Spis treści

advertisement
Spis treści
1
03
M
09
Spis treści
Wiadomości ogólne
... 1
Wskazania i przeciwwskazania . . . 2
Ryzyko i powikłania: serce i płuca . . . 3
Znieczulenie miejscowe . . . 3
Sedacja i znieczulenie . . . 3
Powikłania sercowe . . . 3
Powikłania oddechowe . . . 3
Ryzyko i powikłania: przewód pokarmowy . . . 4
Perforacja i krwawienie . . . 4
Zakażenie . . . 4
Pracownia endoskopowa: wyposażenie i personel . . . 5
Gabinet zabiegowy . . . 5
Personel . . . 5
Zestaw endoskopii . . . 5
Pracownia endoskopowa: endoskop . . . 6
Pracownia endoskopowa: wyposażenie dodatkowe . . . 7
Akcesoria endoskopowe . . . 7
Zestaw reanimacyjny . . . 7
Dokumentacja i opisy badań . . . 7
Przygotowanie do endoskopii: świadoma zgoda . . . 8
Wyjaśnienia i świadoma zgoda . . . 8
Przygotowanie do endoskopii: leki (1) . . . 9
Premedykacja i leki stosowane podczas
zabiegu . . . 9
Przygotowanie do endoskopii: leki (2) . . . 10
Lista czynności przed, podczas i po zabiegu . . . 11
Rozpoznanie i leczenie powikłań (1) . . . 12
Powikłania podczas badania . . . 12
Rozpoznanie i leczenie powikłań (2) . . . 13
Rozpoznanie i leczenie powikłań (3) . . . 14
Powikłania występujące natychmiast po badaniu
lub po okresie bezobjawowym . . . 14
Rozpoznanie i leczenie powikłań (4) . . . 15
Rozpoznanie i leczenie powikłań (5) . . . 16
Technika endoskopii: etapy szkolenia . . . 17
Nauka techniki badania . . . 17
Manipulowanie endoskopem . . . 17
Technika endoskopii: manewrowanie endoskopem . . . 18
Technika endoskopii: działanie endoskopu . . . 19
„
2
Technika badania i obrazy
prawidłowe . . . 20
Wprowadzanie endoskopu . . . 22
Zasady ogólne . . . 22
Wprowadzanie „na ślepo” . . . 23
Pod kontrolą wzroku . . . 23
Wprowadzenie przez górny zwieracz przełyku . . . 23
Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku . . . 24
Problemy . . . 24
Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku:
cztery etapy . . . 25
Górny zwieracz przełyku . . . 26
Anatomia . . . 26
Fizjologia . . . 26
Szyjny odcinek przełyku . . . 27
Anatomia . . . 27
Środkowe zwężenie przełyku . . . 28
Anatomia . . . 28
Ocena środkowego zwężenia przełyku . . . 29
Odcinek piersiowy przełyku . . . 30
Anatomia . . . 30
Dystalny odcinek przełyku i dolne zwężenie
przełyku . . . 31
Anatomia . . . 31
Połączenie przełykowo-żołądkowe . . . 32
Anatomia . . . 32
Fizjologia . . . 32
Mechanizm zamykający . . . 32
Dolny zwieracz przełyku i rozwór przełykowy przepony . . . 33
Anatomia . . . 33
Linia Z . . . 34
Anatomia . . . 34
Akt połykania i motoryka przełyku . . . 35
Fizjologia . . . 35
Terminologia stosowana do opisu motoryki
przełyku . . . 35
Ocena żołądka podczas wprowadzania endoskopu . . . 36
Aspekty techniczne . . . 36
Wprowadzanie endoskopu . . . 36
Obrazy: przejście dna żołądka w trzon oraz trzon
żołądka . . . 37
Obrazy: przejście trzonu w część przedodźwiernikową
oraz część przedodźwiernikowa żołądka . . . 38
VI
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:VI Sek1:VI
2007-06-01 21:18:01
1
3
2
3.1 Zmiany patologiczne: przełyk
. . . 58
Przegląd zmian patologicznych występujących
w przełyku . . . 60
Niewydolność wpustu . . . 61
Definicja i aspekty kliniczne . . . 61
Rozpoznanie . . . 61
Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina
wślizgowa . . . 62
Definicja i aspekty kliniczne . . . 62
Rozpoznanie . . . 62
Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina
okołoprzełykowa . . . 63
Definicja . . . 63
Rozpoznanie . . . 63
Przepuklina rozworu przełykowego: żołądek
odwrócony . . . 64
Definicja . . . 64
Rozpoznanie . . . 64
Wpuklanie się żołądka do przełyku . . . 65
Definicja i aspekty kliniczne . . . 65
Rozpoznanie . . . 65
Zespół Mallory’ego-Weissa i zespół Boerhaave’a . . . 66
Definicja i aspekty kliniczne . . . 66
Rozpoznanie . . . 66
Refluks żołądkowo-przełykowy i refluksowe zapalenie
przełyku: aspekty kliniczne . . . 67
Refluks żołądkowo-przełykowy . . . 67
Refluksowe zapalenie przełyku . . . 67
Refluksowe zapalenie przełyku: rozpoznanie
i leczenie . . . 68
Rozpoznanie . . . 68
Leczenie . . . 68
Refluksowe zapalenie przełyku: klasyfikacja . . . 69
Klasyfikacja refluksowego zapalenia
przełyku . . . 69
Powikłania refluksowego zapalenia przełyku:
przełyk Barretta . . . 70
Definicja i aspekty kliniczne . . . 70
Rozpoznanie . . . 70
Powikłania refluksowego zapalenia przełyku:
postępowanie w przełyku Barretta . . . 71
Rozpoznanie . . . 71
Leczenie i badania kontrolne . . . 71
Powikłania refluksowego zapalenia przełyku:
zwężenie pozapalne . . . 72
VII
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:VII Sek1:VII
Spis treści
Obrazy: odźwiernik . . . 39
Trzon żołądka . . . 40
Szczegóły . . . 40
Przejście trzonu w część przedodźwiernikową
oraz część przedodźwiernikowa . . . 41
Szczegóły . . . 41
Część przedodźwiernikowa . . . 42
Perystaltyka w części przedodźwiernikowej . . . 43
Manewr retrofleksji . . . 44
Elementy składowe retrofleksji . . . 44
Retrofleksja w żołądku . . . 45
Manewrowanie endoskopem . . . 45
Badanie dna żołądka . . . 46
Manewrowanie endoskopem . . . 46
Badanie wpustu . . . 47
Manewrowanie endoskopem . . . 47
Stosunek żołądka do powłok brzusznych . . . 48
Anatomia . . . 48
Identyfikacja powłok brzusznych . . . 48
Stosunek żołądka do trzustki . . . 49
Uwypuklenie spowodowane przez trzustkę . . . 49
Stosunek żołądka do wątroby . . . 50
Uwypuklenie spowodowane przez dolny brzeg
wątroby . . . 50
Stosunek żołądka do serca i śledziony . . . 51
Wcięcie wpustowe, uwypuklenie spowodowane
przez serce i śledzionę . . . 51
Przejście do opuszki dwunastnicy . . . 52
Wprowadzanie instrumentu . . . 52
Przejście do części zstępującej dwunastnicy . . . 53
Przeprowadzenie instrumentu . . . 53
Obrazy: opuszka i proksymalna część dwunastnicy . . . 54
Obrazy: część zstępująca dwunastnicy i górne zagięcie
dwunastnicy . . . 55
Opuszka dwunastnicy . . . 56
Szczegóły . . . 56
Część zstępująca dwunastnicy . . . 57
Szczegóły . . . 57
„
2007-06-01 21:18:01
Spis treści
Patofizjologia . . . 72
Rozpoznanie . . . 72
Drożdżakowe zapalenie przełyku . . . 73
Patofizjologia . . . 73
Aspekty kliniczne . . . 73
Rozpoznanie . . . 73
Wirusowe zapalenie przełyku: zapalenie przełyku
spowodowane wirusem Herpes simplex i wirusem
cytomegalii . . . 74
Patofizjologia . . . 74
Aspekty kliniczne . . . 74
Rozpoznanie . . . 74
Leczenie . . . 74
Zapalenie przełyku spowodowane lekami, alkoholem
lub ciałami obcymi . . . 75
Patofizjologia . . . 75
Rozpoznanie . . . 75
Zapalenie przełyku spowodowane refluksem alkalicznym
i radioterapią . . . 76
Zapalenie przełyku spowodowane refluksem
alkalicznym . . . 76
Rozpoznanie . . . 76
Popromienne zapalenie przełyku . . . 76
Rozpoznanie . . . 76
Zapalenie przełyku spowodowane spożyciem substancji
żrących i chorobą Cohna . . . 77
Spożycie substancji żrących . . . 77
Rozpoznanie . . . 77
Choroba Cohna w przełyku . . . 77
Zestawienie chorób zapalnych przełyku . . . 78
Objawy kliniczne . . . 78
Przyczyna dolegliwości . . . 78
Rozpoznanie różnicowe . . . 78
Uchyłki: definicje i rozpoznanie . . . 79
Definicja . . . 79
Rozpoznanie . . . 79
Uchyłki: opis szczegółowy . . . 80
Uchyłek odcinka szyjnego przełyku . . . 80
Uchyłek odcinka piersiowego przełyku . . . 80
Uchyłek odcinka nadprzeponowego przełyku . . . 80
Achalazja: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 81
Aspekty kliniczne . . . 81
Rozpoznanie . . . 81
Achalazja: leczenie . . . 82
Opcje terapeutyczne . . . 82
Badania kontrolne . . . 82
Rozlany skurcz przełyku . . . 83
Aspekty kliniczne . . . 83
Rozpoznanie . . . 83
Leczenie . . . 83
Przełyk typu „dziadka do orzechów” i zaburzenia motoryki
przełyku w twardzinie układowej . . . 84
Przełyk typu „dziadka do orzechów” . . . 84
Rozpoznanie . . . 84
Zaburzenia motoryki przełyku w chorobach
układowych: twardzina układowa . . . 84
Rozpoznanie . . . 84
Warianty normy . . . 84
Żylaki przełyku . . . 85
Anatomia . . . 85
Aspekty kliniczne . . . 85
Rozpoznanie . . . 85
Żylaki przełyku: klasyfikacja . . . 86
Żylaki przełyku: znamiona wysokiego ryzyka krwawienia . . . 87
„
VIII
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:VIII Sek1:VIII
Ocena ryzyka krwawienia . . . 87
Żylaki przełyku: leczenie . . . 88
Leczenie . . . 88
Guzy przełyku: przegląd zmian łagodnych . . . 89
Dolegliwości . . . 89
Różnicowanie łagodnych guzów przełyku . . . 89
Postępowanie . . . 89
Łagodne guzy przełyku: rozpoznanie . . . 90
Złośliwe guzy przełyku: rozpoznanie . . . 91
Rak płaskonabłonkowy . . . 91
Rak gruczołowy . . . 91
Złośliwe guzy przełyku: leczenie i badania kontrolne . . . 92
Leczenie . . . 92
Badania kontrolne . . . 92
Zmiany pooperacyjne . . . 93
3.2 Zmiany patologiczne: żołądek
. . . 94
Przegląd zmian patologicznych występujących
w żołądku . . . 96
Zapalenie żołądka: aspekty kliniczne . . . 97
Ostre zapalenie żołądka . . . 97
Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie . . . 98
Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie różnicowe
i leczenie . . . 99
Leczenie . . . 99
Przewlekłe zapalenie żołądka: aspekty kliniczne
i klasyfikacja . . . 100
Aspekty kliniczne . . . 100
Klasyfikacja . . . 100
Przewlekłe zapalenie żołądka: rozpoznanie, zapalenie
z fałdami olbrzymimi i choroba Ménétriera . . . 101
Rozpoznanie przewlekłego zapalenia błony śluzowej
żołądka . . . 101
Zapalenie żołądka z fałdami olbrzymimi . . . 101
Choroba Ménétriera . . . 101
Wrzód żołądka: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 102
Definicja i patofizjologia . . . 102
Apekty kliniczne . . . 102
Umiejscowienie . . . 102
Rozpoznanie . . . 102
Wrzód żołądka: postępowanie . . . 103
Leczenie i badania kontrolne . . . 103
Wrzód żołądka: Helicobacter pylori . . . 104
Testy służące do wykrywania Helicobacter pylori . . . 104
Guzy łagodne i złośliwe: przegląd . . . 105
Klasyfikacja . . . 105
Zadania endoskopii . . . 105
Podsumowanie . . . 105
2007-06-01 21:18:01
Ziarniniak wokół szwu . . . 122
Bezoary . . . 122
Rak w kikucie żołądka . . . 122
Nawrót raka w żołądku . . . 122
Całkowita resekcja żołądka . . . 123
Częściowa resekcja żołądka: rodzaje i obraz
endoskopowy . . . 124
Rodzaje . . . 124
Obraz endoskopowy . . . 124
Częściowa resekcja żołądka: badanie endoskopowe . . . 125
Wagotomia i fundoplikacja . . . 126
Wagotomia i pyloroplastyka . . . 126
Fundoplikacja . . . 126
Obraz endoskopowy . . . 126
Angiodysplazje . . . 127
Definicja . . . 127
Rozpoznanie . . . 127
Uchyłki i nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128
Uchyłki . . . 128
Nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128
Różne . . . 129
3.3 Zmiany patologiczne:
dwunastnica . . . 130
Przegląd zmian patologicznych występujących
w dwunastnicy . . . 132
Wrzód dwunastnicy: cechy kliniczne . . . 133
Definicja i przyczyny . . . 133
Aspekty kliniczne . . . 133
Umiejscowienie . . . 133
Wrzód dwunastnicy: rozpoznanie i leczenie . . . 134
Rozpoznanie . . . 134
Leczenie i badania kontrolne . . . 134
Wrzód dwunastnicy: powikłania . . . 135
Krwawienie, penetracja i perforacja . . . 135
Zapalenie opuszki dwunastnicy . . . 136
Przyczyna . . . 136
IX
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:IX Sek1:IX
Spis treści
Guzy łagodne i złośliwe: rozpoznanie . . . 106
Ucisk z zewnątrz . . . 106
Guzy łagodne i złośliwe: guzy śródścienne . . . 107
Klasyfikacja . . . 107
Rozpoznanie . . . 107
Strategia postępowania . . . 107
Zmiany polipowate: guzy łagodne . . . 108
Definicja . . . 108
Klasyfikacja łagodnych guzów żołądka . . . 108
Częstość występowania . . . 108
Rozpoznanie . . . 108
Zmiany polipowate: kryteria rozpoznania
różnicowego . . . 109
Zmiany polipowate: polipy Elstera i polipy
hiperplastyczne . . . 110
Polipy Elstera . . . 110
Polipy hiperplastyczne . . . 110
Zmiany polipowate: ogniskowa hiperplazja i przewlekłe
nadżerki . . . 111
Ogniskowa hiperplazja . . . 111
Przewlekłe nadżerki . . . 111
Zmiany polipowate: gruczolak i rzadkie zmiany . . . 112
Gruczolak . . . 112
Heterotopowe gruczoły Brunnera . . . 112
Rakowiak . . . 112
Heterotopowa tkanka trzustkowa . . . 112
Zespół Peutza-Jeghersa . . . 112
Zmiany polipowate: postępowanie . . . 113
Leczenie i badania kontrolne . . . 113
Nowotwory złośliwe żołądka: rak żołądka i wczesny
rak żołądka . . . 114
Rak żołądka . . . 114
Wczesny rak żołądka . . . 114
Nowotwory złośliwe żołądka: zaawansowany
rak żołądka . . . 115
Klasyfikacja . . . 115
Nowotwory złośliwe żołądka: rozpoznanie
raka żołądka . . . 116
Rozpoznanie . . . 116
Leczenie . . . 116
Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka . . . 117
Aspekty kliniczne . . . 117
Rozpoznanie . . . 117
Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka,
leczenie . . . 118
Ocena zaawansowania i opcje terapeutyczne . . . 118
Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna:
aspekty kliniczne . . . 119
Przyczyny i wyniki badań . . . 119
Leczenie . . . 119
Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna:
rozpoznanie . . . 120
Żołądek operowany . . . 121
Sytuacje szczególne . . . 121
Schemat badania . . . 121
Żołądek operowany: zmiany i choroby wykrywalne
endoskopowo . . . 122
Gastropatia spowodowana zarzucaniem treści
zasadowej do żołądka . . . 122
Refluksowe zapalenie przełyku . . . 122
Zwężenia . . . 122
Wrzody . . . 122
„
2007-06-01 21:18:01
Spis treści
Rozpoznanie . . . 136
