Zadanie 1 Wykreśl błędne sformułowania tak, aby poniższe

advertisement
Zadanie 1
Wykreśl błędne sformułowania tak, aby poniższe stwierdzenie było prawdziwe.
Na ogół prądy ciepłe płyną od równika/biegunów ku równikowi/biegunom - ku niższym/wyższym szerokościom
geograficznym, a prądy zimne od równika/biegunów ku równikowi / biegunom - ku szerokościom niższym/wyższym.
Zadanie 2
Zmierzona temperatura wód dwóch prądów morskich wynosi 18°. Krótko wyjaśnij, dlaczego jeden z nich możemy
określić jako zimny, a drugi jako ciepły, choć temperatura ich wody jest taka sama.
Zadanie 3
Za pomocą strzałek połącz rodzaje ruchów wód morskich z czynnikami, które je wywołują.
Rodzaje ruchu wód morskich
Czynniki wywołujące ruch wód morskich

Podmorskie wybuchy wulkanów lub gwałtowne

Falowanie

Prądy morskie

Pływy

Grawitacyjne oddziaływanie Księżyca i Słońca

Fale tsunami

Wiatry stałe

Poziome ruchy mas powietrza - wiatr
ruchy dna oceanicznego
Zadanie 4
Znajdź w atlasie na mapie północno-zachodniego fragmentu wybrzeża Afryki wymieniony w cytacie port i przylądek.
Wypisz poniżej ich nazwy. Korzystając z mapy, odpowiedz, jaki prąd morski ułatwiał podróż ekspedycji RA na tym
etapie jej podróży.
(...) Przez tydzień przepłynęliśmy od Safi do Przylądka Jubi, to znaczy dalej, niż wynosiła odległość od ujścia Nilu do
Byblos w kraju Fenicjan. Równie daleko jak z Egiptu do Turcji (...).
Źródło: T. Heyerdahl, Ekspedycja RA, s. 248, ISKRY, Warszawa 1974
Prąd morski:
Port:
Przylądek:
Download