Insert Text…

advertisement
Ubezpieczenie
należności
Marzec 2013
Poligrafia – spływ należności
Insert
Text…
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
color!)
2
Opakowania – spływ należności
Insert
Text…
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
color!)
3
Ubezpieczenie należności a inne narzędzia
zabezpieczania ryzyka
Insert
Text…
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
color!)
4
Ogólne zasady
Insert
Text…
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
color!)
5
Ocena ryzyka
Małe sformalizowanie samodzielnej oceny
 Wysoki próg samodzielnej oceny odbiorcy
Insert
Text…
 Nowość – brak dodatkowych obostrzeń samodzielnej oceny
2
40 000 zł
1
Wysoki obrót –
ocena ryzyka przez ubezpieczyciela
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
Mniejszy obrót – samodzielna
color!) ocena
ryzyka przez ubezpieczona firmę
 doświadczenie płatnicze na
podstawie 2 transakcji
gotówkowych lub w kredycie
kupieckim (przeterminowane
do 30 dni) lub
 raport z wywiadowni
gospodarczej
6
Wypadek ubezpieczeniowy
Faktyczna niewypłacalność następuje wtedy, gdy ubezpieczone należności nie
zostały zapłacone w całości lub w części.
Insert
Text…
(Don’t change the
size of the notepad.
Textbox without
color!)
Korzystne rozliczanie szkody
 Naliczanie płatności w pierwszej kolejności na rachunek ubezpieczającego!
 Rozliczanie szkody bez stosowania zasad proporcji!
7
Ubezpieczenie - efekty
Zabezpieczanie należności
 Prewencja
 Odszkodowanie – rekompensata strat
Insert
Text…
Wsparcie sprzedaży
(Don’t change the
 Zdjęcie odpowiedzialności z działu sprzedaży – większa aktywność
 Wejście na nowe rynki – krajowe, eksportowe
 Dywersyfikacja sprzedaży
size of the notepad.
Textbox without
color!)
Poprawa standingu finansowego
 Większa wiarygodność dla dostawców, instytucji finansowych
 Mniejsze rezerwy na straty, niższe koszty
8
Ubezpieczenie - nowości
Ubezpieczenie od pierwszej transakcji bez dodatkowych
wymogów
Insert
 Do 40 tys. salda – brak wymogów dot. samodzielnej oceny kontrahenta
Text…
Ubezpieczenie transakcji wstecz
(Don’t change the
 Ubezpieczeniem mogą być objęte należności powstałe trzy miesiące wstecz
size of the notepad.
przed zawarciem ubezpieczenia
Textbox without
color!)
9
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards