Dorobek naukowy: ARTYKUŁY w CZASOPISMACH „Problemy

advertisement
Dorobek naukowy:
ARTYKUŁY w CZASOPISMACH
• „Problemy pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i ich guality życia”.
Stanisława Talaga, Zofia Magiera, Bożena Kowalczyk, Bogumiła Lubińska-Żądło:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2014; 16 (6): 617-627
ICID: 1135122
• „Ocena efektów leczenia uzdrowiskowego u dzieci z alergią w czasie pobytu w Rabce-Zdroju”.
Bogumiła Lubińska-Żądło, Bożena Kowalczyk
WSPÓŁCZESNA ALERGOLOGIA info tom 6/ nr 3 (24) 2011 rok „Alergologia Współczesna
info” jest indeksowana w Index Copernicus (4.53) oraz MNiSW 6.
• „Edukacja zdrowotna w pracy pielęgniarek uzdrowiskowych. Zadania ważne, lecz nieco
zaniedbane”.
Lubińska-Żądło B., Pasternak K.:
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006; (7-8).
• „Analiza zachowań zdrowotnych wśród młodzieży studiującej pielęgniarstwo i fizjoterapię”.
K. Buławska, S. Talaga, B. Lubińska-Żądło
ZDROWIE PUBLICZNE, 2005;115 (3): 307-311
• „Edukacja zdrowotna realizowana przez zespół terapeutyczny szpitala uzdrowiskowo rehabilitacyjnego”.
B.Lubińska – Żądło, U. Dec – Palarczyk
PIELĘGNIARSTWO XXI wieku, 2005,1/2 (10/11)
• „Problemy zdrowotne i psychospołeczne chorych po zabiegach pomostowania aortalno wieńcowego przebywających w uzdrowiskowym szpitalu kardiologicznym”.
T. Grzęda, U. Dec – Palarczyk, B.Lubińska – Żądło
PIELĘGNIARSTWO XXI wieku, 2005,1/2 (10/11)
• „Rola i zaczenie edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki uzdrowiskowe”.
B.Lubińska – Żądło, S. Talaga, K. Buławska,
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2005, 4/531, 21-22
• „Edukacja zdrowotna pacjentów z cukrzycą – ocena skuteczności”.
W. Ławska, B. Lubińska-Żądło, M. Łyżnicka
ZDROWIE PUBLICZNE, 2004;114 (4): 537-540
• „Zakres i charakter współpracy zespołu terapeutycznego w opiece nad dzieckiem leczonym
sanatoryjnie”.
B.Lubińska – Żądło, U. Dec-Palarczyk
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2004, 11-12/526-527, 28-31
• „Tolerancja osób z dysfunkcją narządu ruchu”.
B.Lubińska – Żądło, S. Talaga, K. Buławska,
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2004, 9/542, 22-23
• „ Dzieci w sanatorium adaptacja a komunikowanie się”.
B. Lubińska-Żądło
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 2004,7-8, 22-23
• „Samoopieka pacjentów z cukrzycą typu 2 a występowanie powikłań”
S.Talaga, B. Lubińska-Żądło, K. Buławska
POLSKA MEDYCYNA RODZINNA, 2004; 6 (Supl.1): 20-24
• „Metoda Weroniki Sherborne”.
W. Ławska, B.Lubińska – Żądło, J. Pałka
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2004, 2/517, 17—21
• „Kształcenie dzieci niepełnosprawnych”.
K. Buławska, B.Lubińska – Żądło, S. Talaga
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2003, 11/514, 20-22
• „Zadania pielęgniarki w prewencji powikłań w cukrzycy typu 2”.
K. Buławska, B.Lubińska – Żądło, S. Talaga
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2003, 10/513, 7-9
• „ Dzieci niepełnosprawne w szkole”.
•
•
•
•
B. Lubińska-Żądło, W. Ławska
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, 2003,9, 32-33
„ Hanna Chrzanowska wzorcem współczesnej pielęgniarki
B. Lubińska-Żądło, W. Ławska, M. Łyżnicka
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2003, 7/510, 4-6
„Ocena potrzeby samokontroli piersi przez kobiety”.
K. Pasternak, B. Lubińska - Żądło
ZDROWIE PUBLICZNE, 2002;112 (Supl.1): 142-147
„Okresy międzyurodzeniowe w rodzinach wiejskich i miejskich”.
B. Lubińska - Żądło
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2002, 4/495, 4-7,19
„Kształtowanie umiejętności pielęgnowania pacjentki z gestozą”.
B. Lubińska – Żądło, J. Pałka
PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA, 2001, 02/481, 10-12
PUBLIKACJE w MONOGRAFIACH
• „Ocena wiedzy kobiet na temat czynników ryzyka osteoporozy”
Promocja zdrowia i żywienia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.
Red. T.Kasperczyk, D.Mucha, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków, kwiecień
2014r
• Wielowymiarowa ocena jakości życia osób po udarze mózgu
Zborník z medzinarodnej konferencie Ruzomberske zdravotnickie dni 2014, IX. rocnik
Redakcia: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., doc. PhDr. Mgr.
Helena Kadučáková, PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Vydalo : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku Vydané : 2014, ISBN 97880-561-0180-3
•
Styl życia chorych na cukrzyce typu2.
Zborník z medzinarodnej konferencie Ruzomberske zdravotnickie dni 2014, IX. rocnik
Redakcia: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., doc. PhDr. Mgr.
Helena Kadučáková, PhD., PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., PhDr. Mária Lehotská, PhD.
Vydalo : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku Vydané : 2014, ISBN 97880-561-0180-3
• „ Agresja pacjentów a wypalenie zawodowe personelu medycznego ”
Agresivita pacientov a syndróm vyhorenia u zdravotníckeho personálu
Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
Belianske dni ošetrovateľstva
Redakcia: Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová Tatranská Kotlina, 2014, ISBN 978-8089542-45-1
• „Cukrzyca typu 2 w podeszłym wieku”
Cukrovka typu 2 v pokročilom veku
Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
Belianske dni ošetrovateľstva
Redakcia: Lukáš Kober, Dana Zrubcová, Andrea Bratová, Tatranská Kotlina, 2014 ISBN 978-8089542-45-1
•
„Znaczenie aktywności osób w podeszłym wieku”
Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka. Red. D. Mucha, H. R. Zięba. PPWSZ, Nowy
Targ 2013
• „Założenia teoretyczne pracy zespołowej w wypełnianiu zadań zawodowych pielęgniarek”.
INOVACIE V OSETROVATEL’STVE Rozvoj osetrovatel’stvaod Florence Nightingale po
sucasnost
Redaktor/Editor Lukas Kober Vysokie Tatry 2012 – ISBN 978-80-89542-28-4
• „Rola motywacji ważnym elementem efektywności edukacji ludzi chorych na cukrzycę”
INOVACIE V OSETROVATEL’STVE Rozvoj osetrovatel’stvaod Florence Nightingale po
sucasnost
Redaktor/Editor Lukas Kober Vysokie Tatry 2012 – ISBN 978-80-89542-28-4
• „Wybrane metody postępowania rehabilitacyjnego wykorzystywane w terapii bólu krzyża”
Zdrowie i jego uwarunkowania.
Red. D. Mucha, H. R. Zięba. PPWSZ, Nowy Targ 2011
• „Evaluation of the effectiveness of the applied physiotherapy techniques in the spa treatment of
children with respiratory diseases”.
(Ocena skuteczności stosowanych metod fizjoterapeutycznych u dzieci ze schorzeniami dróg
oddechowych w czasie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym)
Selected Civilization and Social Illnesses
Edited by Barbara Sokołowska.
Biała Podlaska 2011 – MNiSW 7 pkt. monografie wydane w języku angielskim
• „The impact of inhaling mucosolvan by children with bronchial asthma”.
(Wpływ inhalacji z mucosolvanu u dzieci z astmą oskrzelową)
Selected Civilization and Social Illnesses
Edited by Barbara Sokołowska.
Biała Podlaska 2011 – MNiSW 7 pkt. monografie wydane w języku angielskim
• „SPA treatment In Rabka-Zdrój”
(Leczenie uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju)
Contemporary Public Heath Issues
Edited by Zofia Kubińska.
Biała Podlaska 2011 – MNiSW 7 pkt. monografie wydane w języku angielskim
•
„Wybrane sposoby leczenia i postępowania rehabilitacyjnego w nietrzymaniu moczu u kobiet”
Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja.
Red. Prof.dr hab. Ryszard Żarow. Wyd. Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ, Tarnów 2010 – MNiSW 3
pkt.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards