Ankieta dla uczniów

advertisement
Ankieta dla uczniów
Szkoła nasza od września 2013 roku realizuje międzynarodowy projekt pod hasłem "W.W.W. – THE
WORLD WE WASTE" w ramach programu COMENIUS 2013-2015. Celem projektu jest rozwinięcie
świadomości jak ważny dla środowiska jest Recykling. Szkoły partnerskie z różnych krajów europejskich będą
wnosić swój wkład w projekt poprzez aktywne włączenie się w zadania projektowe. Krajami partnerskimi Polski
są: Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Turcja i Włochy.
Celem przeprowadzenia poniższej ankiety jest zbadanie stanu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców
Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy, na temat krajów partnerskich biorących udział w programie Comenius.
Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o jej wypełnienie.
Z wyrazami szacunku koordynator projektu oraz zespół nauczycieli współpracujących
w programie Comenius w ZS nr 2 w Nidzicy
1) Jakim językiem posługują się mieszkańcy poniższych krajów?
Hiszpania – ……………………………………………………….
Niemcy – …………………………………………………………
Polska – ………………………………………………………….
Portugalia – ………………………………………………………
Turcja – ………………………………………………………….
Włochy– …………………………………………………………
2) Dopisz znany zabytek obok danego kraju:
Hiszpania – ……………………………………………………….
Niemcy – …………………………………………………………
Polska – ………………………………………………………….
Portugalia – ………………………………………………………
Turcja – ………………………………………………………….
Włochy – ………………………………………………………..
3) Dopisz stolicę do wymienionych krajów:
Hiszpania – ……………………………………………………….
Niemcy – …………………………………………………………
Polska – ………………………………………………………….
Portugalia – ………………………………………………………
Turcja – ………………………………………………………….
Włochy – ………………………………………………………..
4) Połącz kraj z jego tradycyjnym/narodowym daniem:
Hiszpania
pizza
Niemcy
bigos
Polska
paella
Portugalia
zupa z węgorza na rosole wołowym i golonka z kapustą
Turcja
bacalhau, czyli suszony i solony dorsz
Włochy
kebab
5) Połącz kraj z jego flagą
Hiszpania
Niemcy
Polska
Portugalia
Turcja
Włochy
6) Dopisz walutę każdego kraju:
Hiszpania – ……………………………………………………….
Niemcy – …………………………………………………………
Polska – ………………………………………………………….
Portugalia – ……………………………………………………….
Turcja – …………………………………………………………..
Włochy – …………………………………………………………
7) Połącz kraj z jego mapą
Hiszpania
Niemcy
Polska
Portugalia
Turcja
Włochy
8) Dopisz główną religię danego kraju:
Hiszpania – ……………………………………………………….
Niemcy – …………………………………………………………
Polska – ………………………………………………………….
Portugalia – ………………………………………………………
Turcja – ………………………………………………………….
Włochy – ……………………………………………………….
9) Połącz kraj z jego świętem narodowym
Hiszpania
2 czerwca – Rocznica Proklamowania Republiki
Niemcy
10 czerwca – Dzień Camõesa (rocznica śmierci narodowego
poety)
Polska
12 października – Rocznica Odkrycia Ameryki
Portugalia
3 października – Dzień Jedności (lub 31.10. Dzień Reformacji)
Turcja
29 października – Rocznica proklamowania niepodległości
Włochy
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
10) Połącz kraj z jego ustrojem
Hiszpania
republika parlamentarna
Niemcy
dziedziczna monarchia konstytucyjna
Polska
republika
Portugalia
republika
Turcja
republika
Włochy
republika
11) Jaki język jest językiem wspólnym dla realizacji programu Comenius w naszej szkole?
…………………………………………………………………………………………………………
12) Czego chciałbyś/abyś dowiedzieć się o krajach partnerskich biorących udział w programie Comenius?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards