Czas na Chias

advertisement
CzasnaChias
Zdroweprzekąskiopłynnejkonsystencjiwchodząnapolskirynek
Dopolskichsklepówtrafiawłaśnienowość:Chias,czylinaturalneprzekąskiopłynnejkonsystencji,
produkowanenabazienasionszałwiihiszpańskiej.MiłośnikomzdrowegoodżywianiaChiasoferujecztery
apetycznepołączeniasmakowe:mangozmarakują,jabłkozananasemimiętą,granatzhibiskusemorazmalinaz
marakują.Bezglutenowe,bezdodatkucukru,zatobogatewskładnikiodżywcze,adotegosprzedawanew
poręcznychszklanychbutelkach–Chiaswypełniająlukęnarynkuzdrowychprzekąsek.
GłównymskładnikiemChiasjestszałwiahiszpańska–egzotycznaroślinajeszczedoniedawnaniemalzupełnie
nieznanawEuropie.„Szałwiahiszpańska,zwanarównieżchia,pochodzizAmerykiŚrodkowejibyłapowszechnie
uprawianaprzezAztekówjużwczasachprekolumbijskich”–wyjaśniaMaciejMikołajczakzfirmyChiasBrothers
EuropeprodukującejprzekąskiChias.–„DziśchiauprawianajestrównieżwAmerycePołudniowejiAustralii.Odkilku
latnasionatejroślinyrobiąfuroręnacałymświeciezuwaginaswojeniesamowicieprozdrowotnewłaściwości”–
dodaje.Nasionachiaużywanewprocesietworzenianaszegoproduktuprodukowanesąprzezrodzinnąfirmęzregionu
Andówzgodniezfilozofiązrównoważonegorozwoju.
Nasionachiazaliczasiędotzw.superfood,czyliżywnościbogatejwcenneipozytywniewpływającena
zdrowieczłowiekaskładniki.DziękitymnasionompłynneprzekąskiChiaszawierająbardzodużąilośćbłonnikaiporcję
białkaroślinnego.Totakżedoskonałeźródłokwasówtłuszczowychomega-3iomega-6,przeciwutleniaczy,minerałów
orazwitaminzgrupyB.Przekąskitewytwarzanesąbezdodatkucukru,sztucznychbarwnikówiaromatóworaznależą
dokategoriiproduktówcałkowiciebezglutenowych.Unikatowyskładsprawia,żeChiassąpożywne,alejednocześnie
niskokaloryczneorazświetniewpływająnafunkcjonowaniemózgu.Nawodnionenasionachiapokrywająsiężelową
otoczkę,dziękiczemudoskonalenawadniająorganizmizmniejszająuczuciegłodu.
Chiasstanowiąlekką,azarazempożywnąizdrowąprzekąskęmiędzyposiłkami.Poręcznąbutelkęmożnamieć
zawszepodręką:wtorbie,wsamochodzieczynabiurku–isięgaćponią,gdytylkoprzyjdzienatoochota–wdrodze,
przedipotreningulubwpracy.PorcjaChiastotylko130kalorii.„ProponujemyniespotykanądotądwPolsceformę
zdrowejprzekąskiopłynnejkonsystencji”–przekonujeMaciejMikołajczak.„Dziękiniejosoby,którechcądbaćo
siebie,azewzględunaaktywnytrybżycianiemajączasunaprzygotowywaniezdrowychprzekąsek,mogąwłatwy
sposóbkorzystaćzdobrodziejstwnasionchia”.
ProduktyChiassąjużdostępnewsklepachzezdrowążywnościąisupermarketachPiotrIPaweł.Pełnalistaadresów:
www.bit.ly/chias_eu
–Koniec–
ProducentempłynnychprzekąsekChiasjestpolskafirmaChiasBrothersEuropeSp.zo.o.zsiedzibąwPoznaniu.Chias
sąprodukowaneipakowanenatereniePolski.ZadystrybucjęodpowiadafirmaStarySadSp.zo.o.zŻabina.Więcej
informacjinastroniewww.chias.eu.
Kontakt:
JoannaKaczmarek
+48603520909
[email protected]
CEO
MaciejMikołajczak
+48502197003
[email protected]
Download