Załącznik Nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS

advertisement
Załącznik Nr 1do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu nagłośnieniowego na Sale wystawowe Biura Wystaw
Artystycznych w Kielcach
1. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem sprzętu nagłaśniającego o
następujących minimalnych parametrach
Lp.
1.
Nazwa Przedmiotu
Ilość
Szt.
Głośniki sufitowe
Szt. 30
2.
3.
Uchwyty sufitowy
Uchwyty sufitowy
Szt. 10
Szt.20
4.
Wzmacniacz mocy
Szt. 1
Minimalne parametry wymagalne sprzętu
- Okrągłe, kolor biały
- Średnica 220 mm
- Materiał (ramiona/osłona przednia) - stal
- masa nie większa niż 1, 3 kg
- Moc maksymalna - 18 W
- Moc znamionowa - 12 W (12 / 6 / 3 / 1,5 W)
- Poziom ciśnienia akust. przy mocy 6 W/ 1: W 100 dB/89dB
- Kąt promieniowania przy 1 kHz / 4 kHz (- 6 dB) - 180° / 64°
- Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) - 55 Hz – 20 kHz
- Napięcie znamionowe - 70 V / 100 V
- Impedancja znamionowa - 418 / 833 Ω
- temperatura pracy -25C ÷+55C
- temperatura przechowywania : - 40C÷ +70 C
- wilgotność względna: < 95%
Uchwyt do montaż wpuszczanego w suficie wykonanego z gips-kartonu
Uchwyt sufitowy wykonany z ABS przystosowany do montażu
powierzchniowego
- Wejściowe napięcie zasilania - 100 ÷ 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz
- Ograniczenia napięcia - 90 ÷ 264 VAC
- Wyjściowe napięcie znamionowe/ impedancja - 100 V / 70 V / 8 Ω / 4 Ω
THD+N (1 kHz, 6 dBFS): 0,1%
Gwarancja
24
- Zakres dynamiki (A- ważony): >101 dB
- Pasmo przenoszenia (-1 dB) - 65 Hz ÷ 20 kHz (+0/- 3 dB)
- Połączenie sieciowe Ethernet 10/100 Mb/s - RJ45
- Montaż - Wolnostojący, w szafie typu Rack 19"
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 90x440x417 mm
- Ciężar - do15 kg
5.
Przedwzmacniacz strefowy
Szt. 1
- Wejściowe napięcie zasilania – 100 - 240VAC ± 10% , 50/60 Hz
- Ograniczenia napięcia - 90 - 264VAC
- Pasmo przenoszenia (-1 dB) - 20Hz - 20kHz ( +0 / - 3 dB )
- Wejście mikrofonowe / linowe - x4
- Zasilanie fantomowe - 48V
- Zniekształcenia harmoniczne - <0,01%
- Wejścia sygnału muzycznego - x3
- Poziom wyjściowy - 17,7dBu ( 15,5dBV )
- Złącze stacji wywoławczej - 1 RJ45
- Ethernet (10/100 Mb/s) - x1
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 45x440x358 mm
-Ciężar –do 6kg
6.
Bezprzewodowe zestawy
mikrofonowe
24
Szt. 2
- obiornik UHF Diversity w obudowie rack 1 U
- Zakres częstotliwości nośnych 620~934MH,
- 961 częstotliwości do wyboru,
- 8 presetów w danym zakresie pasma,
- System AutoScan ułatwiający wyszukiwanie wolnej częstotliwości w
eterze,
-funkcja ACT (Automatic Channel Targetting) ułatwiające synchronizację
nadajnika z odbiornikiem za pomocą jednego przycisku,
- 2 ekrany LCD na którym wyświetlane są wszystkie parametry takie jak
grupa, kanał, częstotliwość, poziom naładowania baterii nadajnika, RF,
audio, mierniki poziomu SQ, wskaźnik aktywnej anteny oraz ostrzeżenie
przed zakłóceniami,
24
24
-układy "PiloTone & NoiseLock" dla zminimalizowania zakłóceń,
- Przyciski menu dostępne na przednim panelu odbiornika,
-Wyjście symetryczne XLR, niesymetryczne TS oraz przełącznik poziomu
wyjściowego Mic/Line,
-pasmo przenoszenia 50Hz~18KHz,
-odstęp od szumu >106dB(A),
-zniekształcenia <0.5%@1KHz,
- zasięg 100m,
-zakres częstotliwości nośnych UHF 620-934 MHZ, Max 140dB SPL
- wymiary 210×44×180mm,
- mikrofony bezprzewodowe UHF typu „Handheld”:
- panel LCD wskazuje numer grupy, kanał, kod błędu i 4 segmentowy
poziom naładowania baterii,
- wysokiej jakości dynamiczna kardioidalna kapsuła.
- specjalnie zaprojektowana stalowa siatka ochronną niwelująca efekt pop,
- mikrofon ma pierścień zapobiegający spadaniu mikrofonu z płaskiej
powierzchni,
- zasilanie dwiema bateriami AA wystarczy na 20 godzin pracy,
- wbudowana antena zapewnia znakomitą transmisję sygnału radiowego,
- cichy wyłącznik z blokadą,
7.
Mikser
Szt. 1
- Mikser w klasie Premium ultra niski poziom szumów, wysoki mikser
headroom
- Mikser z 3-pasmowym korektorem dźwięku z semiparametrycznym
środkiem dla uzyskania ciepłego brzmienia
-Studyjny kompresor z funkcją "one-knob" i kontrolą LED, zapewniającą
profesjonalną jakość dźwięku wokali i instrumentów,
- 4 x Przedwzmacniacz XENYX z zasilaniem phantom porównywalnych z
zewnętrznymi przedwzmacniaczami
- 4 studyjnej jakości kompresorów z super - łatwą kontrolą za pomocą
"jednego przycisku" z wskaźnikiem LED dla profesjonalnych partii
wokalnych i instrumentalnych
- wbudowany interfejs audio USB do bezpośredniego podłączenia do
komputera.
24
- darmowe oprogramowanie audio nagrywania, edycji i podcastingu: 150
instrumentów / wtyczek efektów do pobrania ze strony producenta
- Zasilacz "Planet Earth"(100 - 240 V)
- Wysokiej jakości komponenty i wyjątkowo wytrzymała konstrukcja
zapewnia długą żywotność
- wymiary [mm] : 242 x 220 x 48
- Masa nie większa niż: 1,4 kg
8.
9.
10.
Odtwarzacz CD
Montaż
Szkolenie pracowników
Szt.1
- Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
THD< 0.1%
- Separacja kanałów > 60dB
- Dynamika > 96dB
- Stosunek S> 70dB
- Drżenie i trzepotanie,niemierzalne, kwarcowa precyzja
- Wyjście, analogowe 1.2V
- Wyjście, cyfrowe
- Zasilanie 230V˜/50Hz/50VA
- Dopuszczalna temp. otoczenia 0-40 °C
- Wymiary, napęd 482x44x265mm, 1U
- Waga 4.1kg
24
godz.
godz.
1. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego
i oryginalnie zapakowanego, nie noszącego śladów uszkodzeń, użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy
wyposażenia nie spełniają powyższych wymogów, Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia urządzeń nowych, wolnych od wad.. Procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona.
2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony(w ilości wskazanej w ofercie) do Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.
3. Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Zamawiającego, realizowane będą przez
Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.
4. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania, w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru do dostarczenia
Zamawiającemu kompletu dokumentów dopuszczających wyroby do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w
tym karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń atesty, aprobaty techniczne, itp. w języku polskim, pod rygorem
odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego.
6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimalnej 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu
zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek
w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie,
a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad i usterek.
8. Maksymalny termin realizacji usług serwisowych wynosi 24 godziny przez okres 24 miesięcy. Przez termin realizacji serwisowych
Zamawiający rozumie czas, w jakim Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone usterki lub dostarczyć urządzenia zamienne.
9. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia przeglądu gwarancyjnego minimum raz w roku w okresie gwarancji ( w ramach
zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego)
10. Podane parametry techniczne urządzeń określone w zapytaniu ofertowym określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Download