Deflacja w Polsce

advertisement
Wszyscy jesteśmy Frankowiczami
czyli
Negatywny wpływ implementacji kredytów
denominowanych i indeksowanych do kursu CHF
na polski PKB
Piotr Robert Jankowski
ekspert NISS
Deflacja w Polsce
Rekordowy kurs CHF
Źródło: Portal Bankier
Start Programu 500+
Deflacja, PKB, 500+
Uszczuplenie PKB z powodu
deflacji mierzonej z
perspektywy strat budżetów
gospodarstw domowych
Ubytek PKB a kredyty „CHF”
Roczny ubytek pieniądza z rynku z tytułu spłat kredytów
denominowanych i indeksowanych do kursu CHF to
1,2% PKB, co wyraża się kwotą:
21,97 mld PLN
Na tę kwotę składa się:
1. Uśredniona spłata kapitału pomnożona przez rotację
pieniądza
2. Uśrednione odsetki pomnożone przez rotację pieniądza
Produkcja budowlana w Polsce
Źródło: Portal Bankier
Uszczuplone podatki
-3,85 mld PLN
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards