Światowy Dzień Bez Papierosa

advertisement
Szkodliwość palenia tytoniu
Dym tytoniowy zawiera ponad 4 000 związków chemicznych,
w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz
szereg środków toksycznych.
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Bristolu
wykazały, że przeciętny palacz żyje 10 lat krócej niż osoba
niepaląca. Każdy papieros zabiera 11 minut życia!
Palenie tytoniu niesie za sobą poważne
zdrowotne. Palacze są szczególnie narażeni na:
skutki
Choroby układu oddechowego – rozedmę płuc,
przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc, raka języka,
raka wargi, raka jamy ustnej, raka krtani, raka tchawicy,
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową,
gruźlicę.
Choroby układu krążenia – chorobę niedokrwienną serca, zawał mięśnia sercowego,
miażdżycę zarostową kończyn dolnych, nadciśnienie tętnicze, tętniaka aorty.
Inne choroby: raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka przełyku, wrzody żołądka oraz
dwunastnicy, przepukliny jelitowe, choroby oczu (katarakty, niedowidzenia, degenerację
plamkową), impotencję, upośledzenie płodności.
Bierne palenie
Bierne palenie to wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym
samym pomieszczeniu. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż boczny
strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20
razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Wdychanie dymu wydychanego
przez palaczy, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca.
Dym papierosowy zawiera także wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie
oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego,
a także uczulenia i w konsekwencji astmę. Ponadto dym tytoniowy wpływa negatywnie na
osoby niepalące poprzez osłabienie ich zdolności do pracy, zmniejszenie wydajności,
pogorszenie samopoczucia.
Rzucanie palenia
O pomoc można zwrócić się do poradni dla osób chcących rzucić palenie oraz do lekarza
rodzinnego.
Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej telefonicznie przez
Poradnię Pomocy Palącym: 0 801 108 108
Działania edukacyjne w zakresie palenia tytoniu
W odpowiedzi na niepokojącą sytuację w obszarze palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży,
Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu” realizuje trzy programy edukacyjne propagujące modę na niepalenie. Ich celem jest
zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie wśród uczniów oraz ich wiedzy
na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu.



Pierwszy z programów – „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest w
przedszkolach i stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu
tytoniowego. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie
świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego
zdrowia w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Drugi program – „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych i w ramach edukacji antytytoniowej odnosi się do biernego
palenia wśród dzieci. Kształtuje u najmłodszych postawy odpowiedzialności za
własne zdrowie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich
palą. Uświadamia, że nie tylko czynne, ale i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
Trzeci program – „Znajdź właściwe rozwiązanie” jest adresowany do uczniów
starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Celem programu jest zwiększanie
wśród uczniów odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postawy
wspierania ludzi, którzy pragną zerwać z nałogiem.
Przygotowano na podstawie: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/tyton/
Download