Test z konkursu

advertisement
ELIMINACJE SZKOLNE
II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
(dla szkół podstawowych)
Drodzy uczniowie! Życzymy wam awansu do etapu gminnego. Aby to osiągnąć, trzeba zdobyć
za rozwiązanie tego testu 75% punktów. Zapoznajcie się uważnie z poleceniami
i odpowiedzcie na pytania. Macie na to 80 minut.
Powodzenia!
1. Pismo klinowe to – zakreśl prawidłową odpowiedź:
a) najstarsze pismo wynalezione przez Sumerów
b) pierwsze pismo alfabetyczne
c) inna nazwa pisma w starożytnym Egipcie
2. Uzupełnij zdania.
Najważniejszym bogiem na Olimpie był…………………… Jego brat, ………………
władał światem zmarłych. Dusze musiały przeprawić się przez rzekę
…………………. Przewoził je Charon, za opłatą jednego …………………. Ucieczkę
z krainy zmarłych uniemożliwiał trójgłowy pies………………………..
3. Które określenia – wpisz tylko litery – są charakterystyczne dla:
judaizmu: ………………………………………………………………………………
islamu:…………………………………………………………………………………..
A. Wiara w jednego Boga
B. Tora
C. meczet
D. Jahwe
E. synagoga F. Mahomet
G. Koran
H. Oczekują przyjścia Mesjasza
4. Wymień 3 różnice między demokracją ateńską i współczesną.
A…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
B…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
C…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Wiek XVI rozpoczął się w roku…………………, a zakończył w roku………………
6. Pierwsze igrzyska odbyły się w roku …………………., czyli w wieku ……………..
ku czci boga…………………………..w ……………………………………………..
7. Wytłumacz pochodzenie i współczesne znaczenie powiedzenia „pięta Achillesa”
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................
8. W roku 800 – zaznacz prawidłową odpowiedź:
a) Arabowie rozpoczęli podbój Hiszpanii
b) Frankowie rozpoczęli podbój Galii
c) odbyła się bitwa pod Poitiers
d) odbyła się koronacja cesarska Karola Wielkiego
9. W przedstawionym fragmencie tekstu są błędy. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
„Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za czasów Bolesława
Chrobrego cesarz Otto przybył do grobu św. Kazimierza dla modlitwy i pojednania.
(…) Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadało przyjąć króla (…)
I zdjąwszy z głowy swej koronę cesarską, włożył ją na głowę Bolesława na
przymierze przyjaźni, (…) dał mu w darze włócznię św. Maurycego, za co w zamian
ofiarował mu Bolesław palec świętego.”
A. O jakim wydarzeniu jest tu mowa? Podaj jego datę.
………………………………………………………………………………………
B. Podkreśl błędy w tekście.
10. Chrzest Polski – podaj datę, władcę oraz państwo, które go udzieliło.
…………………………………………………………………………………………
11. Zaznacz zdanie fałszywe. Krzyżacy to
a) popularna nazwa Zakonu Szpitala NMP Domu Niemieckiego
b) sekta religijna wyznania bizantyjskiego
c) zakon rycerzy – zakonników
12. Statut Bolesława Krzywoustego zapoczątkował w Polsce:
a) okres władzy senioralnej
b) rozbicie dzielnicowe
c) braterską współpracę w utrzymaniu silnego i zamożnego państwa
13. Zasługi Kazimierza Wielkiego w rozwój państwa polskiego to:
a) wydanie statutów czyli zbioru spisanych norm prawnych
b) umocnienie obronności kraju
c) rozwój oświaty, założenie Akademii Krakowskiej
d) rozwój wsi i miast
e) przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego
14. Sporządź krótką notatkę dotyczącą Władysława Jagiełły
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Uporządkuj chronologicznie władców Polski.
Władysław Łokietek, Mieszko I, Kazimierz Wielki, Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło
………………………………………………………………………………………………..
Download