kukurydza na ziarno

advertisement
Kalkulacja kosztów produkcji kukurydzy na ziarno - wrzesień 2015
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ilość
PRODUKCJA TOWAROWA
jednolita płatność obszarowa
płatność za zazielenienie
RAZEM PRODUKCJA
KOSZTY BEZPOŚREDNIE:
NASIONA
NAWOŻENIE:
N
P2O5
K2O
Wapno nawozowe (1/4 dawki)
Obornik
RAZEM NAWOZY
OCHRONA:
Maister 310 WG
Karate Zeon 050 EC
63,2
RAZEM OCHRONA
KOSZTY OPAKOWAŃ
Najem siły roboczej- przygotowanie do sprzedaży
INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA
KOSZTY POŚREDNIE
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE i POŚREDNIE
WARTOŚĆ DODANA BRUTTO
AMORTYZACJA
WARTOŚĆ DODANA NETTO
CZYNSZE, ODSETKI, PRACA NAJEMNA
KOSZTY OGÓŁEM
DOCHÓD NETTO Z 1 HA
WSKAŹNIK OPŁACALNOŚCI
Poziom plonów zapewniający zwrot kosztów prod.
Koszt produkcji 1 dt
Cena
w zł
63,2
Wartość
Ilość
w zł
48
3 034 85
445
299
xx
3 777 85
Cena Wartość
Ilość
w zł
w zł
48
4 080 100
445
299
xx
4 824 100
Cena Wartość
w zł
w zł
48
4 800
445
299
xx
5 544
1,6
350,00
560
1,6
350,00
560
1,6
350,00
560
120
60
0
1
30
xx
3,68
3,98
2,65
112,00
0,00
xx
441 130
239 80
0 125
112
1
0 30
792 xx
3,68
3,98
2,65
112,00
0,00
xx
478
318
332
112
0
1 240
147
96
162
1
30
xx
3,68
3,98
2,65
112,00
0,00
xx
541
382
430
112
0
1 464
1
155,13
1
0,2
155,13
201,92
155,13
201,92
xx
0,45
xx
xx
0,45
155
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
0
1
0,2
xx
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
0
xx
xx
0,45
155
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196
0
1 264
2 771
1 006
1 940
4 711
-934
1 593
-2 527
624
6 928
-3 151
55
144
110
85
xx
xx
1 700
3 695
1 128
2 587
6 282
-1 458
2 125
-3 583
831
9 239
-4 415
52
192
109
100
xx
xx
63,2
xx
xx
20
40%
xx
28%
23%
9%
100%
20
40%
xx
28%
23%
9%
100%
20
40%
xx
28%
23%
9%
100%
2 000
4 220
1 324
2 954
7 174
-1 630
2 426
-4 056
949
10 549
-5 005
53
220
105
a. Przyjęte ceny produktu na podstawie notowań ŁODR-BRATOSZEWICE z rynku hurtowego - Łódź ul. Zjazdowa,IGRiT
b. Ceny środków ochrony na podstawie notowań ŁODR Bratoszewice Oddział Kościerzyn
c. Ceny nawozów (czysty składnik) na podstawie notowań ŁODR-BRATOSZEWICE
d.Narzut kosztów pośrednich i innych przyjęto wg wyników rachunkowości rolnej FADN 2010 dla grupy gospodarstw o powierzchni 20-30 ha
prowadzących produkcję roślinną polową( bez sadów i warzyw ).
e.Poziom plonów przyjęto: wg danych GUS za2014, wg technologii standardowej , wg technologii intensywnej
ŁODR Bratoszewice
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards