Sebastian Wiącek

advertisement
Chciałbym zaprezentować wam pracę
wykonaną podczas konkursu
„Europa- Nasz wspólny dom”.
Mieliśmy na nią tylko 90 minut więc
proszę o wyrozumiałość.
Dalej
Europa, położona na półkuli północnej część świata o dużym
rozczłonkowaniu, znacznym udziale w powierzchni półwyspów
oraz wysp. Trzon kontynentu zajmuje obszar ok. 6,7 mln km2,
półwyspy 2,7 mln km2, wyspy 0,7 mln km2. Łącznie obszar
Europy zajmuje ok. 10 mln km2.
Kontynent europejski wyróżnia się wśród innych lądów bardzo
dogodnymi warunkami naturalnymi. Od wieków sprzyjaja one
osiedlaniu się ludzi. Basen Morza Śródziemnego był kolebką
starożytnych cywilizacji Grecji i Rzymu. Odegrały one ogromną
rolę w ukształtowaniu nie tylko europejskiej kultury. w epoce
wielkich odkryć geograficznych z tego kontynentu wyruszały
wyprawy poszukujące nieznanych dotąd lądów. Ich śladem
podążyły rzesze osadników, którzy przenieśli elementy
europejskich tradycji na nowe tereny.
Nazwa kontynentu pochodzi od greckiego słowa Euros, użytego
przez Herodota na określenie obszarów leżących na północ od
Morza Egejskiego i Peloponezu
Powrót
Hiszpania jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części
Europy, na Półwyspie Iberyjskim, Wyspach Balearach (na
Morzu Śródziemnym) i Wyspach Kanaryjskich (na Oceanie
Atlantyckim). Graniczy z takimi państwami jak: Andora,
Francja, Gibraltar i Portugalia. Znaczną część Hiszpanii
stanowi Meseta Iberyjska, płaskowyż osiągający wysokość
700 m, otoczony łańcuchami górskimi - na północy Górami
Sierra Morena a na południowym wschodzie pasmem Sierra
Navada. Galicia na północnym wschodzie to zarówno
wzgórza, jak i doliny, z których część została zalana przez
morze. tworząc rias. Dorzecze rzeki Ebro znajduje się na
północnym wschodzie kraju, zaś rzeki Gwadalkiwir - na
południowym zachodzie. Większość wybrzeża jest skalista,
lecz można też znaleźć liczne zatoki i piaszczyste plaże.
Nieopodal wschodniego wybrzeża leżą wyspy Baleary (5014
km²).
Powrót
Francja to państwo, którego część metropolitarna znajduje się w
Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na
innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od
Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza
Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki
Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj
l'Hexagone (sześciokąt) - pochodzi to od kształtu Francji
metropolitarnej.
Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią,
Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie
graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi.
Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod
kanałem La Manche. Grupy etniczne: Francuzi 94%, Portugalczycy
2%, Algierczycy 1%, Marokańczycy 1%.
Grupy wyznaniowe: katolicy 90%, protestanci 2%, muzułmanie 1%,
żydzi 1%.
Powrót
Belgia leży w północnej części Europy Zachodniej, nad Morzem
Północnym. Graniczy z takimi państwami jak: Francja, Holandia,
Luksemburg i Niemcy. Wzdłuż krótkiego (66 km) wybrzeża
rozciąga się strefa piaszczystych wydm. Sąsiaduje z nimi pas
polderów (ziem odebranych morzu)oraz równinna, piaszczysta
Nizina Flandryjska, odwadniana przez rzekę Skaldę i sięgajaca
aż po Brukselę. Między stolicą a rozległą doliną Sambry i Mozy
znajduje się lekko falista równina, a dalej na południe - górzysty
obszar Ardeonów. Grzbiety niższych (do 300 m n.p.m.)
Ardeonów Niskich zbudowane są z piaskowca, a doliny
powstały w obrębie wapieni. W południowej części góry są
wyższe - centralny masyw, zbudowany ze starych, odpornych
skał, przekracza 600 m n.p.m., pokryty jest lasem i
wrzosowiskami. Najdłuższymi rzekami Belgii są: Moza i Skalda.
Sieć rzek i łączących je kanałów jest niezwykle gęsta. Obszary
leśne zachowały się jedynie w rejonie Ardenów i Campine.
Pozostałe lasy zostały wykarczowane i przeznaczone pod
Powrót
uprawę.
Niemcy leżą w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim i
Północnym. Graniczą z takimi państwami jak: Austria, Belgia, Czechy,
Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Polska i Szwajcaria. Północną
część Niemiec zajmuje Nizina Nieniecka - stanowiąca fragment Niziny
Środkowoeuropejskiej. W skład najbardziej wysuniętej na południe
części Niemiec wchodzą Alpy Bawarskie. W nich to wyróżnia się
pasma: Alpy Algawskie, Bawarskie i Salzburskie. Tu znajduje sie
najwyższy szczyt Niemiec - Zugspitze o wysokości 2963 m. Na północ
od linii Alp rozciąga się aż do Dunaju obszar wyżynny. Między tą
strefą a Niziną Niemiecką występują stare masywy górskie i rozległe
obniżenia zwane Średniogórzem Niemieckim (m.in. Rudawy, Reńskie
Góry Łupkowe, Vogelsberg, Rhon, Las Turyński). Wybrzeże Morza
Bałtyckiego jest piaszczyste, zaś Morza Północnego - bagniste.
Powrót
Słowacja jest górskim krajem położonym w Środkowej Europie
pomiędzy Austrią, Czechami, Polską, Ukrainą i Węgrami. Z
południowego zachodu na północny wschód kraju ciągnie się łąńcuch
Karpat Zachodnich, który obejmuje między innymi: Białe Karpaty o
wysokości do 970 m, Jaworniki sięgające do 1071 m, Beskidy Zachodnie
z najwyższym szczytem Babią Góra o wysokości 1725 m na granicy z
Polską oraz wiele mniejszych wapiennych skalic (Magura Spiska,
Magura Orawska, Pieniny głównie na terenie Polski), wewnętrzny
masyw Tatry z najwyższym szczytem kraju - Gerlach, 2655 m, Małe
Karpaty osiągające wysokość do 768 m, Mała Fatra do 1710 m, Wielka
Fatra 1590 m, Niżne Tatry. Pomiędzy górami występują licznie
śródgórskie kotliny, m.in. Spiska, Turczańska i Liptowska, połączone
odcinkami dolin rzecznych. Na południe od Karpat Zachodnich
rozciągaja się Góry Szczawnickie (o wysokości do 1009 m) oraz Rudawy
Słowackie (m.in. Kras Słowacki). Wschód Słowacji częściwo pokrywaja
Karpaty Wschodnie z fliszowymi Bieszczadami i Pogórzem Ondawskim
oraz masywem Wyhorlat.
Powrót
Wielka Brytania położona jest na północny - zachód od
kontynentu europejskiego, pomiędzy Kanałem La Manche
(English Channel) a Morzem Północnym. Obszar Szkocji
zdominowany jest przez góry i wyżyny (Góry Kaledońskie,
Grampian i Góry Pennińskie). Górzysta jest również Walia z
Górami Kambryjskimi. Anglii natomiast charakteryzuje się
przewagą terenów równinnych (Nizina Angielska i Basen
Londyński). Na południowym - zachodzie w Kornwalii oraz w
północnej części hrabstwa York również występują większe
wzniesienia. Najwyższym szczytem jest Ben Nevis o wysokości
1343 m. n.p..m., leżący w górach Grampian. Do najdłuższych
rzek zalicza się: Severn o długości 338 km i Tamizę długości 336
km.
Powrót
Czechy są państwem bez dostępu do morza, położonym w Europie
Środkowej i graniczącym z: Austrią, Niemcami, Polską i Słowacją.
Przeważająca część Czech leży na wyżynno-górskim obszarze Masywu
Czeskiego, na którego peryferiach z 3 stron wznoszą się stare góry
zrębowe Szumawa (wys. do 1378 m), Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy
oraz najwyższe w Czechach - Sudety (graniczna z Polską - Śnieżka, 1602
m). W środkowej części Masywu Czeskiego znajduje się zapadlisko
tektoniczne - Nizina Połabska z doliną górnej Łaby. Na południu
występują kotliny: Trzebońska i Budziejowicka. Wschód Czech to
morawsko-śląski pas obniżeń, oddzielający Masyw Czeski od Karpat.
Główne rzeki Czech to: Łaba z dopływami Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa
oraz Odra z Opawą i Olzą. Czechy słyną z licznych źródeł mineralnych,
głównie cieplic (Karlowe Wary (73°C), Jańskie Łaźnie (29,6°C)). W celu
ochrony pierwotnej szaty roślinnej i rzadkich gatunków zwierząt
utworzono Krkonoský Národni Park (385 km2) oraz liczne rezerwaty leśne,
geologiczne, torfowiskowe i faunistyczne.
Powrót
Austria leży w środkowej Europie i nie posiada dostępu do morza.
Graniczy z: Czechami, Liechtensteinem, Niemcami, Słowacją,
Słowenią, Szwajcarią, Węgrami oraz Włochami. Jest krajem alpejskim,
jednym z najbardziej górzystych w Europie. Jego południowe i
zachodnie prowincje pokrywają Alpy i ich przedgórza. Pasma Alp
Wschodnich zajmują 70% powierzchni kraju. Równoleżnikowo
usytuowane pasma górskie są od siebie oddzielone przez rzeki Inn,
Salzach i Enns - dopływy Dunaju. Wzdłuż jego doliny rozciągają się
obszary nizinne. Na północy leży wyżynny obszar - Masyw Czeski. W
jego zachodniej części znajdują się góry Szumawa. Wschodnie
prowincje oraz Wiedeń usytuowane są w basenie Dunaju. Góry w
zasadniczy sposób wpływają na kontynentalny klimat Austrii. Zimy są
mroźne, a lata słoneczne i ciepłe. Częste ulewy i burze sprawiają, że
lato to najwilgotniejsza pora roku. W zimie występują obfite opady
śniegu. Najcieplejszą a zarazem najbardziej suchą częścią kraju sąo
kolice Wiednia - niziny Burgenlandu.
Powrót
Morze Barentsa słynie z tego, że... nie zamarza. Choć jest częścią
Oceanu Arktycznego i leży za kołem podbiegunowym, to jego
południowa i zachodnia część przez cały rok są wolne od lodu. Dzieje
się tak dzięki wpływowi ciepłego Prądu Norweskiego, który stanowi
przedłużenie Prądu Zatokowego.
Ładoga jest największym jeziorem Europy. Jest na nim 660 wysp i
uchodzi do niego 35 rzek. W czasie 3-letniej blokady Leningradu w
czasie II wojny światowej jezioro było jedyną drogą ewakuacyjną w
szczelnym, hitlerowskim kordonie. Zimą przebiegała przez nie "droga
życia" - ewakuowano nią rannych, zaopatrywano tędy w żywność.
Dominującym krajobrazem górzystej Szkocji są wrzosowiska i
torfowiska. Większość powierzchni kraju to pustkowia, a dwa
największe miasta - Glasgow i Edynburg - skupiają 75% ludności.
Powrót
Brama Brandenburska
Katedra Notre-Dame
Hofburg
StoneHenge
Slajd końcowy
Bardzo chciałbym podziękować wam
wszystkim za obejrzenie mojej
prezentacji.
Wszystkie zawarte w niej zdjęcia i
obrazy pobrałem z Internetu.
Wykonał: Sebastian Wiącek VI A SP 2
2007/2008
Download