Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole

advertisement
Dziecko z Zespołem Aspergera
w szkole
Agnieszka Jankowska-Rachel,
psycholog kliniczny
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Lorna Wing:
Dlaczego dla nas ważne są hierarchie społeczne – dlaczego nie chcemy
traktować ludzi równo?
Dlaczego nasze relacje uczuciowe są tak skomplikowane?
Dlaczego wysyłamy do siebie tak dużo sygnałów społecznych i w jaki
sposób je rozumiemy?
Dlaczego jesteśmy tak nielogiczni?
Dlaczego nie mówimy tego, co myślimy? A mówimy to, czego nie
myślimy
Dlaczego tolerujemy natłok wrażeń?
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
●
Upośledzenie interakcji społecznych
●
Kłopoty z komunikacją i porozumiewaniem się1
●
Szczególne zainteresowania/natręctwa
●
Powtarzające się zachowania , brak
elastyczności
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Kreatywne
Niekonwencjonalne w podejściu do rozwiązań
●
Trudność w odróżnieniu fikcji od rzeczywistości
●
Zdolności muzyczne, dramatyczne, artystyczne częste
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Okres przedszkolny
●
●
W domu dziecko wydaje się relatywnie sprawne
W przedszkolu zachowuje się inaczej:
trudności w przystosowaniu się do grupy
trudności we współdziałaniu z grupą
trudności w podtrzymaniu rozmowy
powtarzanie się w wypowiedziach
wprowadzanie specyficznych tematów do
wypowiedzi
zachowania schematyczne
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Okres szkolny
trudności adaptacyjne i niedojrzałość w relacjach
społecznych
● specyficzna forma komunikowania się
● zaburzenia sensoryczne
● możliwe relatywnie wysokie postępy w nauce
● prawdopodobne trudności w opanowaniu pisania
● schematyzm zachowań
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Okres szkolny – szkoła średnia
bardzo niska tolerancja na zmiany przy
oczekiwaniach dużej elastyczności w zakresie
zachowań
●
niski poziom kompetencji społecznych – stąd
popadanie w konflikty i doświadczanie
nietolerancji
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Nadwrażliwość na bodźce:
●
Wzrokowe (silna reakcja na niektóre formy sztucznego
światła – szczególnie świetlówki, może powodować ból, posadzenie
dziecka z dala od źródła światła słonecznego, umożliwienie
korzystania z lampki stacjonarnej, okularów przeciwsłonecznych)
●
Słuchowe (łatwo się rozprasza i irytuje na dźwięki dla nas
obojętne, należy mówić do dziecka unikając hałasu w tle, pomocne:
zatyczki do uszu, miejsce odosobnienia)
●
Dotykowe (trudności ze zmianą ubrania, dotyk może boleć
szczególnie w niektórych obszarach ciała – stąd irytacja,
zdenerwowanie)
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Nadwrażliwość na bodźce:
●
Smakowe (znaczenie ma struktura, faktura jedzenia, jedzą
nawykowo – zwykle to samo a nie dla walorów smakowych),
●
Zapachowe (czują to, czego my nie czujemy, niektóre zapachy
są nie do zniesienia, unikać trzeba mocnych perfum, należy
wietrzyć pomieszczenia, umożliwić noszenie dziecku przedmiotu z
ulubionym zapachem)
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Komunikowanie się
50% dzieci z ZA ma opóźniony rozwój mowy
●
W wieku 5 lat mówią płynnie
●
Powierzchownie perfekcyjna ekspresja słowna
●
Dziwaczna prozodia
●
Język sztywny, pedantyczny (nadmierne formalizmy,
brak slangu, nie znoszą nieprecyzyjności – np.
Później? - kiedy dokładnie, za ile minut?))
●
Ograniczona zdolność rozumienia języka (nie rozumie
przenośni, ironii)
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Komunikowanie się
Odpowiadają na pytania nie kontynuując dialogu
●
Monologi bez wglądu na reakcje otoczenia
●
Wprowadzanie do rozmowy powtarzających się
tematów
●
Zaburzenia komunikacji bezsłownej (nierozumienie
mowy ciała i posługiwanie się mową ciała w sposób
niewłaściwy)
●
Słabe rozumienie informacji w kontekście
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Kodeks moralny i poczucie sprawiedliwości
szkolny policjant
potrzeba uczciwego stawiania sprawy
jeśli przyjmuje jakąś wartość denerwuje się, że ludzie jej nie przestrzegają
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Brak umiejętności odczytywania czyjegoś stanu umysłu :
trudności w podejmowaniu relacji
naprzemiennych
●
trudności w przewidywaniu zachowań innych
osób
●
zaburzenia empatii
●
bak delikatności w relacjach społecznych
●
trudności w negocjowaniu rozwiązań
●
przedmiotowe traktowanie innych
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Brak umiejętności odczytywania czyjegoś stanu umysłu :
Zakłada, że inni myślą tak jak ono
●
Zakłada, że inni posiadają taki sam zakres wiedzy jak
ono
●
Wierzy, że w 100% ma rację
●
Może mieć trudności ze zrozumieniem czytanego
tekstu, zwłaszcza jeśli odnosi się on do ludzi
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Rozumienie emocji i ich wyrażanie:
przesadna lub nieadekwatna ekspresja
●
nieumiejętność wyrażania złożonych stanów
●
emocjonalnych (np. Dumy, zawstydzenia, pocieszania)
●
W sytuacji frustracji reagują agresją skierowaną na
siebie lub innych
●
Emocje innych dezorganizują rozumienie świata
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Stres
z uwagi na trudności społeczne i problemy sensoryczne dziecko z
ZA ma wysoki poziom stresu i żyje w napięciu:
gdy jest zdenerwowane perseweruje zachowania,
●
gdy popełnia błędy w sytuacjach społecznych nie wie , jak
naprawić
●
wysoki poziom stresu powoduje stan zmęczenia – stąd
potrzeba drzemki lub wyjścia aby się zregenerować,
●
je
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Co możesz zrobić aby inni czuli się szczęśliwi ?
●
Co możesz powiedzieć aby inni czuli się szczęśliwi ?
●
Wywiad: co czyni ludzi szczęśliwymi ?
●
Jakie są stopnie zadowolenia, jak je poznać (np.
praca z klasą)?
●
Jak nie wiesz jak się zachować zobacz, jak
zachowują się inne dzieci
●
Ćwiczenie miny z obrazka przed lustrem
●
uczenie strategii przepraszania, pytania „ale nie
wiem co mam teraz zrobić” na wypadek popełnienia
błędu lub nierozumienia sytuacji
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Uczenie dziecka tych zachowań, których inni uczą się
spontanicznie
●
Jak nie wiesz jak się zachować zobacz jak zachowują
inne dzieci
●
zajmowanie się na spotkaniu/lekcji tylko 1 emocją
●
„kolekcjonowanie” zdjęć np. szczęśliwych ludzi i
wydarzeń, które powodują, że ludzie czują się
szczęśliwi
●
się
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Strategia organizatora wizualnego:
sekwencja obrazków, co trzeba zrobić
stosuj kolory, podkreślenia, wizualne symbole
Mapa kodowa szkoły: gdzie dziecko może iść,za
przyzwoleniem nauczyciela (nie „nie może iść” , bo
może nie pójść nigdy)
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przychodzenie wcześniejsze do szkoły i pobyt w miejscu
bezpiecznym, np. bibliotece
zorganizowanie miejsca do pracy z dala od rozpraszających
bodźców (np. kącika sztuki, tyłem do okna))
Uprzedzanie o zmianach
Przećwiczenie reakcji na zmianę
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Wizualne ilustracje, tego o czym się mówi
zachęcanie do patrzenia na nauczyciela
odnoszenie się do zainteresowań dziecka
zainteresowanie niekonwencjonalnymi strategiami
rozwiązywania zadań – rozmowa
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
pozwalanie na stosowanie niekonwencjonalnych metod
czasomierze
piłka – wskazówka kolejności wypowiedzi (aby nauczyć
dziecko z ZA czekania na własną kolej)
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Unikaj przepisywania z tablicy
