Serdecznie zapraszamy na prezentacje, dzi*ki której poka*emy, jak

advertisement
Serdecznie
zapraszamy na
prezentację, dzięki
której pokażemy,
jak wykorzystywać
internet w nauce.
Rośliny nasienne (Spermatophyta Britton & Brown,
dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej
randze systematycznej w zależności od systemu
klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest
wyróżniana jako klad siostrzany dla
grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie
rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem
paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii
rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach
klasyfikacji wyróżniana na
poziomie nadgromady należącej do
podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin
wikipedia.pl
Okrytonasienne, okrytozalążkowe (Magnoliophyta; syn.
Angiospermae) – grupa (klad) roślin naczyniowych
pochodzących od wspólnego przodka żyjącego prawdopodobnie
w okresie karbonu (350-275 mln lat temu) i stanowiących
siostrzaną linię rozwojową w stosunku do nagonasiennych[1].
Okrytonasienne charakteryzują się zredukowanym gametofitem
oraz brakiem rodni i plemni. Sporofity są pokaźne, a kwiat jest
często obupłciowy. Części wytwarzające gamety to słupki i
pręciki. Słupki powstają ze zrośniętych owocolistków. Pręciki
zbudowane są z nitki i główki. W główce występują najczęściej 2
pylniki. W pylnikach powstają mikrospory, z których następnie
rozwijają się ziarna pyłku, które wytwarzają tzw. jądra
plemnikowe (nieruchome plemniki)
http://drzewapolski.blogspot.com/2012
/07/jabon-poudniowochinska.html
Jabłoń
Drzewo
granatu
Pamiętaj!
Informacje zawarte w Wikipedii nie zawsze muszą być
prawdziwe. Wikipedia to wolna encyklopedia, którą
każdy może redagować.
Pod każdym zamieszczonym przez nas zdjęciem
powinien być dokładny adres strony, z której
korzystaliśmy.
Rośliny nagonasienne, nagozalążkowe (Gymnospermae) – jedna
z dwóch obok okrytonasiennych grup
siostrzanych współczesnych roślin nasiennych.
Wszyscy obecnie żyjący przedstawiciele tej grupy
reprezentują jeden monofiletyczny klad – pochodzą
od wspólnego przodka, a do grupy tej zaliczane są
wszystkie rośliny potomne tego przodka. Współcześnie
do nagonasiennych należy ok. 700
gatunków drzew i krzewów, jednak w przeszłości
grupa ta była znacznie bardziej zróżnicowana. Jako
przyczynę spadku jej różnorodności i wymierania wielu
grup tych roślin wskazuje się konkurencję roślin
okrytonasiennych.
Sosna
Cis
http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html
Okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae), typ
królestwa roślin, liczący ok. 300 tys. gatunków drzew,
krzewów i bylin, będący najliczniejszą grupą w świecie roślin.
Okrytozalążkowe dzieli się na dwie klasy: dwuliścienne i
jednoliścienne.
Cechą charakterystyczną okrytozalążkowych jest zamknięcie
zalążków w zalążni słupka powstałego ze zrośnięcia jednego
lub kilku owocolistków. Po zapłodnieniu z zalążków rozwijają
się nasiona, a z zalążni owocnia okrywająca nasiona (stąd
nazwa okrytonasienne).
http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/s%C5%82ownik_biol
ogiczny/86748-okrytozal%C4%85%C5%BCkowe.html
Okrytonasienne - podgromada gromady roślin
nasiennych. Jest to bardzo liczna,
współcześnie panująca grupa roślin zarówno
drzewiastych, jak i zielnych. Kwiaty są
najczęściej obupłciowe, a zalążki są okryte
zrośniętymi ścianami owocolistków (słupek).
Rośliny te charakteryzuje silna redukcja
gametofitów. Przedrośle żeńskie jest
ośmiojądrowym woreczkiem zalążkowym, a
przedrośle męskie składa się z dwóch
komórek: wegetatywnej i generatywnej. W
zalążku dochodzi do tzw. podwójnego
zapłodnienia.
http://www.youtube.com/watch?v=DslrHnaKDSk
Nasiona magnolii
Nasiona granata
Google Grafika
Przykładowe owoce roślin
okrytonasiennych
Owoce granatu
Owoce mango
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards