Zdrowie kontra papierosy!!!

advertisement
Zdrowie kontra papierosy!!!
Marta Bączkowska
Klasa Id
Najbardziej szkodliwe składniki
występujące w dymie tytoniowym :
 Nikotyna – należące do grupy związków najsilniej trujących,
wywiera szkodliwy wpływ na wiele narządów, w szczególności na
serce, naczynia krwionośne, przewód pokarmowy. Powoduje
zwężenie naczyń krwionośnych, z czasem przyczyniają się do
niedokrwienia serca i naczyń krwionośnych
 Tlenek węgla (czad) – trujący gaz powstający podczas spalania
tytoniu. Czad, łącząc się z hemoglobiną krwinek czerwonych,
utrudnia transport tlenu do tkanek. Powoduje to niedotlenienie
organizmu. Narządami szczególnie wrażliwymi na niedostateczną
ilość tlenu są mózg oraz serce. Dłuższy okres palenia tytoniu
może prowadzić do zawałów serca czy udarów mózgu.
 Substancje drażniące – działają na błony śluzowe wyścielające
drogi oddechowe, powodując ich stany zapalne (przewlekłe nieżyty
nosa), objawiające się charakterystycznym kaszlem. Z czasem
następują zmiany w płucach, np. rozedma płuc prowadząca do
skrócenia i spłycenia oddechu.
 Substancje smołowate – tworzące się podczas spalania tytoniu,
wywołujące raka języka, krtani, płuc, pęcherza moczowego.
Przykłady chorób związanych z
długotrwałym paleniem tytoniu
 przewlekłe zapalenie oskrzeli
 rozedma płuc
 stany zapalne oraz wrzody żołądka
 choroba wieńcowa
 rak płuc, jamy ustnej, gardła, krtani, pęcherza
moczowego
 uszkodzenia płodu
Palenie bierne
Bardzo niebezpieczne dla zdrowia jest tzw. palenie
bierne, czyli wdychanie dymu tytoniowego
pochodzącego z papierosów wypalanych przez inne
osoby. Dym taki zawiera więcej nikotyny, ciał
smolistych i tlenku węgla niż dym wdychany przez
samego palącego.
Rak płuc
 Najczęstszy nowotwór złośliwy
występujący u mężczyzn. Aż
85% przypadków zachorowań
na raka płuc ma związek z
paleniem.
Prawdopodobieństwo rozwoju
tej choroby wzrasta z
długością palenia oraz ilością
wypalanych dziennie
papierosów.
Płuca palacza
Z lewej strony widzimy
płuca zdrowe, a z
prawej strony są płuca
palacza.
Aorta palacza
AORTA 32 - LETNIEGO
PALACZA
Dym tytoniowy sprawia, że na
ściankach Twojej aorty
odkładają się złogi tłuszczu.
Każdy papieros przybliża Cię
do zawału serca lub wylewu.
Chyba, że rzucisz palenie
Mózg palacza
To uszkodzenie mózgu jest
wynikiem działania dymu
tytoniowego. W następstwie
wylewu możesz stracić
wzrok, zostać sparaliżowany,
a nawet umrzeć. Chyba, że
rzucisz palenie
Mamo, tato - nie pal !!!
Dzieci chcą oduczyć rodziców
palenia papierosów Fajka
niepokoju Nowa akcja: dzieci
chcą oduczyć rodziców
palenia papierosów.
Dziewięć milionów Polaków
pali nałogowo. Palenie
powoduje choroby, ale też
samo zostało uznane za
chorobę neurologiczną. Są
na nią nowe sposoby.
Na co ma wpływ papieros
DZIEŃ BEZ PAPIEROSA
31 maja każdego roku obchodzony jest światowy
dzień bez papierosa.
Rocznie Polacy wydają na papierosy około 16
MILIARDÓW ZŁOTYCH (to 640 razy tyle, ile np.
w 2004 roku zebrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy). Problem z palaczami
polega na tym, że szkodzą nie tylko sobie, lecz
także otoczeniu, a najlepszą metodą
zaprzestania palenia jest dotarcie do przyczyn,
które powodują, że papieros kojarzy się
palaczom z chwilą... wytchnienia i uspokojenia stresu, napięcia, pośpiechu, złej organizacji,
wykonywania zbytecznych czynności i
marnowania czasu na błahostki - ZMIANY
SPOSOBU ŻYCIA...
Bez tego motywacje zdrowotne, religijne ,
finansowe i inne oraz restrykcje prawne okazują
się zbyt słabe...
Kiedy ludzie umierają z głodu, ziemie uprawne
zajęte są pod uprawę tytoniu - jednym z wielu
przejawów złej organizacji społeczeństwa,
przejawiającego się niezdrowym modelem życia,
odżywiania, spędzania czasu wolnego, brakiem
dostępu do wiedzy i informacji, marnowaniem
zasobów, zanieczyszczeniem środowiska,
postępującym zubożeniem mimo nadprodukcji...
Jednym z najpoważniejszych czynników zagrożenia
zdrowia społeczeństwa, a jednocześnie
możliwym do zmiany, jest palenie tytoniu.
Mimo świadomości niosącego za sobą
zagrożenia jest to bardzo często spotykany
nawyk wśród dorosłej populacji, jednak
szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest
rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród
kobiet, młodzieży a nawet dzieci.
Epidemia chorób wynikających z palenia
tytoniu jest głównym przykładem zmian
epidemiologicznych w okresie ostatniego 30lecia.
Na podstawie obecnego stanu wiedzy wiemy,
że palenie tytoniu jest przyczynowo związane z
trzema głównymi grupami schorzeń
odpowiedzialnych za umieralność.
Gdy rzucisz palenie to:
* po 2 godzinach organizm pozbędzie się
nikotyny,
* po 6 godzinach zwolni się tętno i zmniejszy
ciśnienie krwi,
* po 12 - 24 godzinach organizm wydali
toksyczny tlenek węgla,
* po kilku dniach powróci smak i węch,
* po 3 godzinach wzrosną rezerwy
wentylacyjne płuc,
* po 2 miesiącach naczynia krwionośne
odzyskają elastyczność,
* po 5 miesiącach ryzyko powstania choroby
wieńcowej będzie takie samo jak dla osób
niepalących, znacznie zmniejszy się także
ryzyko zachorowania na raka.
Fundacje dla palaczy :
Dzień bez papierosa - obrazki
Źródła :
 www.zielonka.pl
 www.zieloni.w.pl
 www.rzuceniepalenia.pl
 www.promocjazdrowia.pl
 Podręcznik pt. ,,Biologia dla gimnazjum kl. II”
Spis treści
 Strona tytułowa
 Najbardziej szkodliwe składniki występujące w dymie













tytoniowym
Przykłady chorób związanych z długotrwałym paleniem tytoniu
Palenie bierne
Rak płuc
Płuca palacza
Aorta palacza
Mózg palacza
Mamo, tato – nie pal !!!
Na co ma wpływ papieros
Dzień bez papierosa
Fundacje dla palaczy
Dzień bez papierosa - obrazki
Źródła
Spis treści
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards