ZMIENIONY PROGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW IMDiK PAN

advertisement
ZMIENIONY PROGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW IMDiK PAN
SEMESTR ZIMOWY 2013/2014
Data i godz.
Tytuł wykładu, wykładowca
Liczba
Miejsce
godzin
Cykl wykładów „Komórki macierzyste w naukach biomedycznych”
Uwaga! Wykłady odbywają się w poniedziałki w godz. 13.00-14.30 w sali nr 102B na
Wydziale Biologii UW ul. Miecznikowa 1
Właściwości i klasyfikacja komórek macierzystych.
Sala 102B
Pluripotencjalne komórki macierzyste – uzyskiwanie,
7X
charakterystyka i różnicowanie komórek ES i iPS.
2
Wydział Biologii
13.00
UW
Prof. Maria Ciemerych/ Dr Karolina Archacka, UW
Sala 102B
14 X Komórki macierzyste szpiku kostnego.
Hematopoetyczne komórki macierzyste. Migracja i
2
Wydział Biologii
13.00 mobilizacja komórek macierzystych.
UW
Dr Edyta Brzóska-Wójtowicz, UW
2
Sala 102B
21 X Komórki MSC jako podstawowe narzędzie
biotechnologiczne w regeneracyjnej terapii
Wydział Biologii
13.00 medycznej
UW
Prof. Krystyna Domańska-Janik, IMDiK PAN
Sala 102B
28 X Neuralne komórki macierzyste: podejmowanie
decyzji rozwojowych
2
Wydział Biologii
13.00
Dr hab. Leonora Bużańska, IMDiK PAN
UW
Sala 102B
4 XI Bioinżynieria komórek macierzystych i ich niszy:
kontrola reprogramowania i różnicowania.
2
Wydział Biologii
13.00
Dr hab. Leonora Bużańska, IMDiK PAN
UW
Sala 102B
18 XI Wpływ mikroRNA na właściwości komórek
macierzystych. Wykorzystanie komórek
2
Wydział Biologii
13.00 macierzystych w naukach biomedycznych –
podsumowanie.
UW
Dr Iwona Grabowska, UW
Wykłady w IMDiK PAN
Uwaga! Wykłady odbywają się dużej sali konferencyjnej IMDiK PAN we wtorki
(wyjątkowo 27.XI w środę) o godzinie 9:30
26 XI
9.30
27.XI
WYKŁAD PRZENIESIONY NA 3 GRUDNIA
„Synaptyczne przekaźnictwo chemiczne:
neuroprzekaźniki i ich receptory”
ŚRODA
9:30
3 XII
Duża sala
konferencyjna
2
dr hab. Elżbieta Salińska, IMDiK PAN
IMDiK PAN
"Jak skutecznie pisać granty: od idei naukowej do
polityki doboru wykonawców"
Duża sala
konferencyjna
2
9.30
Prof. Leszek Kaczmarek, IBD
10 XII „Ekscytotoksyczność”
9.30
Prof. Jerzy Łazarewicz, IMDiK PAN
17 XII "Rola astrocytów w synapsie trójdzielnej - cykl
glutaminian-glutamina i przekaźnictwo glejowe"
9.30
Dr Marta Obara-Michlewska, IMDiK PAN
„Biologia i przebieg starzenia człowieka i możliwości
7I
jego pozytywnej modyfikacji”
9.30
Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka, IMDiK
PAN,WUM
14 I
„Molekularne procesy neuroprzekaźnictwa w
procesie starzenia się mózgu”
9.30
IMDiK PAN
Duża sala
konferencyjna
2
IMDiK
Duża sala
konferencyjna
2
IMDiK PAN
Duża sala
konferencyjna
2
IMDiK PAN
Duża sala
konferencyjna
2
IMDiK PAN
Dr hab. Agata Adamczyk, IMDiK PAN
21 I
„Starzenie komórkowe w kancerogenezie i terapii
przeciwnowotworowej-rola aneuploidii/poliploidii”
Duża sala
konferencyjna
2
9.30
Dr Grażyna Mosieniak, IBD
Przerwa semestralna
IMDiK PAN
Download