C. A

advertisement
Pytania dla szkoły podstawowej
1. Jeśli na mapie w skali 1:50 000, zmierzona odległość wynosi 4 cm, to oznacza, że jej rzeczywista
długość wynosi:
A. 2 km
B. 20 km
C. 200 m
D. 10 km
2. Kontynentem świata, na którym występuje największy lodowiec kontynentalny, jest:
A. Azja
B. Ameryka Południowa
C. Antarktyda
D. Europa
3. Długość geograficzna może być:
A. północna i południowa
B. wschodnia i zachodnia
C. północna i wschodnia
D. południowa i zachodnia
4. Szerokość geograficzna może być:
A. wschodnia i zachodnia
B. północna i południowa
C. północna i wschodnia
D. południowa i zachodnia
5. Planetą karłowatą Układu Słonecznego jest:
A. Pluton
B. Księżyc
C. Ziemia
D. Neptun
6. Następstwem ruchu obrotowego Ziemi jest:
A. występowanie pór roku
B. zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w południu
C. zjawisko dnia i nocy
D. zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca w ciągu roku
7. W ukształtowaniu powierzchni Polski przeważają:
A. niziny
B. depresje
C. wyżyny
D. góry
8. Najwyższy szczyt Tatr to:
A. Kozi Wierch
B. Rysy
C. Gerlach
D. Giewont
1
9. Pierwsza stolicą Polski było następujące miasto:
A. Gdańsk
B. Gniezno
C. Kraków
D. Warszawa
10. Poniżej przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniach zmiany astronomicznych pór roku. Rysunek B
prezentuje pierwszy dzień:
A. wiosny
B. lata
C. jesieni
D. zimy
A
B
C
11. Gwiazda Polarna znajduje się w grupie gwiazd Małego Wozu (w gwiazdozbiorze Wielkiej
Niedźwiedzicy), na przedłużeniu linii, łączącej dwie gwiazdy gwiazdozbioru:
A. Wielkiego Wozu
B. Łabędzia
C. Oriona
D. Perseusza
12. Na mapie zaznaczono dwie rzeki Polski:
A. Wisłę i Odrę
B. Wisłę i Wartę
C. Odrę i Bug
D. Wartę i Bug
13. Jednym z dwóch południowych sąsiadów Polski jest następujące państwo:
A. Niemcy
B. Słowacja
C. Rosja
D. Białoruś
14. Rzeką tworzącą słynny przełom w Pieninach jest:
A. Odra
B. Warta
C. Dunajec
D. Bzura
15. Liść którego drzewa przedstawia rysunek:
A. sosny zwyczajnej
B. lipy szerokolistnej
C. klonu pospolitego
D. buka zwyczajnego
16. Największą powierzchnię ma w Polsce województwo mazowieckie. Na poniższej mapie oznaczono je
literą:
A. D
B. B
C. A
D. C
2
17. Wiatrem, który nie występuje w Polsce jest:
A. bryza dzienna
B. halny
C. bryza nocna
D. monsun
18. Poniżej przedstawiono symbol religijny. Jest on ważny dla wyznawców:
A. buddyzmu
B. hinduizmu
C. islamu
D. chrześcijaństwa
19. Morskie masy powietrza mają łagodzący wpływ na klimat. Najłagodniejszy klimat ma miasto:
A. Wrocław
B. Warszawa
C. Zakopane
D. Szczecin
20. Park narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Jest ich w naszym kraju:
A. 32
B. 13
C. 23
D. 44
21. Rzeką główną nazywa się ten ciek, który uchodzi bezpośrednio do morza. W Polsce jest nią:
A. Odra
B. Biebrza
C. Bug
D. Noteć
22. Najstarsze góry w Polsce to:
A. Tatry
B. Bieszczady
C. Sudety
D. Góry Świętokrzyskie
23. Panda wielka jest symbolem międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF ( World Wildlife Fund).
Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i stworzenie
przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Panda występuje na wolności w:
A. Stanach Zjednoczonych
B. Norwegii
C. Chinach
D. Egipcie
24. Ciśnienie atmosferyczne mierzy się w jednostkach:
A. ºC
B. hPa
C. ºF
D. K
3
25. „Płucami Ziemi” nazywamy:
A. pastwiska
B. pustynie
C. lasy
D. lodowce
26. Największa wyspą na świecie jest:
A. Bornholm
B. Kreta
C. Grenlandia
D. Uznam
27. Najgłębszym miejscem Wszechoceanu jest Rów Mariański, który znajduje się w dnie oceanu:
A. Atlantyckiego
B. Spokojnego
C. Indyjskiego
D. Arktycznego
28. Państwo świata o największej powierzchni to:
A. Stany Zjednoczone
B. Rosja
C. Niemcy
D. Chiny
29. Ile państw jest w Unii Europejskiej?
A. 12
B. 27
C. 25
D. 15
30. Spośród podanych zwierząt wybierz te, które nie występują w Polsce ( na wolności):
A. ryś, wilk
B. zaskroniec, padalec
C. alpak, rosomak
D. kuropatwa, błotniak stawowy
4
Download