Prezentacja multimedialna

advertisement
W roku 2009 legalnie
zabito w polskich szpitalach
538 dzieci.
510 z nich z powodu
podejrzenia o to, że są chore.
Liczba aborcji od lat wzrasta.
Przedstawiając rówieśnikom
tę prezentacje chcielibyśmy
zapoznać ich z tematem
aborcji oraz podać
wskazówki, jak zapobiec
usuwaniu ciąży.
 O aborcji
 Konsekwencje
 Aborcja a poronienie
 Aborcja w świetle prawa
 Kościół o aborcji
 „Przeżyła aborcję”
 Zapobieganie aborcji
Poronienie (wywołanie poronienia),
usunięcie ciąży. W efekcie dochodzi
do śmierci zarodka lub płodu.
To bezpardonowa i "wroga" inwazja w dwa
organizmy - poczętego dziecka i jej matki. Po tak
brutalnej ingerencji organizm matki jest narażony
na szereg negatywnych następstw, mogących
prowadzić nawet do zgonu.
Fizyczno-biologiczne
1. krwotoki
2. zakrzepy (mogące powodować
zapalenia żył i innych organów
wewnętrznych, a także - zator płuc)
3. infekcje zakażenia krwi
4. powikłania (niepłodność,
zaburzenia w miesiączkowaniu)
5. komplikacje w przypadku kolejnej
ciąży (samoistne poronienie,
niewydolność szyjki macicy)
6. śmierć matki
Psychiczne
1. depresja mogąca - w niektórych
przypadkach - prowadzić do
wrogości wobec kolejnych dzieci
2. osłabienie więzi rodzinnych i
"instynktu macierzyńskiego"
3. bolesne wspomnienia
4. wyrzuty sumienia
Aborcja
Poronienie
Charakter
proces sztuczny, celowy,
wymuszony np. lekami
proces samoistny,
spontaniczny, naturalny
Przyczyny
różne powody wykonywania, w
tym medyczne (ciąża stanowi
zagrożenie dla życia matki)
wady wrodzone zarodka lub
płodu, choroba przyszłej
matki, wypadek, przyczyna
może pozostać nieznana
Różnice
ingerencja z zewnątrz (np.
bezpośrednio do jamy macicy),
aby zniszczyć i usunąć zarodek
lub płód
wydalenie embrionu* lub
przedwczesne urodzenie
poczętego dziecka;
samoistne zakończenie ciąży
przed 22 tygodniem jej
trwania
Zarodek/Płód
żyje w momencie przystąpienia
do aborcji
uprzednio obumarły
wewnątrz macicy
Embrion - organizm ludzki lub zwierzęcy rozwijający się z zapłodnionego jaja; zarodek
Ustawa z 1997 r. ograniczyła dostęp do zabiegów przerywania
ciąży - odtąd można dokonywać legalnej aborcji przy
zaistnieniu jednej z określonych przesłanek:
 ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej
 duże prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu
 ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
Od 1996 r. ustawa dopuszczała przerywanie ciąży również gdy
kobieta ciężarna znajduje się w trudnej sytuacji.
Dekalog
V. Przykazanie „Nie zabijaj”
Katechizm Kościoła Katolickiego
"Życie ludzkie od chwili poczęcia winno być szanowane i chronione w sposób
absolutny. Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde
spowodowane przerwanie ciąży. (...) Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy
zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym."
 Część I
 Część II
Jak zapobiec aborcji?
Pomimo tak młodego wieku każdy z nas może sprawić, aby
ten okrutny zabieg był wykonywany coraz rzadziej!
Co należy robić?
Wystarczy, że poinformujemy osoby pełnoletnie o
możliwości całkowitego zakazu wykonywania aborcji. W
ostatnim czasie wielu parafiach, urzędach gminy pojawiły
się listy, na które można się wpisać (za okazaniem dowodu
osobistego) , aby zapobiec usuwaniu ciąży. Tak więc
powiedzmy o tym naszym rodzicom, starszym znajomym!
Nie bądźmy obojętni wobec aborcji!
Do prezentacji wykorzystaliśmy materiały z
następujących stron internetowych:
 http://www.aborcja.strony.pl/
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja .
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards