magisterska-licencjacka-dyplomowa-praca-zarzdzanie

advertisement
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie personelem i motywacja podwładnych w Centrum Konferencyjno-wypoczynkowy
Vesta w Jeleśni
Spis treści
Wstęp: 4
ROZDZIAŁ I Pojęcie Zarządzania. 5
1.1 Istota zarządzania 5
1.2 Metody i techniki zarządzania 8
1.3.Znaczenie zarządzania w obiekcie hotelowym 11
ROZDZIAŁ II Centrum Konferencyjno- wypoczynkowe Vesta. 16
2.1 Panorama miejscowości Jeleśnia, jej historia i położenie. 16
2.2 Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe VESTA. 19
2.2.1 Opis CKW VESTA oraz wyposażenie 19
2.2.2 Oferty dla gości grupowych: 22
2.3 Wykwalifikowany personel w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym VESTA 23
Rozdział III Motywacja jako funkcja zarzadzania personelem. 26
3.1 Motywacje podwładnych do pracy 26
3.2 Przedmiot i cel badań 26
3.3 Analiza wyników badań 27
3.4 Wnioski z badań. 40
Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis fotografii 44
Spis wykresów 44
Załączniki 45
Wstęp:
Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi bardzo ważną część zarządzania całokształtem działalności
przedsiębiorstwa. Podstawą każdej firmy w tym także hotelarstwa są jej pracownicy, To od ich
umiejętności, potencjału zależy czy firma będzie konkurencyjna na rynku.
Celem tej pracy jest zbadanie satysfakcji ze stosowanego w Centrum Konferencyjnowypoczynkowego Vesta systemu motywowania pracowników.
Poniższa praca składa się z trzech rozdziałów i podsumowania. Pierwszy rozdział dotyczy pojęcia
zarządzania ; jakie pełni funkcje, co składa się na techniki zarządzania, oraz jakie znaczenie ma
zarządzanie w obiekcie hotelowym. Drugi rozdział zawiera informacje na temat miejscowości
Jeleśnia w którym znajduje się Centrum konferencyjno- wypoczynkowe Vesta jej historia, atrakcje
turystyczne. W rozdziale drugim przedstawiony jest także obiekt. Opis zawiera wyposażenie, oferty
dla Gości indywidualnych, oferty dla Gości grupowych oraz zakupy grupowe i opis personelu.
Trzeci rozdział został poświęcony na scharakteryzowaniu czym jest motywacja oraz jakie czynniki
motywujące składają się na efektywność pracowników. W tym rozdziale przeprowadzone są także
badania i analiza wniosków na podstawie wypełnionych ankiet przez pracowników. Praca
zakończona jest podsumowaniem, bibliografią oraz załącznikami.
×
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards