Zadania II etap - Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu

advertisement
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu
KOD
III MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY ASTRONOMICZNEJ
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Zadania na II etap
Instrukcja dla uczestników Konkursu
1. Test musi być rozwiązywany samodzielnie.
2. Test konkursowy składa się z 5 stron i zawiera 5 zadań.
3. Na rozwiązanie testu przeznaczono 90 minut.
4. Test można wypełniać jedynie długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim
tuszem.
5. Odpowiedzi do zadań należy podawać we wskazanym miejscu przy zadaniach.
1
1. Rysunek przedstawia diagram Hertzsprunga-Russella (H-R). Wiedząc, że w wykresie
tym na jednej z osi układu współrzędnych podany jest typ widmowy (lub temperatura
fotosfery albo wskaźnik barwy), natomiast na drugiej osi podana jest jasność
absolutna (lub moc promieniowania, albo świetlność względem Słońca):
a) Wpisz na wykresie w odpowiednie miejsca: Słońce, temperatura (K)
b) Określ kolejne etapy życia Słońca
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
[5p]
2
2. W Kijowie w dniu 23 września Słońce góruje na wysokości 39o 33’. Na jakiej
wysokości Słońce będzie górowało w tym mieście 21 czerwca?
[4]
3. Przyporządkuj symbol do nazwy planety
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ziemia
Mars
Neptun
Jowisz
Słońce
Merkury
2.
3.
4.
5.
6.
………
………
………
………
………
.………
[3p]
3
4. Oblicz przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu, jeżeli jego masa jest 81,5 razy
1
mniejsza od masy Ziemi, natomiast promień RK =
R , gdzie
3,7
R - promień Ziemi. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi przyjmujemy za dane
g = 9,81
𝑚
𝑠2
Wskazówka:
𝐺𝑀𝑚
𝑚𝑔 = 𝑅2
𝑔=
𝐺𝑀
𝑅2
[4p]
5. W Warszawie (21o E) jest godzina 11.00. Która godzina (czasu miejscowego) jest w
Pekinie (116o E)
[3p]
4
BRUDNOPIS
5
Download