PROGRAM NAUKOWY Piątek, 5 maja 2017

advertisement
PROGRAM NAUKOWY
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
Miejsce Obrad:
Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym
ul. Puławska 86
Piątek, 5 maja 2017
Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Konferencji w holu hotelu
WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
Sale konferencyjne A i F
09:00 – 11:00
Kompleksowe postępowanie w owrzodzeniach żylnych goleni.
Prowadzenie: Mariusz Kózka, Joanna Rudek
09:00 – 11:00
Techniki hybrydowe w leczeniu żylaków kończyn dolnych.
Prowadzenie: Wojciech Rybak
OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI
Sala konferencyjna B+C+D
08:45 – 09:00
OTWARCIE KONFERENCJI
09:00 – 11:00
Moderatorzy:
SESJA I ANGIOLOGIA
Agata Stanek, Aleksander Sieroń, Andrzej Szuba, Piotr Terlecki
09:00 – 09:15
Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych - aktualne poglądy na
patogenezę i leczenie.
Andrzej Szuba
09:15 – 09:30
Skuteczność i cele treningu marszowego u chorych z przewlekłym
niedokrwieniem kończyn dolnych.
Agata Stanek
09:30 – 09:45
Funkcja płytek krwi u chorych po angioplastyce tętnic
kończyn dolnych w aspekcie aspirynooporności.
Grzegorz Borowski
09:45 – 10:00
Zespól stopy cukrzycowej. Czy obecność tętna na stopie zwalnia od
potrzeby wykonania angiografii?
Aleksander Sieroń
10:00 – 10:15
Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu krytycznego
niedokrwienia kończyn dolnych.
Zbigniew Krasiński
10:15 – 10:30
Wewnątrznaczyniowe leczenie nadciśnienia nerkopochodnego w
świetle aktualnych wytycznych.
Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel
10:30 – 10:45
Bezobjawowe naczyniowe powikłania nadciśnienia tętniczego jako
markery ryzyka sercowo-naczyniowego.
Wojciech Myśliński
10:45 – 11:00
Dyskusja
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
11:15 – 13:15
SESJA II OSTRE, PRZEWLEKŁE I KRYTYCZNE NIEDOKRWIENIE
KOŃCZYN DOLNYCH
Zbigniew Gałązka, Waldemar Kostewicz, Grzegorz Madycki,
Jacek Wroński
Moderatorzy:
11:15 – 11:30
Ostre niedokrwienie w ramach dyżuru. Czy jest jeszcze miejsce dla
chirurgicznej trombektomii?
Łukasz Dzieciuchowicz
11:30 – 11:45
Niedrożność tętnic w odcinku udowo-podkolanowym. Kiedy stentować
i jaki stent zastosować?
Robert Proczka
11:45 – 12:00
Leczenie niedrożności tętnic udowych powierzchownych – aterektomia
czy angioplastyka podprzydankowa?
Michał Sojka
12:00 – 12:15
PACSS - peripheral arterial calcium scoring system. Strategia leczenia
zmian silnie uwapnionych.
Grzegorz Madycki
12:15 – 12:30
Zastosowanie stentu Tigris w leczeniu niedrożności tętnicy
podkolanowej.
Jacek Wroński
12:30 – 12:40
Wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego niedrożności tętnicy udowej
typu C i D wg TASC.
Włodzimierz Hendiger
12:40 – 12:50
Wyniki leczenia niedrożności BTK u chorych z krytycznym
niedokrwieniem kończyn dolnych.
Michał Toborek
12:50 – 13:00
Czy odtworzenie łuku stopy ma istotne znaczenie kliniczne dla leczenia
chorych z zespołem stopy cukrzycowej?
Jacek Wroński
13:00 – 13:15
Dyskusja
13:15 – 14:00
Obiad
(restauracja hotelowa)
14:00 – 15:45
Moderatorzy:
SESJA III TĘTNICE SZYJNE
Piotr Andziak, Dariusz Janczak, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska,
Mieczysław Szostek
14:00 – 14:10
Aktualne wytyczne leczenia chorych z bezobjawowym i objawowym
zwężeniem tętnic szyjnych.
Piotr Andziak
14:10 – 14:25
Diagnostyka i leczenie chorych z ostrym udarem mózgu.
Jacek Gawłowicz
14:25 – 14:40
Klasyczna endarterectomia tętnic szyjnych (CCEA) czy operacja przez
wynicowanie (EVERSJA). Która technika daje lepsze wyniki?
Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Michał Leśniak,
Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Karolina Dorobisz
14:40 – 14:55
Pierwotne zeszycie czy plastyka z użyciem łaty.