włączanie do zabaw grupowych przez wyznaczenie
składu grupy (aby dziecko nie było wykluczone)
tłumacz zasady gry
wspólna nauka – praca w parach
udzielanie wskazówek – zamiast dawania wyboru
czekanie na odpowiedź
kod proszenia o pomoc
na raz 1 polecenie
przerwy w mówieniu
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Zabawy i sprawność motoryczna:
Nie lubi zabaw z rywalizacją
●
Ma skłonności do zabaw , które naśladują rzeczywistość
●
Mało zajmuje się zabawami, w których nie utrzymuje
kontroli
●
Niezdarność motoryczna
●
Ma trudności z subtelnością motoryczną w zadaniach
●
Łatwo traci równowagę
●
Często pisze w sposób niewyraźny
●
Sporty drużynowe trudne z uwagi na złożonośc reguł i
interakcji
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Perfekcjonizm:
Bardzo wrażliwe na krytykę
Boi się krytyki, gdyż interpretuje ją jako fakt bycia głupszym
Porażka jest czymś przygniatającym
Stara się nie podejmować aktywności z ryzykiem niepowodzenia
Rywalizacja = ryzyko ośmieszenia się
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Myślenie perspektywiczne:
nie radzi sobie z przewidywaniem skutków zachowań
●
trudno myśleć mu w kategorii skutków
●
trudność w dokonywaniu wyboru ( nie wybiera lub czyni to
bezmyślnie)
●
trudność w przewidywaniu reakcji innych ludzi
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Myślenie sztywne:
nie lubi dwuznaczności zgodnie z zasadą czarne-białe
●
może postępować zgodnie z zasadą, która nie jest
efektywne
●
radzi sobie w przedmiotach, gdzie sztywne reguły są
zasadą
●
nie lubi dwuznaczności
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Fascynacje
Zgłębia temat, który go interesuje w sposób
bardzo szczegółowy i często „dorosły”
●
Rozmawia o nim
●
Temat fascynacji: jako strefa bezpieczeństwa
wykazanie się inteligencją
sposób spędzania
czasu i źródło relaksu
zapewnienie sobie logiczności
ułatwienie konwersacji
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
●
Nie potrafi kłamać
●
Mówi dokładnie to, co myśli
●
●
Uczy się kłamać później niż inne dzieci i jest w
tym mało przekonywujący
Lojalny w przywiązaniu do ludzi
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Reakcja na zmiany
nie lubi zmian
●
wprowadza rytuały aby istniał porządek
●
raz wyuczony porządek jest preferowany
●
nie rozumie jaki rodzaj powiązania występuje
pomiędzy początkiem aktywności a efektem
●
nie rozumie jakie znaczenie ma element historii w
odniesieniu do całości
●
rytuały to sposób na uporządkowanie życia
●
nasilenie czynności rutynowych to barometr stresu i
lęku
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Cele pomocy dziecku w szkole:
1. pomoc w organizacji dnia
2. pomoc w organizacji przedmiotów/rzeczy
3. zachęcenie do uczestniczenia w sytuacjach związanych z
interakcjami w grupie
4. pomoc w zrozumieniu zasad interakcji społecznych z
wykorzystaniem obrazków, odnoszeniem się do tego, co
mogą inni ludzie myśleć, czuć lub z jakiego powodu
podejmują określone działania
5. motywowanie do pracy w klasie z wykorzystaniem
specjalnych zainteresowań dziecka
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przemoc wobec dziecka z ZA:
dzieci stanowią grupę ryzyka z uwagi na słabość
funkcjonowania w relacjach społecznych (nie rozumieją
intencji, dają się prowokować, są naiwne – podpuszczone
za dobrą monetę biorą zachowania rowiśników, wyrażają
uwagi w sposób narażający je na niezrozumienie – są
mało delikatne)
●
Nie potrafią wytłumaczyć przyczyn swoich zachowań – co
szczególnie ważne dla rozumienia sytuacji przez
nauczyciela
●
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
Przemoc wobec dziecka z ZA:
Trudno mu opisać , co się działo (waga szczegółowych ,
konkretnych pytań)
●
Nie rozumie, że jest ofiarą przemocy
●
Bezskuteczna jest konfrontacja ze sprawcami
●
Potrzebuje ochrony ze strony dorosłych (współpraca
rodzice/szkoła)
●
Należy je nauczyć czym różni się żart od dręczenia
●
Ważne : gdzie, do kogo może udać się po pomoc
●
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards