Układ słonecny

advertisement
Układ słoneczny
Rozpocznij
Planety układu
słonecznego
Mapa
Merkury
Wenus
Ziemia Mars
Jowisz
Saturn Uran
Neptun Sprawdź co wiesz
Merkury – najmniejsza i najbliższa
Słońcu planeta Układu Słonecznego.
Jako planeta wewnętrzna znajduje się
dla ziemskiego obserwatora zawsze
bardzo blisko Słońca, dlatego jest
trudna do obserwacji. Mimo to należy
do planet widocznych gołym okiem .
Merkurego dojrzeć można jedynie tuż
przed wschodem lub tuż po zachodzie
Słońca. Ukształtowaniem powierzchni
Merkurego przypomina Księżyc i
praktycznie pozbawiony jest atmosfery.
Temperatura powierzchni waha się od
−183 °C do 427 °C. W przeciwieństwie
do Księżyca, planeta ma jednak duże
żelazne jądro, generujące pole
magnetyczne o natężeniu stukrotnie
mniejszym od natężenia ziemskiego
pola magnetycznego. Wielkość jądra
powoduje, że Merkury ma jedną z
największych gęstości spośród planet
Układu Słonecznego (nieznacznie
większą ma Ziemia). Merkury nie ma
naturalnych satelitów .
Powrót
Merkury
Wenus – druga biorąc pod uwagę jej
odległość od Słońca planeta Układu
Słonecznego. Jest trzecim pod względem
jasności ciałem niebieskim widocznym na
niebie, po Słońcu i Księżycu. Jej
obserwowana wielkość gwiazdowa sięga
-4,6m i jest wystarczająca, aby światło
odbite od Wenus powodowało
powstawanie cieni. W związku z tym, że
Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia,
zawsze jest ona widoczna w niewielkiej
odległości od niego. Odległość Wenus od
Ziemi waha się od 40 do 259 mln km.
Nazwa planety wzięła się od rzymskiej
bogini miłości, Wenus. Z uwagi na fakt, iż
na nocnym niebie widoczna jest ona
tylko przez pewien czas (ok. 3 godziny)
przed wschodem Słońca lub (ok. 3
godziny) po zachodzie Słońca nazywana
jest także Gwiazdą Poranną (Jutrzenką)
lub Gwiazdą Wieczorną.
Powrót
Wenus
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od
Słońca, a piąta co do wielkości planeta
Układu Słonecznego. Pod względem
średnicy, masy i gęstości jest to największa
planeta skalista Układu Słonecznego.
Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda
wszechoceanu zawarta w morzach i
oceanach; pozostałe 29,2% stanowią
kontynenty i wyspy. Niezbędnej do życia na
Ziemi wody w stanie ciekłym nie wykryto na
powierzchni innych ciał niebieskich.
Wnętrze Ziemi składa się z grubego
płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego
(generującego pole magnetyczne) oraz
stałego jądra wewnętrznego. Ziemia
oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami w
przestrzeni kosmicznej. Planeta wykonuje
jedno okrążenie wokół Słońca raz na każde
366,256 obrotów wokół własnej osi. Czas
jednego okrążenia wokół Słońca nazywa się
rokiem gwiazdowym i odpowiada 365,256
dniom czasu słonecznego. Nachylenie osi
Ziemi do prostej prostopadłej do
płaszczyzny orbity wynosi 23,45°, co
prowadzi do rocznych wahań oświetlenia,
które powodują m.in. występowanie pór
roku. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny
satelita – Księżyc.
Powrót
Ziemia
Saturn — gazowy olbrzym, szósta planeta
Układu Słonecznego pod względem oddalenia
od Słońca, druga po Jowiszu pod względem
masy i wielkości. Charakterystyczną jego cechą
są pierścienie, składające się głównie z lodu i
w mniejszej ilości z odłamków skalnych; inne
planety-olbrzymy także mają systemy
pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy,
ani tak jasny. Wg danych z lipca 2012 roku
znane są 62 naturalne satelity Saturna.
Promień Saturna jest około 9 razy większy od
promienia Ziemi. Chociaż jego gęstość to tylko
jedna ósma średniej gęstości Ziemi, ze
względu na wielokrotnie większą objętość
masa Saturna jest dziewięćdziesiąt pięć razy
większa niż masa Ziemi.
Powrót
Saturn
Mars – czwarta według oddalenia od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety
pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny –
Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy
obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawoczerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą
wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że
powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza.
Mars jest planetą wewnętrzną z cienką
atmosferą, o powierzchni usianej kraterami
uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia
Księżyca. Występują tu także inne rodzaje
terenu, podobne do ziemskich: wulkany,
doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres
obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy
niż Ziemi i wynosi 24gdziny 37minuty i
22sekund. Na Marsie znajduje się najwyższa
góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons
i największy kanion – Valles Marineris. Gładki
obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli
północnej obejmuje 40% powierzchni planety i
może być pozostałością ogromnego uderzenia.
W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest
geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
Powrót
Powierzchnia planety
Mars
Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od
Słońca i największa planeta Układu
Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza
niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem
dwa i pół raza większa niż łączna masa
wszystkich innych planet w Układzie
Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i
Neptunem tworzy grupę gazowych
olbrzymów, nazywaną czasem również
planetami jowiszowymi. Największa planeta
Układu Słonecznego składa się w trzech
czwartych z wodoru i w jednej czwartej z helu;
może posiadać także skaliste jądro złożone z
cięższych pierwiastków. Powierzchnię planety,
którą stanowią nieprzezroczyste wyższe
warstwy atmosfery, pokrywa kilka warstw
chmur, układających się w charakterystyczne
pasy widoczne z Ziemi. Najbardziej znanym
szczegółem jego powierzchni jest odkryta w
XVII wieku przy pomocy teleskopu Wielka
Czerwona Plama, będąca antycyklonem o
średnicy większej niż średnica Ziemi. Wokół
planety istnieją słabo widoczne pierścienie i
potężna magnetosfera. Posiada co najmniej 66
księżyców. Cztery największe, zwane
galileuszowymi, odkrył Galileusz w 1610.
Ganimedes, największy z księżyców, ma
średnicę większą niż planeta Merkury.
Powrót
Jowisz
Uran − gazowy olbrzym, siódma w kolejności
od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest
trzecią pod względem wielkości i czwartą pod
względem masy planetą naszego systemu.
Nazwa planety pochodzi od Uranosa, który był
bogiem greckim. Budową i składem
chemicznym przypomina Neptuna. Atmosfera
Urana, chociaż składa się głównie z wodoru i
helu, zawiera więcej zamrożonych substancji
lotnych (tzw. lodów) niż atmosfery większych
planet-olbrzymów.Jego atmosfera jest
najzimniejszą atmosferą planetarną w
Układzie Słonecznym; minimalna temperatura
to -224 °C. Atmosfera ma warstwową
strukturę, a wnętrze Urana składa się głównie
z lodów i skał. Jak inne planety-olbrzymy, Uran
posiada system pierścieni, magnetosferę i
liczne księżyce. System Urana ma unikalną
konfigurację wśród planet, gdyż jego oś obrotu
jest silnie nachylona i znajduje się prawie w
płaszczyźnie orbity planety, więc jego biegun
północny i południowy leżą tam, gdzie równik
większości innych planet. Widziane z Ziemi,
pierścienie Urana układają się wokół planety
jak tarcza łucznicza, a księżyce planety krążą
wokół niej jak wskazówki zegara.
Powrót
Uran
Neptun – gazowy olbrzym, ósma, najdalsza od
Słońca planeta w Układzie Słonecznym. Nazwa
planety pochodzi od rzymskiego boga mórz
Neptuna. Wśród planet Układu Słonecznego jest
czwartą pod względem średnicy i trzecią pod
względem masy. Neptun jest ponad 17 razy
masywniejszy od Ziemi i trochę masywniejszy od
swojego bliźniaka, Urana, który ma masę prawie
15 razy większą od masy Ziemi. Krąży wokół Słońca
w odległości około 30 razy większej, niż dystans
Ziemia-Słońce. Jego symbol astronomiczny to ,
stylizowana wersja trójzębu Neptuna. Neptun
przypomina składem Urana, co odróżnia je od
większych gazowych olbrzymów, Jowisza i Saturna.
Atmosfera Neptuna, choć – podobnie jak na
Jowiszu i Saturnie – składa się głównie z wodoru i
helu wraz ze śladami węglowodorów i
prawdopodobnie azotu, zawiera większą ilość tzw.
„lodów”, czyli substancji lotnych w warunkach
ziemskich, takich jak woda, amoniak i metan.
Wnętrze Neptuna, podobnie jak Urana, składa się
głównie z lodów i skał. Ślady metanu w
zewnętrznych obszarach planety przyczyniają się
do nadania jej charakterystycznego niebieskiego
koloru. Ze względu na dużą odległość od Słońca
zewnętrzna atmosfera Neptuna jest jednym z
najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym;
temperatura na szczytach chmur jest bliska −214
°C. Jednak w centrum planety temperatura sięga
około 5100 °C.
Powrót
Neptun
Sprawdź co wiesz
W teście sprawdź, co wiesz. Będziesz musiał
kliknąć poprawne odpowiedzi, nie można
dotykać liter które nie są na niebiesko bądź
ciemnoróżowo ani tła. Na koniec otrzymasz
wynik w postaci ułamków zwykłych.
Rozpocznij
Pytanie 1
Z czego się składają pierścienie Saturna?
Z odłamków lodu i skał
Z gazu
Z pary wodnej odbijającej światło
Pytanie 2
Kiedy można dojrzeć planetę Merkury?
O drugiej w nocy
Po południu
Tuż przed wschodem słońca i tuż po zachodzie
Słońca
Pytanie 3
Jak inaczej nazywa się Wenus?
Gwiazda piękna
Gwiazda wieczorna bądź Gwiazda poranna
Gwiazda miłości
Pytanie 4
Ile procent powierzchni Ziemi zajmują oceany?
70,8%
50,5%
30,7%
Pytanie 5
Na jakiej planecie znajduje się największa góra w
Układzie Słonecznym?
Na Marsie
Na Ziemi
Na Jowiszu
Pytanie 6
Jaka planeta jest najdalej od Słońca?
Mars
Neptun
Saturn
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Zła odpowiedź!
Spróbuj ponownie
Mapa układu słonecznego
Powrót
Gratulacje
• Udało ci się odpowiedzieć na wszystkie
pytania.
Download