Berlin Heart, czyli jak dzięki sztucznym komorom Śląskie Centrum

advertisement
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
Szpital Promujący Zdrowie
Nasza misja: Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…
M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
Zabrze, 30 maja 2012 r.
INFORMACJA PRASOWA
Berlin Heart w Zabrzu - czyli jak dzięki sztucznym komorom serca lekarze Śląskiego Centrum Chorób Serca
ratują, leczą i dają nadzieję najmłodszym pacjentom oczekującym na przeszczep
Aż cztery pomyślne przeszczepy serca u małych dzieci z ciężką niewydolnością serca wykonał w minionym roku
zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Mali Pacjenci doczekali transplantacji dzięki wszczepionym
w Zabrzu sztucznym komorom typu Berlin Heart, które przez kilka miesięcy zastępowały ich uszkodzone serca,
dopóki nie znalazł się odpowiedni dawca.
Niewydolność serca to narastający problem współczesnej medycyny, będący - zwłaszcza, gdy dotyczy dzieci wielkim wyzwaniem dla lekarzy - wyjaśnia dr Szymon Pawlak, kardiochirurg i koordynator zabrzańskiego
Programu Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci - W skrajnym przypadku niewydolności życie chorego
możemy uratować tylko dzięki mechanicznemu wspomaganiu krążenia. Zastosowane u naszych małych Pacjentów
sztuczne komory typu Berlin Heart to obecnie jedyna dostępna technologia, umożliwiająca podtrzymanie życia
umierających dzieci, pozwalająca na przygotowanie ich
do operacji oraz skuteczne przeprowadzenie
transplantacji serca. Wszystkie leczone w naszym Ośrodku dzieci, u których wszczepiliśmy berlińskie komory, są
dziś po transplantacji i czują się dobrze - dodaje dr Pawlak.
W Zabrzu program mechanicznego wspomagania krążenia działa od 2009 roku. To największy tego typu program
w Polsce, tworzony w oparciu o najlepsze, sprawdzone europejskie i światowe rozwiązania. Tylko w okresie 20092012 (maj) w Śląskim Centrum Chorób Serca wszczepiono 25 sztucznych komór (POLVAD-Religa, HeartWare,
Berlin Heart), ratując życie chorym ze skrajną niewydolnością serca. 5 maja 2011 roku wykonano tu po raz
pierwszy wszczepienie sztucznej komory serca typu Berlin Heart, inicjując tym samym program
mechanicznego wspomagania krążenia u małych dzieci w Zabrzu.
Pierwszy zabieg wszczepienia sztucznej komory serca u małego dziecka wykonano w Klinice Kardiochirurgii
Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie również - we współpracy
z zespołem kardiochirurgów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca - wykonano później transplantację serca.
W marcu br. implantacji sztucznych komór u dziecka dokonał zespół Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Cieszymy się, że program mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce i w Zabrzu tak dynamicznie się rozwija.
W roku 2012 planujemy w naszym Ośrodku wykonanie 12-15 wszczepień sztucznych komór u dorosłych i dzieci.
Mamy doskonały zespół kardiologów i kardiochirurgów, posiadający duże doświadczenie w zakresie prowadzenia
chorych z ciężkim uszkodzeniem serca. Dzięki uruchomionemu w ubiegłym roku w nowym budynku Śląskiego
Centrum nowocześnie wyposażonemu oddziałowi Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej
i Mechanicznego Wspomagania Krążenia możemy zapewnić naszym chorym bardzo wysoki poziom leczenia, dobrą
opiekę i doskonałe warunki hospitalizacji na prawdziwie europejskim poziomie - mówi prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Powstanie programu mechanicznego wspomagania krążenia w Polsce nie byłoby możliwe bez znaczącego
wsparcia Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych.
KONTAKT:
Dr Szymon Pawlak, koordynator Programu Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci
Prof. Marian Zembala, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, M. Curie-Skłodowskiej 9, 41800 Zabrze
Sekretariat: T: 32/37 33 637, 32/37 33 689; E: [email protected]; [email protected]
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest wiodącym w Europie, nowoczesnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem akademickim,
zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń oraz płuc u dorosłych i dzieci.
Rocznie wykonuje się tu 12.000 inwazyjnych procedur kardiologicznych, 2400 operacji kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci,
w tym ok. 40-50 transplantacji serca i 20 płuc.
Więcej informacji: www.sccs.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards