Wojciechowska Aneta

advertisement
INFORMACJE O PROBLEMATYCE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO
Imię i nazwisko: dr Aneta Wojciechowska
Funkcje: adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), rozwój dzieci i
młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, rodzina dziecka z całościowymi
zaburzeniami rozwoju, dziecko z autyzmem i z zespołem Aspergera w placówce
oświatowej. Metody pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Opóźnienie rozwoju mowy, rozwój mowy i komunikacji u małego dziecka. Wczesne
wspomaganie dziecka, metody pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością.
Zaburzenia rozwojowe u małego dziecka.
Publikacje:






Aneta Wojciechowska, Charakterystyka języka i komunikacji osób z autyzmem
i z zespołem Aspergera [w:] O utrudnieniach w porozumiewaniu się.
Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2011, s. 13-28.
Aneta Wojciechowska (2006), Koncepcje autyzmu i problemy diagnostyczne –
przegląd literatury. W: W. Dykcik, A. Twardowski (red.) Poznańska
Pedagogika Specjalna. Tradycje-osiągnięcia-perspektywy rozwoju. Poznań:
Wydawnictwo Naukowe UAM
Wojciechowska A.(2011), Choroby mitochondrialne-zespół NARP [w:]
Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami
genetycznymi i wadami wrodzonymi, red. M. Buchnat, K. Pawelczak,
Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 47-60.
Wojciechowska, A (2011). , Charakterystyka języka i komunikacji osób z
autyzmem i z zespołem Aspergera [w:] O utrudnieniach w porozumiewaniu
się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, , s. 13-28.
Wojciechowska Aneta, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka,
[w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie
edukacji, red. M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2012, s. 21-35
M. Buchnat, A. Wojciechowska, M. Rzepka - Wspieranie rozwoju mowy i
komunikacji dzieci z zespołem Cri du Chat. Forum Logopedyczne 2014
Proponowana tematyka prac dyplomowych:
- Rozwój mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem – opis przypadku.
- Proste opóźnienie rozwoju mowy u dzieci – opis przypadku.
- Diagnoza autyzmu – problemy i wyzwania we współczesnej pedagogice.
- Metody edukacyjne i wspomagające w rehabilitacji małego dziecka z autyzmem.
- Relacje rówieśnicze młodzieży z zespołem Aspergera.
- Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej.
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. 618292066 Zakład Pedagogiki Specjalnej
dyżur:
Poniedziałek godz. 13.00-14.00
Download