Zmiany polipowate w dwunastnicy . . . 137
Klasyfikacja . . . 137
Zmiany polipowate w dwunastnicy: rozpoznanie . . . 138
Celiakia, choroba Crohna i choroba Whipple’a . . . 139
Celiakia . . . 139
Rozpoznanie . . . 139
Choroba Cohna . . . 139
Choroba Whipple’a . . . 139
Uchyłki dwunastnicy . . . 140
Aspekty kliniczne . . . 140
Umiejscowienie . . . 140
Rozpoznanie . . . 140
Zmiany w dwunastnicy związane z chorobami
otaczających narządów . . . 141
Narządy przyległe . . . 141
4
Endoskopia zabiegowa i nowoczesne
metody diagnostyczne . . . 142
Przegląd możliwości endoskopii zabiegowej . . . 144
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego:
występowanie i objawy . . . 145
Występowanie . . . 145
Przyczyny . . . 145
Objawy . . . 145
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego:
leczenie wstępne . . . 146
Uzyskanie stabilizacji hemodynamicznej . . . 146
Utrzymanie drożności dróg oddechowych i odpowiedniej
wentylacji . . . 146
Identyfikacja źródła krwawienia i zatrzymanie
krwawienia . . . 146
Krwawienie z żylaków przełyku lub żylaków dna żołądka:
leczenie farmakologiczne i tamponada balonowa . . . 147
Metody leczenia . . . 147
Farmakologiczne leczenie krwawienia z żylaków
przełyku . . . 147
Tamponada balonowa . . . 147
Krwawienie z żylaków przełyku: skleroterapia . . . 148
Leczenie endoskopowe . . . 148
Skleroterapia polidokanolem . . . 148
Krwawienie z żylaków przełyku: opaskowanie . . . 149
Skleroterapia żylaków dna żołądka, TIPS, leczenie
operacyjne . . . 150
„
Przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie
wrotno-systemowe (TIPS) . . . 150
Leczenie operacyjne . . . 150
Krwawienie z wrzodu: leczenie nieoperacyjne . . . 151
Występowanie i objawy . . . 151
Nieoperacyjne metody lecznicze . . . 151
Wskazania do leczenia endoskopowego . . . 151
Krwawienie z wrzodu: klasyfikacja Forresta . . . 152
Krwawienie z wrzodu: leczenie farmakologiczne
i ostrzykiwanie . . . 153
Leczenie farmakologiczne krwawienia z wrzodu . . . 153
Techniki endoskopowe . . . 153
Metody iniekcyjne . . . 153
Krwawienie z wrzodu: zakładanie klipsa hemostatycznego
i metody termiczne . . . 154
Zakładanie klipsa hemostatycznego . . . 154
Metody termiczne . . . 154
Krwawienie z wrzodu: postępowanie po uzyskaniu
pierwotnej hemostazy i w szczególnych sytuacjach . . . 155
Postępowanie po uzyskaniu pierwotnej hemostazy . . . 155
Hemostaza w zespole Mallory’ego-Weissa . . . 155
Hemostaza w krwawieniu z wrzodu Dieulafoya . . . 155
Hemostaza w krwotocznym zapaleniu żołądka . . . 155
Pobieranie materiału do badań . . . 156
Biopsja . . . 156
Rozmaz szczoteczkowy do badania cytologicznego . . . 156
Pobieranie płynu do badań . . . 156
Endoskopowe leczenie zmian przedrakowych
i wczesnego raka . . . 157
Leczenie chirurgiczne . . . 157
Leczenie endoskopowe . . . 157
Polipektomia . . . 157
Mukozektomia endoskopowa . . . 157
Terapia fotodynamiczna . . . 157
Usuwanie ciał obcych . . . 158
Występowanie i lokalizacja . . . 158
Objawy . . . 158
Zasady postępowania . . . 158
Usuwanie ciał obcych: rodzaje połykanych
przedmiotów . . . 159
Monety . . . 159
Kulki do gry . . . 159
Baterie . . . 159
Kawałki mięsa . . . 159
Fragmenty protez dentystycznych . . . 159
Igły, wykałaczki . . . 159
Przedmioty z dziurką . . . 159
Pierścień ochronny PEG . . . 159
Prezerwatywy wypełnione narkotykami . . . 159
Zakładanie PEG: zasady, wskazania,
przeciwwskazania . . . 160
Zasada . . . 160
Sonda PEG . . . 160
Alternatywne metody zakładania PEG . . . 160
Wskazania . . . 160
Przeciwwskazania . . . 160
Świadoma zgoda . . . 160
Powikłania . . . 160
Przygotowanie . . . 160
Opieka po zabiegu . . . 160
Zakładanie PEG: technika (1) . . . 161
X
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:X Sek1:X
2007-06-01 21:18:01
Enteroskopia . . . 181
Sonda enteroskopowa . . . 181
Enteroskopia metodą push . . . 181
Enteroskopia śródoperacyjna . . . 181
Endoskopia kapsułkowa . . . 181
Spis treści
03
Zakładanie PEG: technika (2) . . . 162
Zakładanie PEG: technika (3) . . . 163
Zakładanie PEG: technika (4) . . . 164
Sonda dwunastnicza: umieszczanie przy wykorzystaniu
PEG . . . 165
PEJ, sytuacje wyjątkowe i związane z umieszczeniem
sondy . . . 166
Usuwanie PEG, zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167
Usuwanie PEG . . . 167
Zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167
Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (1) . . . 168
Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (2) . . . 169
Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (3) . . . 170
Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego,
zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171
Przyczyny i miejsca występowania . . . 171
Możliwości lecznicze . . . 171
Zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171
Rak przełyku . . . 171
Rak oskrzela . . . 171
Zwężenia łagodne . . . 172
Zwężenia pozapalne przełyku . . . 172
Zwężenie odźwiernika . . . 172
Spożycie substancji żrących . . . 172
Zweżenie po radioterapii . . . 172
Achalazja . . . 172
Fundoplikacja . . . 172
Zwężenie zespolenia . . . 172
Opaskowanie i skleroterapia żylaków . . . 172
Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:
metody rozszerzania . . . 173
Rozszerzanie metodą bougie . . . 173
Dylatacja balonowa . . . 173
Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:
nacinanie, protezy samorozprężalne . . . 174
Nacięcie zwężeń . . . 174
Protezy samorozprężalne . . . 174
Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:
protezowanie, laseroterapia . . . 175
Protezowanie . . . 175
Laseroterapia . . . 175
Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:
koagulacja i toksyna botulinowa . . . 176
Plazmowa koagulacja argonowa . . . 176
Wstrzyknięcie toksyny botulinowej . . . 176
Chromoendoskopia: roztwór Lugola . . . 177
Definicja i barwniki . . . 177
Roztwór Lugola . . . 177
Chromoendoskopia: błękit metylenowy . . . 178
Błękit metylenowy i nabłonek Barretta . . . 178
Chromoendoskopia: indygokarmin, zastosowanie
barwień przyżyciowych . . . 179
Indygokarmin . . . 179
Potencjalne zastosowanie barwień przeżyciowych
w górnym odcinku przewodu pokarmowego . . . 179
Endoskopia fluorescencyjna i endoskopia z powiększeniem
obrazu . . . 180
Zasady działania endoskopii fluorescencyjnej . . . 180
Endoskopia z powiększeniem obrazu . . . 180
Fluorescencja z zastosowaniem 5-ALA . . . 180
Dodatek
. . . 182
Schemat badania i opisu endoskopowego . . . 184
Lokalizacja zmian . . . 185
Opis zmian . . . 186
Indeks
. . . 189
XI
Rozdzial - poczatek - makieta.inSek1:XI Sek1:XI
„
2007-06-01 21:18:02
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards