Temperatura powietrza - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna

advertisement
Temperatura powietrza
Temperatura powietrza jest najważniejszym składnikiem
klimatu. Na mapach pogody rozkład temperatur powietrza
przedstawia się za pomocą linii zwanych izotermami. Łączą
one miejsca o jednakowych wartościach temperatur.
Energia słoneczna to główne źródło ciepła na Ziemi.
Jednak tylko 47% promieni słonecznych dociera do
powierzchni Ziemi. Reszta jest odbijana lub rozpraszana i
wraca w przestrzeń kosmiczną. Promienie słoneczne
odbite od powierzchni Ziemi są głównym źródłem
ogrzewającym powietrze.
Zróżnicowanie temperatury na Ziemi
zależy od:
•
•
•
•
•
•
odległości od morza lub oceanu
prądów morskich,
szerokości geograficznej,
rodzaju podłoża,
wysokości nad poziomem morza,
działalności człowieka
Oddalenie od zbiorników
wodnych
• Wartości amplitud temperatury na
lądach rosną wraz ze wzrostem
odległości od wybrzeży.
Prądy morskie
• Wpływ prądów morskich na
temperaturę powietrza jest szczególnie
silny w strefie wybrzeży. Ciepłe prądy
morskie ogrzewają powietrza, zimne
prądy morskie obniżają temperaturę
powietrza.
Szerokość geograficzna
• Najcieplej jest w strefie
międzyzwrotnikowej, ponieważ kąt
padania promieni słonecznych jest tu
największy.
• Najzimniej jest w strefach
podbiegunowych, ponieważ kąt padania
promieni słonecznych jest bardzo mały.
Rodzaj podłoża
• Ciemniejsze powierzchnie pochłaniają więcej
promieniowania (najmniejsze albedo), zatem
temperatura powietrza będzie nad nimi
wyższa, niż nad powierzchniami jaśniejszymi
• Różnica w nagrzewaniu się lądów i oceanówlądy nagrzewają się szybciej, jednocześnie
szybciej oddają ciepło. Woda w oceanach
ogrzewa się wolniej i dłużej zatrzymuje
nagromadzone ciepło, więc zimą temperatura
powietrza jest wyższa na wybrzeżach niż w
głębi lądu
Wysokość nad poziomem morza
• Wraz ze wzrostem wysokości
bezwzględnych temperatura spada
średnio o 0,6 °C na każde 100m
Działalność człowieka
• Spośród zanieczyszczeń znajdujących się w
atmosferze największy wpływ na wielkość
temperatury ma dwutlenek węgla, będący
efektem spalania paliw kopalnych. Dwutlenek
węgla przepuszcza krótkofalowe
promieniowanie słoneczne, a zatrzymuje
długofalowe promieniowanie Ziemi.
Zwiększona ilość tego gazu w atmosferze
powoduje wzrost temperatury powietrza- jest
to efekt cieplarniany.
Rekordy klimatyczne
• Najniższe temperatury powietrza na
Ziemi zanotowano na Antarktydzie, na
stacji Wostok. Wynosiła ona -88°C.
• Najwyższą temperaturę na świecie
zanotowano w stolicy Libii, Trypolisie.
Wynosiła ona +58°C
Download