJŠ Košice)
Ethical tools for implementation of sustainability in higher education
5. doc. ThDr. PaedDr. Ing. PhD. Ferdinand Kubík, Mgr. Mária Tlacháčová, (Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Żilinie)
Úskalia zamestnanosti ľudí bez domova na Slovensku
6. Prof. PŚ. Aleksandra Kuzior (Politechnik Śląska)
Ekologiczne wyzwania w zrównoważonym przedsiębiorstwie
7. Mgr Magdalena Stekla (Marrodent)
Czy zrównoważony rozwój jest możliwy? Doświadczenia z Ugandy
8. Dr Ewa Stawiarska (Politechnika Śląska)
Polityka rozwoju zrównoważonego transportu i konieczne działania marketingowe na rynku
usług transportowych
9. Konrad Cholewa (Uniwersytet Śląski)
Psychopaci w firmie- etyczne rozważania wokół zatrudniania osób z deficytem emocjonalnym
III sekcja
Przewodniczący: Prof. P.Cz. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk
1. Ks. dr hab. Grzegorz Polok, dr Michał Kapias (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Wymiar etyczny społecznej odpowiedzialności biznesu w perspektywie przeprowadzonych
badań
2. Prof. P.Cz. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk (Politechnika Częstochowska)
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wymóg czy moda?
3. Dr Robert Sroka, Akademia Leona Koźmińskiego
Etyka transparentności w biznesie – od wymieszania do odróżniania
4. Dr Sylwia Jarosławska-Sobór (Główny Instytut Górnictwa)
Rola społecznej odpowiedzialności w budowaniu relacji między nauką a biznesem
5. Dr Adrian Pyszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w ramach ekonomii dzielenia się a wyzwania
w obszarze zarządzania ich odpowiedzialnością
6. Mgr Aleksandra Nowak (BETTER Social Design Company)
Rola dialogu z interesariuszami w procesie projektowania strategii
7. Dr Anna Doś (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Bonusy w sektorze bankowym – instytucjonalizacja wyzysku?
8. Mgr Katarzyna Podyma
Zaufanie społeczne a zaufanie w biznesie - praktyka gospodarcza w naszym kraju a
normy i przepisy prawa
9. Dr Krzysztof Prendecki (Politechnika Rzeszowska), Dr Krzysztof Rejman (Państwowa
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Społeczna odpowiedzialność biznesu - doświadczenia z województwa Podkarpackiego
10. Przemysław Ruchlicki (Krajowa Izba Gospodarcza)
IV sekcja
Przewodniczący: Prof. PO. dr hab. Mariusz Zieliński
1. Dr hab. Danuta Szwajca (Politechnika Śląska)
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w kontekście redukcji ryzyka reputacyjnego
2. Dr Krzysztof Michalski (Politechnika Rzeszowska)
Etyka w przedsiębiorstwie. Od pozorowania odpowiedzialności społecznej do
rzeczywistego zaangażowania społecznego firmy
3. Mgr Edyta Bracik (DB Cargo Polska S.A.)
Zielony filar CSR – o polityce i działaniach prośrodowiskowych w DB Cargo Polska
- case study
4. Dr hab. Agata Chudzicka – Czupała (Uniwersytet Śląski)
Mobbing i dyskryminacja. Studium przypadku
5. Dr Izabela Rajska – Kulik (Uniwersytet Śląski), Mgr Joanna Piec-Gajewska
(Stowarzyszenie ADAM Global Health Association)
Być kobietą, być mężczyzną w teatrze biznesu – psychologiczne i praktyczne aspekty
równości płci i etyki w biznesie
6. Dr Damian Grabowski (Uniwersytet Śląski)
Nowe podejście do etyki pracy
7. Mgr Justyna Kapłańska, (Uniwersytet Śląski)
Co ma filozof do biznesu, czyli etyki starożytne w sam raz na dziś
8. Dr Joanna Kucharewicz (Uniwersytet Śląski)
Wyznaczniki dobrostanu psychicznego osób w okresie późnej dorosłości aktywnych
zawodowo
9. Mgr Katarzyna Łyp (Politechnika Śląska)
Rola świadczeniodawcy w realizacji założeń społecznej odpowiedzialności sektora ochrony
zdrowia
Download