wyklad-miedzynarodowe-prawo-morza

advertisement
17
MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA
UWAGI OGÓLNE
prawo morskie (maritime law, droit maritime) - prawo wewnętrzne dot. korzystania z morza;
morskie prawo prywatne → to głównie stosunki majątkowe związane z przewozem towarów i osób;
prawo morskie administracyjne → to m.in. organy administracji morskiej, warunki uprawiania
żeglugi i rybołówstwa, porządek w portach i ochrona środowiska morskiego;
morskie prawo pracy;
międzynarodowe prawo morza (prawo morza, law of the sea, droit de la mer) określa sytuację
prawną obszarów morskich i statków przede wszystkim z punktu widzenia rozgraniczenia
kompetencji terytorialnej państw oraz ich kompetencji wynikającej ze zwierzchnictwa nad statkami
przynależnymi do danego państwa oraz reguluje zagadnienia korzystania z obszarów morza
pełnego, znajdujących się poza zasięgiem zwierzchnictwa terytorialnego państw nadbrzeżnych;
regulacje prawne prawa morza
silne wzajemne oddziaływanie i uzupełnianie się prawa wewnętrznego i p.m.. P.M. czasem
pozostawia tylko ogólne ramy (np. delimitacja), a czasem uzależnia skutki p.m. od regulacji i aktów
wew.);
wiele umów międzynarodowych dot. poszczególnych sytuacji prawa morskiego (min. zobowiązania
do dostosowywania prawa wewnętrznego pod kątem tych umów) - min. 16 konwencji brukselskich
(1910-1968);
głównym źródłem prawa morza jest zwyczaj → kodyfikacja:
w 1958 r. na konferencji genewskiej doszło do zawarcia 4 konwencji prawa morza:
o morzu terytorialnym i strefie przyległej;
o morzu pełnym;
o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych morza pełnego;
o szelfie kontynentalnym;
niewiele podpisów, tendencje do rewizji, głównie w celu zwiększenia władzy państw nadbrzeżnych;
od 1973 r. prace w III Konferencji Prawa Morza nad nową konwencją → 1982 r. podpisano
Konwencję Prawa Morza (weszła w życie w 1994 r., a w 2002 r. jej stronami było 140 państw, też
Polski od 1998);
OBSZARY MORSKIE — ICH KLASYFIKACJA
morze terytorialne i wody wewnętrzne stanowią terytorium państwa nadbrzeżnego, a dalej są
obszary nie podlegające suwerenności terytorialnej żadnego państwa → podział na morze pełne i
strefy przybrzeżne (dla celów ekonomicznych i obronnych);
klasyfikacja obszarów morskich (pod kątem zmniejszających się kompetencji państwa
nadbrzeżnego):
morskie wody wewnętrzne (np. porty i większość zatok) - pełna władza suwerenna;
wody archipelagowe - szczególne ograniczenia w interesie żeglugi morskiej i powietrznej;
morze terytorialne - pas wód rozciągających się od lądu lub granicy zewnętrznej wód wewnętrznych
lub archipelagowych → władza ograniczona przez prawo nieszkodliwego przepływu wszystkich
państw;
(…)
… prawa morza z 1982 r. nie traktują red jako odrębnej kategorii wód wewnętrznych;
gdy linia wybrzeża ma zagłębienia i zatoki lub wyspy państwo może mierzyć szerokość swojego
morza terytorialnego od linii prostych między najdalej wysuniętymi przylądkami lub wyspami;
do morskich wód wewnętrznych Polski zalicza się:
część Zatoki Nowowarpińskiej i Zalewu Szczecińskiego,
część Zatoki Gdańskiej;
część Zalewu…
Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza
Morska strefa przyległa - omówienie
Międzynarodowe prawo morza
Wykład - Morska strefa przyległa
Wykład - Wody terytorialne w prawie międzynarodowym
wykład - Cieśniny międzynarodowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards