Turcja - Istambuł

advertisement
TURCJA –
KOLEBKA LUDZKOŚCI
1
TURCJA

POWIERZCHNIA KRAJU
– 780 tys km2 (ponddwukrotnie większa
od Polski)
– 3% kraju należy do Europy
– 97% kraju należy do Azji
– 80% Turcji leży na wysokości ponad 500
m npm
 LUDNOŚĆ
– 70 413 tys
2
TURCJA
3
TURCJA

SĄSIEDZI TURCJI
– północny zachód – Grecja i Bułgaria
– północny wschód – Gruzja i Armenia
– wschód – Iran
– południowy wschód – Syria i Iran
4
TURCJA
Granica między kontynentami przebiega
wzdłuż:
– Cieśniny Bosfor
– Morza Marmara
– Cieśniny Dardanele
8 tys km linii brzegowej biegnie od Morza
Czarnego poprzez Morze Marmara, Morze
Egejskie po Morze Śródziemne
5
TURCJA
religia:
– 99% Turków to muzułmanie sunnickiego
wyznania
– 1% to wyznawcy prawosławia, katolicy,
protestanci, żydzi
6
TURCJA
Stolica Turcji:
ANKARA – 4,7 mln mieszkańców
Największe miasto:
STAMBUŁ (ISTANBUL)– ok 13,5 mln
mieszkańców
NOWY JORK WSCHODU
EUROPEJSKO-AZJATYCKA
SODOMA&GOMORA
7
TURCJA - STAMBUŁ
8
TURCJA - STAMBUŁ
Historia Stambułu:
– 660 r p.n.e. – Grecy pod przywództwem Byzasa
zakładają pierwszą osadę po stronie
europejskiej – BIZANCJUM
– 513 r p.n.e. – zdobycie miasta przez Persów
– Od 407 r p.n.e. – Bizancjum należy do Aten
– Od 403 r p.n.e. – Bizancjum należy do Sparty
– W 227 r p.n.e. – część azjatycką miasta
zasiedlają Galowie
9
TURCJA - STAMBUŁ
Historia Stambułu:
– 196 r n.e. – włączenie Bizancjum do Cesarstwa
Rzymskiego
– 313 r – Cesarz Rzymski Konstantyn Wielki
ogłasza chrześcijaństwo religią państwową
cesarstwa rzymskiego
– 330 r Konstantyn Wielki przenosi stolicę do
Bizancjum (Nowy Rzym) i pojawia się nowa
nazwa Konstyntanopol (najświetniejsze
miasto ówczesnego świata)
10
TURCJA - STAMBUŁ
Historia Stambułu:
– 673-677 i 717-718 – najazdy Arabów
zaszczepiają islam
– 1096 r – „odwiedziny” Krzyżowców,
przybywają handlarze z Wenecji i Genui
(Galata)
– 1204 r – zdobycie miasta przez Krzyżowców i
ustanowienie Cesarstwa Łacińskiego (do
1261r)
11
TURCJA - STAMBUŁ
Historia Stambułu:
– 1543 r – zdobycie miasta przez Turków
Osmańskich; Konstantynopol stolicą imperium
osmańskiego, pojawia się nowa nazwa miasta
Istambuł
– 1517 r osmanie podbijają Egipt i Persję,
Istambuł staje się Centrum Świata Islamskiego
– 1914-1918 – Turcja Uczestniczy w I-szej wojnie
światowej po stronie Niemiec
12
TURCJA - STAMBUŁ
Historia Stambułu:
– 1919 r – wkroczenie do miasta aliantów
– 1923 r – Mustafa Kemal „Atatűrk” zwany ojcem
Turków obala sułtanat i zostaje prezydentem
republiki
– Od 18-03-1930 znika nazwa Konstantynopol
i oficjalnie funkcjonuje już tylko nazwa
ISTAMBUL
13
Download