Informator dla pierwszego semestru studiów magisterskich

advertisement
Informator dla pierwszego semestru studiów magisterskich
czterosemestralnych
Nie wiem jak odczytać plan. Czy obowiązują mnie wszystkie zawarte w nim przedmioty?
W planie znajdują się zarówno przedmioty ogólne, obowiązkowe dla wszystkich (ćwiczenia i
laboratoria), jak również te wybieralne, uzależnione od ilości zrealizowanych na pierwszym stopniu
studiów godzin z poszczególnych bloków tematycznych. Poniżej znajduje się pomoc z odczytywania
planu i obowiązujących przedmiotów.
1. Otwórz plik Podział na grupy a następnie zakładkę Z II msu 4 sem 1.
2. Sprawdź w której jesteś grupie w Podziale na grupy ogólne.
Grupy ćwiczeniowe oznaczone są cyframi 1, 2, 3… itd., natomiast grupy laboratoryjne 1.1,
1.2, 2.1, 2.2 … itd.
3. Otwórz plik Plan zajęć Z II msu 4 sem 1_studia niestacjonarne lub Plan zajęć Z II msu 4 sem
1_studia stacjonarne i wybierz zakładkę Z II msu 4 sem 1.
4. Odszukaj plan dla Twojej grupy ogólnej.
5. Wróć do pliku Podział na grupy do zakładki Z II msu 4 sem 1.
6. Sprawdź, do których grup zostałeś przydzielony w Podziale na grupy z przedmiotów
wybieralnych.
7. Odszukaj te przedmioty na planie dla Twojej grupy ogólnej.
Mojego nazwiska nie ma na listach z podziałem na grupy. Z czego to wynika i co teraz
zrobić?
Osoby, które nie odnalazły swojego nazwiska w Podziale na grupy nie dokonały zapewne
wyboru przedmiotów wybieralnych, które obowiązywać będą na pierwszym semestrze. W
takiej sytuacji należy mailowo zgłosić chęć realizacji przedmiotów z poszczególnych bloków
na adres [email protected] według poniższej instrukcji:
STUDIA STACJONARNE:
Czy na studiach pierwszego stopnia realizował/a Pan/i przynajmniej 30 godzin z:

Ekonomii lub Mikroekonomii?
Nie- proszę wybrać przedmiot Podstawy Mikroekonomii
Tak- proszę wybrać przedmiot Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Zarządzania lub Podstawy Zarządzania?
Nie- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do zarządzania
Tak- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do nauk o organizacji

Marketingu lub Badań Marketingowych?
Nie- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do marketingu
Tak- proszę wybrać przedmiot Reklama

Finansów lub Finansów Przedsiębiorstw?
Nie- Wprowadzenie do finansów
Tak- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Rachunkowości, Podstaw rachunkowości lub Rachunkowości finansowej?
Nie- Wprowadzenie do rachunkowości
Tak- Rachunkowość przedsiębiorstw
STUDIA NIESTACJONARNE:
Czy na studiach pierwszego stopnia realizował/a Pan/i przynajmniej 30 godzin z:

Ekonomii lub Mikroekonomii?
Nie- proszę wybrać przedmiot Podstawy Mikroekonomii
Tak- proszę wybrać przedmiot Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Zarządzania lub Podstawy Zarządzania?
Nie- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do zarządzania
Tak- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do nauk o organizacji

Marketingu lub Badań Marketingowych?
Nie- proszę wybrać przedmiot Wprowadzenie do marketingu
Tak- proszę wybrać przedmiot Marketing przemysłowy

Finansów lub Finansów Przedsiębiorstw?
Nie- Wprowadzenie do finansów
Tak- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Rachunkowości, Podstaw rachunkowości lub Rachunkowości finansowej?
Nie- Wprowadzenie do rachunkowości
Tak- Rachunkowość przedsiębiorstw
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards