Na czym polega szkodliwość palenia tytoniu

advertisement
Na czym polega szkodliwość palenia
tytoniu
Dąbrowa Górnicza 2011
Składniki dymu tytoniowego
• Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków
chemicznych, z tego ponad 40 to substancje
rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie
do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych
osób, które przebywają w pomieszczeniach, gdzie
występuje dym tytoniowy (tzw. palenie bierne )
Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących
w dymie tytoniowym:
• Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów
• Amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów
• Arsen – stosowany także jako popularna trutka na
szczury inne gryzonie
Składniki dymu tytoniowego
• Benzoapiren – związek o właściwościach
rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle
chemicznym
• Butan – gaz pędny, używany do wyrobu benzyny
• Chlorek winylu – związek używany do produkcji plastiku
• Ciała smołowate – są odpowiedzialne za powstawanie
nowotworów złośliwych u człowieka
• Cyjanowodór- kwas pruski, gaz używany przez
hitlerowców w komorach gazowych do masowego
ludobójstwa
• DDT- insektycyd polichorowy
Składniki dymu tytoniowego
• Dibenzoakrydyna – używana przy produkcji
barwników..Posiada właściwości rakotwórcze
• Dimetylonitrozoamina – związek wykorzystywany w
przemyśle chemicznym
• Fenole – niszczą rzęski nabłonka wyścielającego
oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez
człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed
przenikaniem przez ich ściany substancji i związków
chemicznych oraz mikroorganizmów np. wirusów.
• Kadm – silnie trujący metal o właściwościach
rakotwórczych.
Składniki dymu tytoniowego
• Formaldechyd – związek stosowany stosowany m.in.
•
•
•
•
do konserwacji preparatów biologicznych
Metanol- silnie trujący środek chemiczny nużywany do
produkcji benzyn silnikowych
Naftyloamina – wchodzi w skład barwników, używanych
w przemyśle drukarskim. Posiada właściwości
rakotwórcze
Polon – radioaktywny pierwiastek, odkryty przez M.
Curie Skłodowską, posiada właściwości rakotwórcze
Piren – związek używany w syntezie organicznej
Składniki dymu tytoniowego
• Nikotyna – działa obkurczająco na ściany naczyń
krwionośnych w tym także naczyń wieńcowych
zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi ,jest
odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji
serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływ na
gen p53 , który powstrzymuje niekontrolowany rozwój
komórek, czyli powstawanie nowotworów
• Tlenek węgla (czad,CO) – zmniejszając zawartość tlenu
we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i
dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu
człowieka . Jest to związek będący bezpośrednią
przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożaru
Palenie Tytoniu silniejsze niż
zdrowy rozsądek
• Uzależnienie od nikotyny powoduje, że rzucenie palenia
jest niezwykle trudne. Dziś w Polsce pali ponad 9
milionów ludzi. Wiedzą oni że zatruwają siebie, bliskich a
jednak ciągle sięgają po papierosa. Palenie tytoniu
bowiem to nie tylko fatalny nałóg, ale także
skomplikowane zjawisko biologiczne. Mechanizm
uzależnienia znajduje się w ludzkim mózgu. Pod
wpływem nikotyny wydziela on liczne związki chemiczne.
Jednym z nich jest dopamina, która powoduje
odczuwanie przyjemności z palenia. Nie zapewnia
jednak stałego poziomu doznań i dlatego pojawia się
zjawisko głodu nikotynowego. Inny związek chemiczny –
noradrenalina wprowadza w stan ożywienia i
pobudzenia. W momencie słabnięcia jej działania
człowiek odczuwa złość frustrację- typowe objawy
abstynencji nikotynowej. Objawy nałogu nikotynowego
są podobne do objawów uzależnienia od heroiny,
kokainy, czy alkoholu. Badania dowodzą, że nikotyna
Składniki dymu tytoniowego
• Zanim powstanie papieros , do tytoniu dodaje się wiele
aromatów ,a także substancji konserwujących często o
nieznanym, utajnionym przez producentów składzie
chemicznym. np. specjalne sole powodują , że papieros
stale się tli , amoniak zmieniając pH biologicznie,
uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja poprawia smak, a
gliceryna zachowuje świeżość tytoniu
• Wchłanianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w
układzie oddechowym, a także w przewodzie
pokarmowym jako rezultat połykania śliny. składniki
dymu przenikają do krwiobiegu i są rozprowadzane po
całym organizmie
Wpływ palenia na narządy człowieka
• NERKI I PĘCHERZ MOCZOWY Istnieje udowodniony
związek pomiędzy paleniem tytoniu a zapadalnością na
raka pęcherza moczowego i nerki. Ryzyko wystąpienia
raka pęcherz moczowego u palaczy jest przeciętnie 5
razy większe niż u osób niepalących i zależy od ilości
wypalanych papierosów.
• ŻOŁĄDEK i DWUNASTNICA Palenie tytoniu pełni
istotną rolę w powstawaniu wrzodu żołądka i
dwunastnicy. Prowadzone badania wykazały dodatnia
zależność pomiędzy czasem palenia tytoniu a
pojawieniem się w/w chorób.
Wpływ palenia na narządy człowieka
• PŁUCA Palacze tytoniu 20- krotnie częściej umierają z
powodu rozedmy płuc i przewlekłego zapalenia oskrzeli
niż osoby niepalące. Wśród 10 chorych na raka płuc 9
paliło papierosy. Ryzyko wystąpienia raka płuc w
znaczący sposób rośnie wraz z długością okresu palenia
tytoniu dla wszystkich typów raka płuc. Rak płuc jest
nowotworem złośliwym, w 90 procentach
spowodowanym paleniem tytoniu. W Polsce na raka płuc
umiera co roku ok. 20 tysięcy osób, z czego 17 tys. to
mężczyźni.
Wpływ palenia na narządy człowieka
• Ryzyko zachorowania zwiększa również kontakt z
toksycznymi związkami chemicznymi, takimi jak azbest,
związki chromu, kobaltu, arsenu, substancje zawarte w
asfalcie, pochodne ropy naftowej). Powstawaniu choroby
sprzyja też przewlekłe spastyczne zapalenie oskrzeli.
Wpływ palenia na narządy człowieka
• Choroba przez długi czas rozwija się skrycie.
W chwili rozpoznania często jest już na tyle
zaawansowana, że szanse spowolnienia
choroby i wyleczenia pacjenta drastycznie
maleją. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Im
wcześniejsze wykrycie choroby, tym większe
szanse chorego na wyleczenie.
Wpływ palenia na narządy człowieka
• Objawy
• uporczywy kaszel lub chrypa trwające dłużej niż 1
miesiąc
• plwocina z krwią
• świszczący oddech
• nawracające zakażenia dolnych dróg oddechowych
• ból w klatce piersiowej
• narastająca duszność
Wpływ palenia na narządy człowieka
• Podstawowym badaniem, które wykonuje się przy
podejrzeniu raka płuca, jest „zwykłe” zdjęcie klatki
piersiowej, najlepiej w dwu pozycjach. Następnie
wykonuje się badanie tomografii komputerowej, co
pozwala lekarzom dokładnie ocenić cechy guza
(lokalizację, wpływ na otaczające tkanki, wielkość,
ewentualnie powiększenie węzłów chłonnych i in.), co
bezpośrednio przekłada się na propozycję leczenia.
• Wycięcie fragmentu albo całego płuca, leczenie
naświetlaniami, podawanie leków niszczących komórki
nowotworowe to najczęściej stosowane metody leczenia
raka płuca.
Rak płuca na rtg klatki piersiowej
Rak płuca na tomografii klatki
piersiowej
Płuco palacza (białe to rak, czarne świadczy,
o tym że pacjent palił.)
Bierne palenie tytoniu
• Wdychanie dymu papierosowego, czyli bierne palenie
jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny
strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej
dwutlenku węgla i 4 razy więcej niż dym wydychany
przez aktywnych palaczy. Wdychanie bocznego
strumienia dymu tytoniowego lub dymu wydychanego
przez palaczy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc i
chorób serca. Boczny strumień. Dymu tytoniowego
zawiera także wiele substancji alergizujących,
powodujących łzawienie ,oczu, podrażnienie błony
śluzowej nosa, kaszel a także uczulenia i w
konsekwencji astmę.
Atomowy smog
• Palaczom szkodzi nie tylko nikotyna, czy dioksyny, ale
także substancje radioaktywne zawarte w dymie
papierosowym. Wypalając dwie paczki papierosów
dziennie w ciągu roku można otrzymać aż 4 razy
większą dawkę promieniowania jonizującego niż ta,
którą otrzymali w ciągu 2 lat od katastrofy w Czarnobylu
mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejonów Polski.
• Na podstawie badań prowadzonych w Uniwersytecie
Gdańskim stwierdzono, że osoba wypalająca półtorej
paczki papierosów dziennie otrzymuje w ciągu 1 roku
taką dawkę promieniowania jonizującego, jakby przeszła
300 badań rentgenowskich. Wiadomo, że tego typu
badania nie powinny być robione częściej niż 1-2 razy w
roku.
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards