Psychologiczne aspekty cukrzycy dott. Joanna Okulska

advertisement
Psychologiczne aspekty cukrzycy
dott. Joanna Okulska, psycholog
Pojawienie się choroby przewlekłej jest bezsprzecznie wydarzeniem, które burzy dotychczasową równowagę
zarówno na poziomie biologicznym, jak i psychicznym. Diagnoza cukrzycy zmusza pacjenta do rozstania
się z obrazem własnego ciała sprzed choroby. Dochodzi do głosu nowa wizja siebie samego, to jest osoby
chorej. Siłą rzeczy więc pojawia się poczucie straty.
Zaakceptowanie sytuacji choroby jest procesem, który wymaga czasu i wysiłku, i jest porównywalny z
doświadczeniem żałoby po stracie bliskiej osoby.
Należy zmierzyć się z faktem, że cukrzyca jest chorobą nieuleczalną (zmiana jaką za sobą niesie jest więc
bezpowrotna i nieodwracalna), postępującą, wymagającą codziennie naszego czasu i zaangażowania, a jej
przebieg zależy w dużej mierze od naszego stylu życia, który z kolei znacząco się zmienia ze względu na
chorobę. Jednym słowem nic nie jest już tak samo jak przedtem.
Leczenie cukrzycy jest bardzo złożonone i w dużym stopniu związane z czynnikami natury psychologicznej,
jako że stan psychiczny pacjenta znacząco przyczynia sie do zastosowania się do zaleceń lekarskich.
Pacjenci, u których zdiagnozowano cukrzycę zmagają się z silnym lękiem przed utratą kontroli nad chorobą i
nad własnym życiem. Diagnoza jest bowiem związana z bolesnym uświadomieniem sobie niechcianej i
wszechogarniającej zmiany. Z dnia na dzień pojawia sie totalna zależność od leczenia, które zaburza
dotychczasowy styl życia. Dominującym uczuciem jest poczucie straty.
Wystąpienie cukrzycy zwiększa w istotny sposób podatność pacjentów na depresję (cierpi na nią ponad 20%
diabetyków, a niektórzy autorzy mówią wręcz o 30 %) i zaburzenia lękowe (pojawiają sie one u ponad 30%
pacjentów). Warto zauważyć, że depresja jest jednym z podstawowych czynników, które w niekorzystny
sposób wpływają na wyniki leczenia. Zwłaszcza ci pacjenci, którzy odczuwają bezradność wobec przebiegu
choroby, jak również ci, którzy mają poczucie nieskuteczności stosowanej terapii, są na nią podatni.
Również lęk ma tutaj istotne znaczenie, gdyż jego nadmiar powoduje pojawienie się błędnego koła: wpływa
na hiperglikemię, i na odwrót, hiperglikemia wpływa na wzrost poziomu odczuwanego lęku.
Oprócz emocji, wynikających z diagnozy, w grę wchodzą także myśli pacjenta na temat przyczyn choroby i
wynikające z nich uczucia. Nierzadko mamy do czynienia z poczuciem winy, jak gdyby choroba była karą za
niewłaściwy styl życia.
Negatywne emocje dość często skutkują brakiem współpracy z lekarzem. Warto więc przyjrzeć się z bliska
przeżyciom pacjenta, gdyż w aktywny sposób wpływają one na przebieg terapii i na jakość życia. Wsparcie
psychologiczne jest istotnym elementem procesu leczenia i przystosowania do życia z cukrzycą. Zwykle
polega ono na wypracowaniu i wzmocnieniu w pacjencie poczucia wpływu na przebieg choroby.
dott. Joanna Okulska, psycholog
tel.+39 3338096049
via Sannio, 37, Rzym
www.facebook.com/PolskiPsychologRzym
Dott. Joanna Okulska jest polskim psychologiem, członkiem Ordine degli Psicologi del Lazio.
Zajmuje się m.in. leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń lękowych i uzależnień oraz wsparciem
psychologicznym w chorobach przewlekłych i przygotowaniem psychologicznym do zabiegów
chirurgicznych. Pracuje zarówno w języku polskim jak i włoskim. Przyjmuje, po uprzednim
umówieniu się, w prywatnym gabinecie przy via Sannio 37, w dzielnicy San Giovanni.
Dane kontaktowe:
dott. Joanna Okulska
+39 3338096049
www.facebook.com/PolskiPsychologRzym
Download