XIII Powiatowy konkurs matematyczny „Czas na szóstkę” VI klasa

advertisement
XIII
Powiatowy konkurs matematyczny
„Czas na szóstkę” VI klasa - II etap
30 pkt - termin - do 18 grudnia
Uwaga : rozwiązania wszystkich zadań powinny być w sposób pełny
opisane i uzasadnione ( w przypadku zadań na dowodzenie)
1. Przeczytaj informacje o nauczycielce, fryzjerce i stewardesie, po czym uzupełnij
tabelę poniżej.
Fryzjerka jeździ do pracy metrem i lubi lody. Helena pracuje w szkole i uczy geografii. Jedna
z nich dojeżdża do pracy tramwajem. Lidia nie jest nauczycielką, ale lubi dzieci. Helena nie
używa samochodu i nie jest stewardesą. Basia pracuje w zakładzie fryzjerskim i ma psa.
imię
zawód
2. a) Jaka jest miara kąta x?
miejsce pracy
środek lokomocji
(5p)
b) Ile przekątnych ma narysowana figura?
(5p)
3. Oblicz sumę pól wszystkich trójkątów widocznych na rysunku.
(5p)
4. W spiżarni jest 45 półek, a na każdej półce stoi 12 słoików. Słoiki z dżemem stanowią
0,30 wszystkich słoików, a co trzeci dżem to dżem poziomkowy. Ile słoików z
dżemem poziomkowym jest w spiżarni?
(5p)
5. Ania ma pięć kotów, dla których przygotowała 100 szprotek. Każdy kot ma swój
talerz. Na dwóch pierwszych położyła razem 30 szprotek, na trzecim talerzu umieściła
tyle ryb, by łącznie na drugim i trzecim były 33 szprotki. Na czwartym położyła tyle,
by na trzecim i na czwartym było razem 41 szprotek. Reszta ryb znalazła się na
piątym talerzu i okazało się, że jest na nim o 11 szprotek więcej niż na pierwszym. Ile
szprotek było na każdym talerzu?
(5p)
6. Dany jest kwadrat ABCD. Jeden z jego boków wydłużono o 3
1
cm, zaś drugi
4
3
cm. Powstały w ten sposób prostokąt ma obwód równy 46 cm. Oblicz pole i
4
obwód kwadratu ABCD.
(5p)
o7
Download