pobierz.

advertisement
RUNDA III
17.11.2016 r. - 19.12.2016 r.
1. Wybierasz się samochodem z Andrychowa w Bieszczady. Ile kilometrów musisz pokonać drogami
krajowymi, jeżeli:
a) chcesz pojechać najkrótszą drogą do Leska ____________
b) chcesz zwiedzić Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach
Dolnych_____________
c) chcesz zobaczyć najwyższą w Polsce zaporę w Solinie_______________ 5 pkt
2. Do jakiego zlewiska uchodzą poniższe rzeki i jakie mają ujście:
a) Garonna
b) Niger
c) Lena
d) Wołga
e) Mackenzie
5 pkt
3. Podaj,
a)
b)
c)
d)
e)
jakie bariery osadnicze przyczyniły się do niskiej gęstości zaludnienia poniższych obszarów:
Grenlandia
Tybet
Sahara
Syberia
Nizina Amazonki
5 pkt
4. W jakiej skali należy przestawić Polskę (312 tys. km2), aby zmieściła się na kartce formatu
A4 (210 x 297)? Zapisz skalę w postaci mianowanej i liczbowej. 4 pkt
5. Przedstaw na 3 rysunkach powstawanie starorzecza. Podpisz: nurt rzeki, brzegi niszczone przez
erozję, brzegi, na których zachodzi akumulacja. 3 pkt
6. Do jakiego typu należą wybrzeża:
a) Morza Adriatyckiego koło Wenecji.........................
b) Morza Bałtyckiego koło Łeby.................................
c) Morza Adriatyckiego koło Splitu............................
d) Morza Bałtyckiego koło Gdyni...............................
e) Morza Norweskiego koło Bergen............................
5 pkt
7. Skreśl błędne oznaczenia południków i równoleżników.
1810E, 900W, 1000E, 1000N, 3600, 00W, 950S, 500N, 2000E, 300, 2300W, 600W.
3 pkt
8. Odgadnij charakterystyczne miasta Włoch, najczęściej odwiedzane przez turystów:
a) Starożytne miasto odkopane spod warstwy popiołu wulkanicznego.
b) Miasto położone na 118 wyspach rozdzielonych około 150 kanałami.
c) Największy port morski.
d) Jest tam najstarszy w Europie ośrodek uniwersytecki.
e) Stolica Toskanii, miasto złotników.
5pkt
9. Jakie góry otaczają:
a) Kotlinę Panońską
b) Wyżynę Siedmiogrodzką
c) Kotlinę Dżungarską
d) Nizinę Górnotracką
e) Kotlinę Kaszgarską
5 pkt
10. Jerozolima jest miejscem 3 religii monoteistycznych. Jakie to religie i co oznacza termin
„monoteistyczna”?
5 pkt
11. Poniższe terminy zalicz do minerałów, skał i gleb wpisując je w odpowiednie kolumny:
Marmur, czerwonoziem, ropa naftowa, skaleń, bazalt, kalcyt, bielica, mada, kwarc, węgiel
kamienny
Minerały
Skały
Gleby
5 pkt
12. Przyporządkuj procesom (od A do E) formy powstałe w ich wyniku:
a) procesy krasowe
b) abrazja
c) erozja lodowcowa
d) akumulacja
e) erozja rzeczna
f) wietrzenie fizyczne
A) dolina V – kształtna, B) wydma, C) klif, D) dolina U – kształtna, E) mogot.
5 pkt
13. Wymienione obszary łączą podobne cechy środowiska. Rozpoznaj te cechy spośród podanych
poniżej i wpisz w wykropkowane miejsca:
a) Wyspy Japońskie, Hawaje, Wyspy Liparyjskie...........................
b) Kuba, Dolomity, Wyżyna Krakowsko – Częstochowska............................
c) Nizina Nadkaspijska, Dolina Śmierci, Kotlina Turfańska............................
d) Kotlina Kongo, Nizina Amazonki, Płw. Malajski.....................................
e) Takla – Makan, Atakama, Rub – al. – Chali................................... 5 pkt
POWODZENIA!
Download