Pismo - Związek Leśników Polskich Parków Narodowych

advertisement
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych
Sekcja Krajowa Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność
Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani”
Komisja Zakładowa Sekretariatu NSZZ „Solidarność 80”
Jeziory, dnia 21 października 2014 r.
Pan Prezes
dr Andrzej Raj
Związku Pracodawców
Polskich Parków Narodowych
ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra
Szanowny Panie Prezesie
Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, Sekcja Krajowa Pracowników
Parków Narodowych NSZZ „Solidarność, Krajowa Sekcja Pracowników Parków
Narodowych ZZ „Budowlani”, Komisja Zakładowa Sekretariatu NSZZ „Solidarność 80”
proponują odbycie spotkania, w trakcie którego poruszone byłyby zagadnienia wspólne dla
ogółu pracowników parków narodowych. Głównym tematem, który powinien być poruszony
jest otrzymywane wynogrodzenie, niemniej istotnymi są zmiany legislacyjne (ustawa o
ochronie przyrody). Jeżeli Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych chciałby
omówić inne problemy, prosimy o ich uściślenie. Proponujemy odbycie spotkania w
pierwszym tygodniu miesiąca listopada 2014 r. lub w innym dogodnym terminie.
z poważaniem
- Stanisław Skupień Przewodniczący Sekcji Krajowej
Pracowników Parków Narodowych NSZZ „Solidarność”
- Mariusz Szlaski Przewodniczący Krajowej Sekcji
Pracowników Parków Narodowych ZZ „Budowlani”
- Artur Szymański Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność 80”
z upoważnienia w/w
z wyrazami szacunku
Piotr Kozłowski
Przewodniczący ZLP PN
Download