Piotr Andziak
14:55 – 15:10
Stentowanie zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych w okresie ostrego
udaru mózgu.
Tomasz Jargiełło
15:10 – 15:25
Zabiegi stentowania tętnic szyjnych, zastosowanie neuroprotekcji
mózgu – a może bez?
Tomasz Jargiełło
15:25 – 15:35
Czy leczyć operacyjnie bezobjawowe zagięcia kątowe tętnic szyjnych?
Michał Molski
15:35 – 15:45
Dyskusja
15:45 – 16:00
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
16:00 – 18:00
Moderatorzy:
SESJA IV TĘTNIAKI AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ
Piotr Ciostek, Sławomir Nazarewski, Piotr Szopiński, Jacek Szmidt,
Tomasz Zubilewicz
16:00 – 16:10
Krótka lub zagięta szyja. Kiedy rozsądek i IFU idzie w parze.
Piotr Ciostek
16:10 – 16:20
Zastosowanie systemu Nellix poza IFU w trudnych sytuacjach
klinicznych.
Piotr Szopiński
16:20 – 16:30
Leczenie tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych systemem IBD
Excluder.
Piotr Terlecki
16:30 – 16:40
Nowe wytyczne zastosowania techniki kominowej z jednoczasową
implantacją stent-graftu aorty brzusznej (ChEVAR).
Mariusz Trystuła
16:40 – 16:50
Czy technika laserowa FENESTRATION IN SITU jest rewolucją w stentgraftach fenestrowanych?
Marek Majewski
16:50 – 17:00
Modulatory przepływu MFM.
Rafał Maciąg
17:00 – 17:10
Zapalny tętniak aorty brzusznej. EVAR czy operacja otwarta.
Sławomir Nazarewski
17:10 – 17:20
TEVAR w leczeniu tętniaków strefy 0,1 2.
Grzegorz Halena
17:20 – 17:30
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków łuku aorty za pomocą
stent-graftów z odgałęzieniami do tętnic dogłowowych.
Tomasz Jakimowicz
17:30 – 17:40
Stent-grafty custom made w leczeniu tętniaków aorty piersiowej.
Tomasz Zubilewicz
17:40 – 17:50
Czy jest jeszcze miejsce dla operacji chirurgicznych w leczeniu
tętniaków aorty piersiowo-brzusznej - TAPB?
Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Michał Leśniak,
Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dawid Janczak
17:50 – 18:00
Wskazania do leczenia rozwarstwienia aorty piersiowej typu B.
Jerzy Krzywoń
18:00 – 18:15
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
18:15 – 19:00
SESJA V POPOŁUDNIOWY KLUB DYSKUSYJNY
ROZMOWA PRZY HERBACIE O CIEKAWYM TEMACIE
rozmawiają: Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński
i Wszyscy Obecni na Sali
Przychodzi pacjent do lekarza - dyskusja przypadków klinicznych –
kiedy i jak postąpić?
- pacjent z zakrzepicą żylną
- pacjent z niewydolnością żylną
- pacjent po urazie kończyny
20:00
Kolacja
(kolacja w Domu Architekta SARP, Rynek 20)
Sobota, 6 maja 2017
WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
Sale konferencyjne A i F
09:00 – 11:00
Kurs wymiarowania stent-graftów
Prowadzenie: Andrzej Wojtak, Michał Żarnowski
09:00 – 11:00
Ultrasonografia w chorobach tętnic
Prowadzenie: Grzegorz Madycki, Marcin Gabriel, Adam Zieliński,
Jan Jakub Kęsik
OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI
Sala konferencyjna B+C+D
08:30 – 10:15
Moderatorzy:
SESJA VI NADESŁANE PRACE
prezentacja 6 min + 2 min dyskusja
Jerzy Głowiński, Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel,
Walerian Staszkiewicz, Tomasz Zubilewicz
08:30 – 08:38
Timing of Temporal artery biopsy: An Observational Study.
Sait M.R., Lepore M., Allington J., Kwasnicki R.M., Tsang F.J.,
Somasundaram S., Barkeji M.M., Vashisht R.
08:38 – 08:46
Hybrydowe zaopatrzenie tętniaków zespolenia bliższego i dalszego
po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej.
Jarosław Miszczuk, Krzysztof Nowak
08:46 – 08:54
Nawracający przeciek po stent-grafcie branczowanym –
opis przypadku.
Wacław Kuczmik, Marcin Kucharzewski, Krzysztof Ziaja
08:54 – 09:04
Guz zaotrzewnowy (chłoniak) imitujący pęknięcie tętnicy biodrowej.
Jarosław Miszczuk, Anna Barczak
09:04 – 09:12
Wyniki leczenia endowaskularnego miażdżycowych zwężeń /
niedrożności tętnicy podkolanowej z użyciem stentu
samorozprężalnego Jaguar SM.
Piotr Janik, Paweł Potoczny, Adam Uryniak
09:12 – 09:20
Sympatektomia lędźwiowa jako zabieg poprawiający komfort życia
u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, u których
wyczerpano możliwości leczenia angiochirurgicznego.
Michał Leśniak, Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz,
Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dawid Janczak,
Mateusz Szponder
09:20 – 09:28
Ocena funkcji śródbłonka za pomocą testu FMD u pacjentów z
objawowym i bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Jacek Wojciechowski
09:28 – 09:36
Słuch i równowaga w zwężeniu tętnic dogłowowych.
Karolina Dorobisz, Tadeusz Dorobisz, Tomasz Kręcicki, Dariusz Janczak
09:36 – 09:44
Uszkodzenia nerwów czaszkowych po operacjach klasycznych
udrożnienia tętnic szyjnych(CEA).
Małe powikłanie duży dyskomfort dla chorego.
Agnieszka Ziomek, Dariusz Janczak, Maciej Malinowski,
Tadeusz Dorobisz, Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Jakub Kobecki,
Dawid Janczak
09:44 – 09:52
Trudne przypadki chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic dogłowowych.
Andrzej Brychczy
09:52 – 10:00
Blokada splotu szyjnego – alternatywne znieczulenie podczas zabiegu
endarterektomii tętnicy szyjnej.
Alina Dąbrowska, Paweł Mądro, Jarosław Jarecki, Piotr Garba,
Agnieszka Ziomek, Karolina Dorobisz, Dariusz Janczak
10:00 – 10:08
Przyzwojaki kłębka szyjnego wyzwaniem w chirurgii naczyniowej.
Tadeusz Dorobisz, Karolina Dorobisz, Maciej Malinowski,
Michał Leśniak, Wiktor Pawłowski, Agnieszka Ziomek, Dariusz Janczak
10:08 – 10:15
Zastosowanie łaty powięziowo-otrzewnowej do rekonstrukcji aorty.
Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Michał Leśniak,
Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Mateusz Szponder
10:15 – 10:30
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
10:30 – 11:00
WYKŁAD HONOROWY
Wskazania do leczenia endowaskularnego tętniaków okołonerkowych.
Piotr Kasprzak
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
11:15 – 13:15
Moderatorzy:
SESJA VII CHOROBY NACZYŃ OKIEM DERMATOLOGA
Lidia Rudnicka, Joanna Maj, Dorota Krasowska, Zbigniew Rybak,
Tomasz Zubilewicz
11:15 – 11:35
Obrzęki limfatyczne. Etiopatogeneza i metody leczenia.
Joanna Maj
11:35 – 11:45
Siność siatkowata.
Grażyna Chodorowska
11:45 – 12:00
Łuszczyca jako choroba naczyniowa - nowe dane.
Aldona Pietrzak
12:00 – 12:15
Owrzodzenia podudzi – rzadkie przyczyny, o których warto pamiętać.
Marta Sar-Pomian
12:15 – 12:25
Livedoid vasculopathy – skórna choroba zakrzepowo-zatorowa.
Bartłomiej Wawrzycki, Dorota Krasowska
12:25 – 12:35
Zastosowanie NVC w diagnostyce różnicowej naczynioruchowych
zespołów akralnych: objaw Raynaud’a, akrocyjanoza.
Małgorzata Michalska-Jakubus, Joanna Bartosińska, Dorota Krasowska
12:35 – 12:45
Nieżylne owrzodzenia podudzi.
Anna Michalak-Stoma, Agnieszka Gerkowicz, Małgorzata MichalskaJakubus, Dorota Krasowska
12:45 – 13:00
Zespół antyfosfolipidowy.
Agnieszka Gerkowicz, Anna Michalak-Stoma, Dorota Krasowska
13:00 – 13:15
Dyskusja
13:15 – 14:00
Obiad
(restauracja hotelowa)
14:00 – 16:00
SESJA VIII PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA / ZAKRZEPICA ŻYŁ
GŁĘBOKICH
Marek Gacko, Zbigniew Rybak, Witold Tomkowski, Tomasz Urbanek
Moderatorzy:
14:00 – 14:15
Farmakoterapia w przewlekłej niewydolności żylnej – co nowego w
2017 roku?
Jarosław Woroń
14:15 – 14:35
Polskie wytyczne ŻChZZ 2017.
Witold Tomkowski
14:35 – 14:45
Wytyczne leczenia zakrzepicy żył głębokich u chorych z nowotworami
w okresie chemioterapii.
Witold Tomkowski
14:45 – 14:55
Leczenie zakrzepicy żył głębokich w ciąży.
Andrzej Wojtak
14:55 – 15:10
Dabigatran – proste, bezpieczne leczenie ŻChZZ.
Tomasz Urbanek
15:10 – 15:25
Pacjenci z ryzykiem nawrotu zakrzepicy – postepowanie na
przykładzie rywaroksabanu.
Andrzej Wojtak (Wykład sponsoringowy firmy Bayer)
15:25 – 15:35
Leki odwracające wybiórczo działające doustne antykoagulanty –
aktualny stan wiedzy.
Andrzej Wojtak
15:35 – 15:50
Leczenie interwencyjne ostrej zakrzepicy żył głębokich. Czy czas nagli?
Tomasz Urbanek
15:50 – 16:00
Dyskusja
16:00 – 16:15
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
16:15 – 17:30
SESJA IX PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁĘBOKICH /
OWRZODZENIA
Marcin Gabriel, Radosław Pietura, Zbigniew Rybak,
Tomasz Zubilewicz
Moderatorzy:
16:15 – 16:30
Co nowego wiemy nt. patofizjologii oraz leczenia owrzodzeń?
Zbigniew Rybak
16:30 – 16:40
Diagnostyka ultrasonograficzna chorych z C5-C6.
Marcin Gabriel
16:40 – 16:50
Postępy antybiotykoterapii w chirurgii naczyniowej.
Jarosław Woroń
16:50 – 17:00
Phlegmasia leczona przy użyciu trombektomii farmako-mechanicznej –
prezentacja video – analiza przypadku.
Jan Jakub Kęsik
17:00 – 17:10
Zespół przekrwienia biernego miednicy mniejszej.
Radosław Pietura
17:10 – 17:20
Wewnątrznaczyniowe udrożnienie żyły wrotnej.
Rafał Maciąg
17:20 – 17:30
Dyskusja
17:30 – 17:45
Przerwa kawowa
(patio hotelowe)
17:45 – 18:55
Moderatorzy:
SESJA X ZAKAŻENIA W CHIRURGII NACZYŃ
Paweł Chęciński, Tadeusz Grochowiecki, Dariusz Janczak,
Piotr Terlecki
17:45 – 17:55
Bio-grafty – nowe technologie, stare wyzwania.
Marek Iłżecki
17:55 – 18:05
Zastosowanie łat biologicznych Biointegral w leczeniu zakażeń protez.
Co chirurg potrafi uszyć?
Paweł Chęciński
18:05 – 18:15
Skojarzone leczenie zakażonych protez naczyniowych i stent-graftów w
odcinku aortalno-udowym przy użyciu rozwidlonych protez z osierdzia
wołowego (Biointegral) oraz przedłużonej miejscowej
antybiotykoterapii (Stimulan).
Piotr Terlecki
18:15 – 18:25
Zastosowanie żył głębokich w rekonstrukcji zakażonych przeszczepów
naczyniowych.
Tomasz Urbanek
18:25 – 18:35
Zastosowanie allograftów w leczeniu zakażeń protez naczyniowych.
Tadeusz Grochowiecki
18:35 – 18:45
Przetoka aortalno dwunastnicza i aortalno czcza. Nadal trudny
problem kliniczny. Czy zmieniła się strategia postępowania?
Dariusz Janczak, Maciej Malinowski, Tadeusz Dorobisz, Michał Leśniak,
Agnieszka Ziomek, Wiktor Pawłowski, Dawid Janczak,
Mateusz Szponder
18:45 – 18:55
Dyskusja
18:55 – 19:00
PODSUMOWANIE
19:30
Kolacja fakultatywna w Hotelu Król Kazimierz
(dodatkowa opłata w Biurze Konferencji - 100 zł/os.,
liczba miejsc ograniczona)
Ok. 21:00
Występ-niespodzianka oraz możliwość udziału w dyskotece
w Hotelu Król Kazimierz
(program fakultatywny, dodatkowo płatny 50 zł brutto/os. Program nie
jest finansowany z opłat rejestracyjnych oraz ze środków firm stowarzyszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA)
Niedziela, 7 maja 2017
Zakończenie Konferencji, wyjazd uczestników
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards