Przeniesienie teoretycznego planu produkcji do

advertisement
Przeniesienie teoretycznego planu produkcji do
rzeczywistości
Skoroszyt xls z planem produkcji
LINIA PRODUKCYJNA
ELEMENT
ILOŚĆ
GODZINA ROZPOCZĘCIA
Skoroszyt xls z czasami produkcji
CZAS PRODUKCJI Z ROZRÓZNIENIEM ZALEŻNYM OD ILOŚCI
STANOWISK/OSÓB
ELEMENT
Skoroszyt xls z czasami przejść pomiędzy
elementami produkcji
ELEMENT
ELEMENT
CZAS PRZEJŚCIA
GODZINA ZAKOŃCZENIA
ZADANIA PROGRAMU:
Użytkownik wczytuje 3 odrębne pliki *.xls(plan
produkcji – teoretyczny, czasy produkcji elementów,
czasy zmian zleceń(czasy przezbrojenia linii)),
następnie program oblicza wg danych z tych
formularzy czas produkcji poszczególnych elementów
i generuje raport.
Po wygenerowaniu raportu użytkownik będzie miał
możliwość przefiltrowania po: linii produkcyjnej i
dacie produkcji.
Użytkownik będzie miał możliwość rozesłania raportu
do wcześniej zapisanych adresatów.
OPCJE MENU
WIDOK PO WCZYTANIU DANYCH Z ARKUSZY
DANE
WIDOK PO WCZYTANIU DANYCH Z ARKUSZY
Download