Prezentacja Historia pisma

advertisement
HISTORIA PISMA
CZYLI JAK POWSTAŁO PISMO
Pismo służy do:
- porozumiewania się
- przekazywania i zachowywania
informacji
- jest sposobem zapisu:
historii, pomysłów, wrażeń
PISMO A DZIEJE LUDZKOŚCI
Pismo liczy nie więcej niż 5 – 6 tysięcy
lat.
Pierwszym sposobem komunikacji była
mowa ludzka, którą ludzie zaczęli się
posługiwać około 500 tysiący lat temu
Prawie
połowa
współczesnych
mieszkańców Ziemi wciąż nie potrafi
pisać.
ZNAKI SYMBOLICZNE
JAK MYŚLICIE, CO
TO ZNACZY?
Inne znaki to:
- dym
- bicie w tam tamy
- wampumy czyli muszle
ułożone na paskach tkaniny
PISMO OBRAZKOWE
Pismo to powstało jeszcze w epoce prehistorycznej i
przetrwało do dziś np. u Eskimosów i niektórych
plemion indiańskich.
Pismo to przedstawiane było w postaci:
- malowideł ściennych (piktogramów)
- w późniejszym okresie obrazki zastępowano
symbolami
Przykład pisma obrazkowego
Pismo zwane pismem KLINOWYM
• Nazwa wywodzi się od
sposobu
wykonywania
napisów (przy pomocy
trójkątnych narzędzi)
• Znaki klinowe składane
były w symbole obrazujące
przedmioty i pojęcia
PRZYKŁAD PISMA
KLINOWEGO
HIEROGLIFY
• Hieroglify
obrazkowe
Egipcie
to
pismo
używane w
• Znaki
przedstawiały
przedmioty,
pojęcia
i
dźwięki
• Egipcjanie używali pióra i
papirusu
Tak wyglądają
hieroglify
KOLEJNE ETAPY ROZOJU
PISMA
PISMO GRECKIE
αiβ
• Starożytni grecy zaczęli używać
alfabetu około 2500 lat temu
• Słowo alfabet pochodzi od
pierwszej i drugiej litery
alfabetu greckiego
• Starożytni grecy pisali na
papirusie,
tabliczkach
woskowych oraz wyrobach
garncarskich
PISMO RZYMSKIE (ŁACIŃSKIE)
• Około 2000 lat temu Rzymianie
zmienili kształt i wielkość liter
alfabetu greckiego i tak powstał
alfabet łaciński
• Alfabet polski wywodzi się z
alfabetu łacińskiego do którego
dodano jedenaście liter
GOTYK I PIMO WSPÓŁCZESNE
• Gotyk to ozdobny styl pisania,
który powstał 1100 lat temu
• W 1445 roku Jan Gutenberg
wynalazł trzcionkę i był on
twórcą sztuki drukowania
• KALIGRAFIA
takiego?
–
co
to
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
M.K
B. K
W.K.
Klasa IIIB
Download
Study collections