EPIDEMIOLOGIA PALENIA TYTONIU W POLSCE

advertisement
PROBLEM PALENIA TYTONIU
W POLSCE
ELŻBIETA MICHALAK WSSE OLSZTYN
OPRACOWANO NA PODSTAWIE RAPORTU WHO
I BADAŃ CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE.
EPIDEMIOLOGIA
29% POPULACJI Polaków pali codziennie co
stanowi ok. 9 ml ludności.







W roku 2007
34% MĘŻCZYZN paliło codziennie
2% okazjonalnie
Ekspalaczy 19%
23 % KOBIET pali codziennie
3% okazjonalnie
Ekspalaczki 10%
CZĘSTOŚĆ PALENIA



Mężczyźni palą średnio 18
papierosów dziennie.
Kobiety palą średnio 13
papierosów dziennie.
Kobiety i mężczyźni palą średnio po 23
lata swojego życia.
BIERNE PALENIE







80% PALĄCYCH PALI WŚRÓD NIEPALĄCYCH
48% PALIŁO W OBECNOŚCI DZIECI
27% PALIŁO W OBECNOŚCI KOBIET
W CIĄŻY
25% PLAKÓW JEST NARAŻONYCH NA
BIERNE PALANIE W DOMU
35% WDYCHA DYM W BARACH
31% W PUBACH
27% W DYSKOTEKACH I KLUBACH
MUZYCZNYCH (grupa 20-29 LAT).
PALENIE TYTONIU WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY



Rocznie próbuje palenia 180 000
nieletnich
500 dzieci zaczyna palić codziennie
¼ piętnastolatków pali regularnie
DLACZEGO MŁODZIEŻ PALI?




REKLAMA (BEZPOŚREDNIA W POLSCE
ZAKAZANA )
PALENIE W RODZINIE (RODZICE,
RODZEŃSTWO)
CIEKAWOŚĆ ( WSZYSTKIE NASTOLATKI
LUBIĄ EKSPERYMENTOWAĆ)
WPŁYW ŚRODOWISKA
RÓWIEŚNICZEGO
POSTAWY NASTOLATKÓW
WOBEC PALENIA
W WIEKU 13-15 LAT PRÓBĘ
PALENIA PODJĘŁO
 64% CHŁOPCÓW I 53% DZIEWCZĄT.
 53% CHCE RZUCIĆ PALENIE
 62% PODJĘŁO PRÓBĘ RZUCENIA
PALENIA
BIERNE PALENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY



4 MLN DZIECI WDYCHA DYM W DOMU
LUB MIEJSCACH PUBLICZNYCH
67% ŚRODOWISKA DOMOWEGO
NARAŻA DZIECI NA BIERNE PELENIE.
75 TYS. NOWORODKÓW RODZI SIĘ
Z ZESPOŁEM UZALEŻNIANIA OD
TYTONIU.
SKUTKI BIERNEGO PALENIA NA
DZIECI






NISKA MASA URODZENIOWA
ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH
UPOŚLEDZENIA FUNKCJI PŁUC
NAWARCAJĄCE CHOROBY UCHA
ŚRODKOWEGO
ASTMA
ZESPÓŁ NAGŁEGO ZGONU
NIEMOWLĄT.
Środowisko rozwojowe
i wychowawcze dzieci 5 i 6 letnich



Rodzina
Przedszkole
Grupa rówieśnicza



dziecko w pierwszych 5 latach życia
przyswaja sobie zachowanie matki
palącej jako nieodłączny element
zachowania.
W przedszkolu dzieci wzorują się na
zachowaniach nauczycieli
Dopiero w okresie dorastania wzorują
się na postawach rówieśniczych.
Program
„Czyste powietrze wokół nas”


Wersja pilotażowa wdrożona w 1997
roku w Przedszkolu nr 1 w Ząbkach.
Od czasu pilotażu 1997 do 2004
program zrealizowano w 900
przedszkolach w Polsce.
Stałe elementy programu:




Edukacja 5 i 6 latków
Edukacja rodziców
Edukację realizują niepalący
nauczyciele!
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
na terenie przedszkola
UDZIAŁ RODZICÓW
W PROGRAMIE.


ZALECA SIĘ AKTYWNĄ PRACĘ
Z RODZICAMI;
SPOTKANIE PRZED PROGRAMEM W
FORMIE DYSKUSJI, PODPISANIE
KONTRAKTU, W KTÓRYM RODZIC
WYRAŻA ZGODĘ NA UDZIAŁ DZIECKA
W PROGRAMIE I WSPIERANIE
DZIECKA.

„PROGRAM CZYSTE
POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
WYDANO W FORMIE BROSZURY WRAZ
ZE SCENARIUSZAMI ZAJĘĆ DLA DZIECI
I RODZICÓW, MATERIAŁAMI
POMOCNICZYMI.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards