Masyw Centralny

advertisement
Masyw Centralny
Autor :
Sabina Tankiewicz
Masyw Centralny (fr. Massif central) – wyżynno-górska
kraina w środkowej i południowej Francji, zajmująca
powierzchnię około 85 tys. km². Wznosi się średnio 400-700 m
n.p.m., a najwyższym szczytem jest położony w północnej
części Puy de Sancy (1885 m n.p.m.), będący częścią krawędzi
krateru wulkanu Mont Dore. Doliny rzek (m.in. Loary, Allier,
Dordogne, Lot i Tarn) rozdzielają go na odrębne płaskowyże i
grupy górskie. Najciekawsza z nich to położone w południowej
części Sewenny.
Przyroda Masywu Centralnego chroniona jest w Parku
Narodowym Sewennów oraz regionalnych parkach przyrody,
m.in. Wulkanów Owernii i Livradois-Forez.
Masyw Centralny to obszar o budowie zrębowej. Najstarsze
elementy podłoża, skały paleozoiczne, zostały sfałdowane w
czasie orogenezy hercyńskiej. Zostały one przykryte niekiedy
młodszymi osadami, m.in. z karbonu – do niedawna
eksploatowano tu węgiel kamienny. W czasie fałdowania
alpejskiego miały miejsce kolejne ruchy górotwórcze. W tym
też okresie obserwuje się wzmożoną aktywność wulkaniczną,
która ustała ostatecznie około 10 tysięcy lat temu. Dzisiaj
można podziwiać dobrze zachowany krajobraz powulkaniczny,
ze stożkami wulkanicznymi i jeziorami kraterowymi. Występują
tu też licznie gorące źródła mineralne, które wykorzystywane są
w lecznictwie uzdrowiskowym (m.in. w Vichy, Royat,
Chamalières, Saint-Nectaire, Bourboule).
Większa część Masywu pokryta jest łąkami i pastwiskami,
ale także znaczącymi obszarami leśnymi. Podstawą utrzymania
miejscowej ludności było głównie rolnictwo (hodowla owiec i
bydła, uprawa zboża i winorośli). Przemysł rozwijał się jedynie
w większych miastach i w okolicy zagłębia węglowego. Zarówno
tradycyjne rolnictwo, jak i lokalny przemysł znalazł się w
kryzysie, dlatego też w tym już słabo zaludnionym regionie,
obserwuje się intensywne procesy wyludniania.
Najważniejszymi miastami tego obszaru są: Clermont-Ferrand,
Saint-Étienne, Le Creusot, Limoges. W Masywie Centralnym
położone są następujące regiony administracyjne: Owernia,
Limousin, Langwedocja-Roussillon, częściowo Rodan-Alpy.
Masyw Centralny
Źródło :
www.wikipedia.pl
Download