Excel – tworzenie wykresów Zadanie 1 Pobierz i otwórz plik planety

advertisement
Excel – tworzenie wykresów
Zadanie 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pobierz i otwórz plik planety.xls.
Zaznacz wszystkie komórki tabeli.
Ze wstążki wybierz kartę Wstawianie, a następnie w opcji Wykresy znajdź narzędzie wstawiania
wykresu kolumnowego i zastosuj je do danej tabeli.
Układ wykresu można zmienić za pomocą opcji dostępnych w karcie Układ.
Zmień tytuł wykresu na „Liczba księżyców planet Układu Słonecznego”.
Zmień krój czcionki tytułu na Bookman Old Style.
Odpowiedz na pytanie „Która planeta ma najwięcej księżyców?”, „Jakie planety mają najmniejszą
liczbę księżyców?”.
Zadanie 2
Otwórz plik skład.xls. Utwórz wykres kołowy składu powietrza. Dodaj tytuł „Skład powietrza”.
Zadanie 3
Otwórz plik temperatura.xls. Uzupełnij znajdującą się tam tabelkę.
Wojtek przez cały tydzień sprawdzał codziennie o 6:00, jaka jest temperatura. Dnia pierwszego
temperatura wynosiła 0˚C, drugiego 2˚C. Trzeciego dnia wynosiła -2˚C, a czwartego -4 ˚C. Piątego i
szóstego utrzymywała się na poziomie -3˚C. Natomiast dnia siódmego podniosła się o jeden stopień.
Na podstawie utworzonej tabelki, stwórz wykres liniowy.
Zadanie 4
W źródłach internetowych znajdź informację na temat składu chemicznego organizmu człowieka.
Dane te zilustruj w tabeli, a następnie utwórz wykres kołowy. Wykres zatytułuj „Skład chemiczny
organizmu człowieka”.
Zadanie 5
Utwórz wykres kolumnowy dotyczący ilości czasu poświęconego przez Ciebie na poszczególne
czynności w czasie dnia np. jedzenie śniadania, prysznic, nauka, oglądanie filmików w sieci.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards