DOKUMENTACJA doświadczenia powinna zawierać: 1. Temat

advertisement
DOKUMENTACJA doświadczenia powinna zawierać:
1. Temat doświadczenia, czyli cel. (np. „Czy obecność w glebie soli
mineralnych wpływa na wzrost i rozwój siewek?” lub „Wpływ soli
mineralnych znajdujących się w glebie na wzrost i rozwój siewek.”)
2. Hipoteza. (twierdzenie wyrażające nasze przypuszczenie co do wyniku
eksperymentu. W toku prowadzenia doświadczenia dokonujemy jej weryfikacji,
czyli sprawdzamy słuszność.)
3. Materiał doświadczalny. ( np. 2 doniczki, ziemia ogrodnicza, nasiona
fasoli itp.)
4. Przebieg doświadczenia. ( np. próba kontrolna – nasiona podlewane
wodą z ….., próba badawcza – nasiona podlewane wodą z …)
5. Wyniki – (porównanie próby kontrolnej z próbą badawczą np. w formie
tabeli, wykresu)
6. Sformułowanie wniosku (potwierdzającego lub obalającego hipotezę)
Uwaga!! Wraz z dokumentacją należy dostarczyć obie próby lub ich
zdjęcia.
Przykład obserwacji
Obserwacja: Roślina posadzona w piasku wolniej rośnie, niż roślina posadzona w ziemi
ogrodniczej.
Problem badawczy: Dlaczego roślina posadzona w piasku wolniej rośnie.
Hipoteza: Przyczyną jest zbyt mała ilość wody.
Doświadczenie: Do wykonania doświadczenia potrzebne będą:
Nasiona fasoli, 4 doniczki, piasek, ziemia ogrodnicza
1. Przygotuj cztery doniczki; dwie z piaskiem, dwie z ziemią ogrodniczą.
2. Posadź nasiona fasoli w doniczkach.
3. Przez 2 tygodnie intensywniej podlewaj nasiona w doniczkach z piaskiem i zapisuj rozwój
czterech roślin.
Wynik: Rośliny w doniczkach z piaskiem mimo większej ilości wody nadal wolniej rosną, niż
rośliny w ziemi ogrodniczej.
Wniosek: Hipoteza odrzucona.
Hipoteza: Ziemia ma więcej substancji odżywczych niż piasek.
Doświadczenie: Do wykonania doświadczenia potrzebne będą:
Nasiona fasoli, 4 doniczki, piasek, ziemia ogrodnicza, nawóz mineralny
4. Przygotuj cztery doniczek; dwie z piaskiem, dwie z ziemią ogrodniczą.
5. Posadź nasiona fasoli w dwóch doniczkach.
6. Przez 2 tygodnie podlewaj nasiona w doniczkach. Nasiona w doniczkach z piaskiem
podlewaj nawozem. Zapisuj rozwój roślin.
Wynik: Nasiona w doniczkach z piaskiem (podlewane nawozem sztucznym) oraz nasiona w
doniczkach z ziemią ogrodniczą (podlewane wodą) rosną w miarę równo.
Wniosek: Hipoteza potwierdzona.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards