l.m. i u.w. wykaz Nr 0050.184.2017 z dnia 06.06.2017

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.184.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 6 czerwca 2017 r.
Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości
KW
obręb
Powierzchnia
nieruchomości
[ha]
Udział
w
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
miasta Złotoryi
Opis
nieruchomości
działka
Cena
nieruchomości
74 339 zł,
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 35,93 m²
1. LE1Z/00012877/2
3
154/8
0,0150
1 081/12 000 położony na parterze (I kondygnacja
nadziemna)
w
budynku
przy
MW/U – zabudowa
mieszkalno-usługowa
ul. I. Krasickiego 5 w Złotoryi.
w tym:
lokal 73 027 zł
grunt 1 312 zł + 23%VAT
86 009 zł,
Lokal mieszkalny nr 4 (z balkonem)
2. LE1Z/00012877/2
3
154/8
0,0150
1 057/12 000 o pow. 35,12 m² położony na I piętrze
(II kondygnacja nadziemna) w budynku
MW/U – zabudowa
mieszkalno-usługowa
przy ul. I. Krasickiego 5 w Złotoryi.
w tym:
lokal 84 726 zł
grunt 1 283 zł + 23%VAT
Sprzedaż lokalu zwolniona od podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710
ze zm.).
1.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę – sprzedaż lokalu na własność i oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste
2.
3.
4.
5.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – opłata jednorazowa – 15% ceny gruntu ; opłata roczna – 1% ceny gruntu
Terminy wnoszenia opłat – opłata jednorazowa – do dnia podpisania umowy ; opłata roczna – do 31 marca każdego roku
Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Termin do złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
Burmistrz
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.184.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 6 czerwca 2017 r.
Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości
KW
obręb
Powierzchnia
nieruchomości
[ha]
Udział
w
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
miasta Złotoryi
Opis
nieruchomości
działka
Cena
nieruchomości
127 373 zł,
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 64,46 m²
3. LE1Z/00022893/3
3
109/25
0,0212
19/100
położony na parterze (I kondygnacja
nadziemna)
w
budynku
przy
MW/U – zabudowa
mieszkalno-usługowa
ul. A. Mickiewicza 1 w Złotoryi.
o pow. 61,47 m² położony na IV piętrze
4. LE1Z/00009351/5
55
0,1071
155/10 000 (V kondygnacja nadziemna) w klatce „f”
budynku przy Pl. Reymonta 8a-g
lokal 123 990 zł
grunt 3 383 zł + 23%VAT
167 137 zł,
Lokal mieszkalny nr 7 (z loggią)
8
w tym:
MW – zabudowa mieszkaniowa w tym:
wielorodzinna
lokal 165 377 zł
grunt
w Złotoryi.
1 760 zł + 23%VAT
Sprzedaż lokalu zwolniona od podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710
ze zm.).
1.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę – sprzedaż lokalu na własność i oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste
2.
3.
4.
5.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – opłata jednorazowa – 15% ceny gruntu ; opłata roczna – 1% ceny gruntu
Terminy wnoszenia opłat – opłata jednorazowa – do dnia podpisania umowy ; opłata roczna – do 31 marca każdego roku
Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Termin do złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
Burmistrz
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.184.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 6 czerwca 2017 r.
Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości
KW
obręb
Powierzchnia
nieruchomości
[ha]
Udział
w
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
miasta Złotoryi
Opis
nieruchomości
działka
Cena
nieruchomości
150 645 zł,
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 78,42 m²
5. LE1Z/00014344/1
3
76/13
0,0259
19/100
położony na II piętrze (III kondygnacja
nadziemna)
w
budynku
przy
MW/U – zabudowa
mieszkalno-usługowa
ul. Rynek 19 w Złotoryi.
w tym:
lokal 145 866 zł
grunt
4 779 zł + 23%VAT
100 269 zł,
Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 37,40 m²
6. LE1Z/00018988/5
8
124/14
0,2854
20/1 000
położony na I piętrze
(II kondygnacja
nadziemna) w klatce „a” budynku przy
MW – zabudowa mieszkaniowa w tym:
wielorodzinna
ul. Zimowej 1abc w Złotoryi.
lokal 94 219 zł
grunt 6 050 zł + 23%VAT
Sprzedaż lokalu zwolniona od podatku od towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710
ze zm.).
1.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę – sprzedaż lokalu na własność i oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste
2.
3.
4.
5.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – opłata jednorazowa – 15% ceny gruntu ; opłata roczna – 1% ceny gruntu
Terminy wnoszenia opłat – opłata jednorazowa – do dnia podpisania umowy ; opłata roczna – do 31 marca każdego roku
Zasady aktualizacji opłat – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Termin do złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
Burmistrz
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski
Download