Phil WYNN OWEN Urodzony w Wielkiej Brytanii w 1960 r.

advertisement
Phil WYNN OWEN
Urodzony w Wielkiej Brytanii w 1960 r.
Wykształcenie:
2008
1988–1990
1978–1981
Program Zaawansowanego Zarządzania (Advanced Management Programme) w
Harvard Business School
studia w London Business School zakończone dyplomem MBA z wyróżnieniem
studia z historii nowożytnej w University College w Oxfordzie zakończone
dyplomem licencjata z wyróżnieniem oraz tytułem magistra
Doświadczenie zawodowe:
styczeń 2014
2011–2013
listopad 2012 –
luty 2013
2009–2011
2008–2013
2004–2009
2008–2009
2003–2004
1999–2003
1997–1999
1996–1997
1993–1996
1994–1996
1991–1993
1990–1991
1986–1988
1984–1986
1981–1983
Publikacje:
/
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
dyrektor generalny międzynarodowej grupy ds. zmian klimatycznych i
efektywności energetycznej w Departamencie ds. Energii i Zmiany Klimatu (DECC)
pełniący obowiązki stałego sekretarza i dyrektor finansowy DECC
dyrektor generalny krajowej grupy ds. zmian klimatu i wspierania konsumentów w
DECC
dyrektor niewykonawczy i zastępca prezesa Maidstone and Tunbridge Wells NHS
Trust
dyrektor generalny grupy ds. strategii, informacji i emerytur w Departamencie
Zatrudnienia oraz Emerytur i Rent
przewodniczący przedsiębiorstwa usług wspólnych w Departamencie Zatrudnienia
oraz Emerytur i Rent
dyrektor ds. sektora finansowego w Ministerstwie Skarbu
dyrektor Działu ds. Skutków Regulacji w Kancelarii Rządu
kierownik zespołu ds. polityki podatkowej w Ministerstwie Skarbu
kierownik zespołu ds. podatków i budżetu w Ministerstwie Skarbu
kierownik zespołu ds. transportu w Ministerstwie Skarbu
zastępca dyrektora Europejskiego Banku Inwestycyjnego
osobisty sekretarz stałego sekretarza w Ministerstwie Skarbu
dyrektor działu ds. polityki finansowania i pieniężnej w Ministerstwie Skarbu
dyrektor działu ds. polityki przemysłowej i konkurencji w Ministerstwie Skarbu
zastępca osobistego sekretarza Kanclerza Skarbu w Ministerstwie Skarbu
staże absolwenckie: polityka pieniężna, podmioty gospodarki narodowej, kontrola
wydatków w zakresie pomocy zagranicznej i handlu
Download