Turcja i Azerbejdżan Klasa 2 „B”

advertisement
Turcja i Azerbejdżan
Klasa 2 „B”
Klimat Turcji
Klimat :
Morski
Klimat Azerbejdżanu
Klimat:
podzwrotnikowy
Turcja
Turcja to kraj tak rozległy (powierzchnia jest ponad
2,5 razy większa od Polski), że w każdym regionie
życie codzienne, a także tradycje, obyczaje i
krajobraz są trochę inne. To kraj, który z jednej
strony zaskakuje przyjezdnych swą europejskością i
nowoczesnością (luksusowe hotele, przyjaźni
mieszkańcy, wygodne i nowoczesne drogi, lotniska,
dworce, metro), a z drugiej strony nawołujący
codziennie z meczetu muezzin przypomina, że to
kraj o zupełnie innej kulturze. Codzienne życie jest
bardzo zblizone do tego, które prowadzi się w
Polsce. Oczywiście w większych ośrodkach, bo są
też zaniedbane obszary wiejskie.
Krajobraz w Turcji
Turcy
Turcy znani są z gościnności i
życzliwego traktowania
przedstawicieli innych kultur.
Generalnie są tolerancyjni, chętni
do pomocy nawet przypadkowo
spotkanym osobom, żywo
zainteresowani drugim
człowiekiem. Gość jest dla Turków
osobą niezwykle ważną –
zwłaszcza w rodzinach
tradycyjnych. Są wspaniałymi
gospodarzami dla turystów. Mają
oni elastyczne podejście do czasu:
są zrelaksowani, spóźnianie się
nie jest w Turcji niemile widziane.
Zwierzęta w Turcji
Zabytki w Turcji
TURCJA DAWNIEJ
TURCJA DZIŚ
Azerbejdżan
W całej swej historii Azerbejdżan był państwem
wielonarodościowym i wielowyznaniowym. Znajdziemy tu
wpływy perskie, arabskie, tureckie, mongolskie, rosyjskie.
Ma to znaczenie w życiu codziennym ludzi zamieszkujących
te ziemie. Stolica Azerbejdżanu - Baku to prawdziwy tygiel
wielu grup etnicznych. Azerbejdżan, to piękny kraj zajmujący
pd.-wsch. część Kaukazu na styku Europy i Azji. Góry
zajmują ponad połowę terytorium kraju. To kraina ogromnych
możliwości rozwoju albowiem posiada bogate złoża
surowców naturalnych i korzystne warunki do rozwoju
rolnictwa. Życie codzienne mieszkańców Azerbejdżanu
skupia się wokół pracy w różnych gałęziach przemysłu,
przetwórstwa, hodowli, rolnictwa. To młode państwo, bardzo
prężnie rozwijacjące się, jest członkiem wszystkich
stowarzyszeń międzynarodowych i organizacji
humanitarnych.
Krajobrazy w Azerbejdżanie
Zwierzęta w Azerbejdżanie
Zabytki w Azerbejdżanie
AZERBEJDŻAN DAWNIEJ
AZERBEJDŻAN DZIŚ
Pięć filarów islamu:
•
•
•
•
•
Wyznanie wiary
Modlitwa
Jałmużna
Post
Pielgrzymka do Mekki
Download